• Risiko for langtidssykemelding blant helse- og sosialarbeidere

  ... at om lag 70 prosent av den økte risikoen kan forklares av psykososiale og mekaniske (ergonomiske) risikofaktorer. Doktordand: ... som har betydning, vil være viktig for å kunne iverksette tiltak for å redusere sykefravær og uhelse i arbeidslivet. Dermed vil ...

  Doktorgrad
 • Bytter ut medisin med omsorg

  ... har plagsomme hallusinasjoner og vrangforestillinger, og psykososiale tiltak ikke fører fram. Virkningen av antipsykotika skal følges tett, bruken ...

  Nyheter
 • - Sykepleiere må koordinere demenstilbud

  ... ernæring, lindrende behandling, miljørettede og psykososiale tiltak og aktiviteter, legemiddelbehandling samt etikk og lovhjemler for bruk ... til relevante tilbud i egen kommune for å kunne sette inn tiltak i tråd med sykdomsutviklingen til personer med demens samt ...

  Nyheter
 • Vold og mobbing blant sykepleiere i Palestina

  ... til å få arbeidsgivere til å fokusere på problemet. Av tiltak som bør vurderes med hensyn på mobbing er opplæring i ... og kommunikasjonsferdigheter. For å forebygge vold kan tiltak som bør vurderes være å øke antall medarbeidere. Redusere perioder ... og helsespørsmål, og også de mer organisatoriske og psykososiale forholdene. Forskningen har bidratt til å bygge kunnskap om ...

  Nyheter
 • På vei mot et paradigmeskifte?

  ... til lovverket som rammer inn behandlingen vi gir. Og selv om psykososiale modeller utvilsomt har sin plass (5), så er det fortsatt en ... 11. Jan Ivar Røssberg. Medisinfrie tiltak – ideologi eller vitenskap? Dagens Medisin, 10.7.2016. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/07/10/medisinfrie-tiltak–ideologi-eller-vitenskap/ 12. Kristian Gundersen i Uviten: ...

  Innspill
 • Også hjelpere trenger hjelp

  ... sør for byen. Rådmannen har bestemt seg for å samle det psykososiale kriseteamet, og hun spør om jeg kan møte på jobb og hvor lang ... kriser, ulykker og katastrofer. Veilederen for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer er tydelig på at det kan være ...

  Fagutvikling
 • Dette skriver sykepleiere doktorgrader om

  ... (UIO) Demens Emosjonelle roboter som helsefremmende tiltak i demensomsorg , N. Jøranson (NMBU) Livskvalitet på sykehjem for ... Traumer etter prematur fødsel , A.R. Misund (UIO) Psykososiale aspekter ved porfyrisykdom , J. Andersen (UIB) Trening og ...

  Nyheter
 • Hvordan unngå vold?

  ... til vold. Da kan det være fordelaktig å vite om råd og tiltak som kan føre til at aggresjonen avtar. Disse tiltakene er generelle og ... Arbeidsmiljøloven § 4-3 stiller krav til det psykososiale miljøet på arbeidsplassen: «Arbeidstaker skal, så langt det er ...

  Fagutvikling
 • Nattarbeid påvirker ikke menstruasjonen

  ... å beskrive hvilke problemer skiftarbeidere opplever – at psykososiale og sosiale problemer ikke er inkludert i definisjonen. For å ... kan beskytte mot slike problemer for å kunne iverksette tiltak som kommer både sykepleiere og samfunnet for øvrig til nytte. ...

  Fagutvikling
 • Livsglede for eldre

  ... som bidrar til å ivareta den enkelte beboers psykososiale og eksistensielle behov. I tillegg skal sykehjemmet jobbe etter ... også redusert bruk av tvang og økt bruk av tillitsskapende tiltak ved livsgledesykehjemmene. I tillegg fører det til at det blir lettere ...

  Innspill