• Evidenstilhenger slår tilbake

  ... om hvordan sykepleiere skal bli kunnskapsbaserte i sin praksis. I mai-utgaven (nr. 9) fikk kritikerne av evidensbasert praksis ... er professor ved Høgskolen i Bergen og leder for Senter for kunnskapsbasert praksis, reagerer på at ingen av tilhengerne fikk imøtegå ...

  Nyheter
 • Rutineundersøkelse av småjenters underliv

  ... som kan belyse dette. Men sett i lys av de siste 15 års praksis er det dessverre liten grunn til å tro at forholdene ved norske ... Denne påstanden savner belegg, både i litteraturen og i praksis. Testisretensjon forekommer hos cirka 1–2 prosent av fullbårne ...

  Fagutvikling
 • Ingen skal dø alene

  ... kommunens valg av løsning, og spør om dette var forsvarlig praksis. Kvalitet, forsvarlighet og etiske dilemma Ansvaret for ... omsorg og respekt for menneskerettighetene, og være kunnskapsbasert”. Syke og døende menneskers liv og verdighet kan trues ...

  Nyheter
 • Fra tanke til handling?

  ... er rettet mot helsesøsterstudenter og helsesøstre i praksis, eller andre som skal sette seg inn i helsefremmende og forebyggende ... ubesvarte spørsmål, for eksempel at kravet til evidens og kunnskapsbasert praksis kan medføre «at gode tiltak blir forkastet fordi vi ...

  Bokanmeldelse
 • Er barmhjertighet gått ut på dato?

  ... for sykepleiere er vårt viktigste etiske verktøy i praksis. De er nylig revidert, men vi i Rådet for sykepleieetikk er enige om ... de ikke får? Ikke umoderne I vår tid er det kunnskapsbasert praksis som teller. Sykepleiere opplever ofte at de befinner ...

  Nyheter
 • «Ingen får vaske meg»

  ... Unødig bruk av tvang må alltid baseres på reflektert praksis rundt mulige handlingsalternativ. Hva med psykisk syke, demente, ... respekt for menneskerettighetene. I tillegg skal den være kunnskapsbasert. Hva er så respekt for denne mannens liv og verdighet? ...

  Nyheter
 • Toårig jordmorutdanning: Godt håndlag er ikke nok

  ... Studieopplegget er nytt og ukjent for mange jordmødre ute i praksis, derfor ønsker vi å formidle noe av innholdet i utdanningen ved ... det er å være i beredskap for en fødekvinne. Kunnskapsbasert fagnotat En læringsmetode som utdanningen har benyttet i ...

  Fagutvikling
 • Å lete etter svar

  I praksis møter vi daglig kliniske utfordringer og spørsmål. Mange av dem ... 6.        Strømme H. Litteratursøking i kunnskapsbasert praksis og forskning. Sykepleien Forskning. 2017. Tilgjengelig ... https://sykepleien.no/forskning/2017/02/litteratursoking-i-kunnskapsbasert-praksis-og-forskning (nedlastet 15.05.2018).  ...

  Forskningens ABC
 • Hva var resultatene?

  ... i faglige retningslinjer eller iverksette tiltak som endrer praksis. Vi må vite om resultatene av en primærstudie eller fra en ... Tilgjengelig fra: http://www.helsebiblioteket.no/kunnskapsbasert-praksis 5.        Nortvedt MW, Jamtvedt G, Graverholt B, Nordheim LV, Reinar LM. Jobb kunnskapsbasert! En arbeidsbok. 2. utg. Oslo: Akribe; 2012.   ...

  Forskningens ABC