fbpx Helhetsperspektiv på smerte Hopp til hovedinnhold

Helhetsperspektiv på smerte

Bokfakta

Boktittel: Smertepsykologi
Forfatter: Egil A. Fors og Tore C. Stiles (red.)
Forlag: Universitetsforlaget, 2017
Sidetall:
ISBN: 978 – 82 – 15 – 02402 – 8

De siste tretti årene har kunnskapen om smerte økt betraktelig. Dette har endret vår forståelse av årsakene til smerte og av hvordan langvarig smerte kan gi uheldige psykososiale og kroppslige konsekvenser.

I et folkehelseperspektiv er det viktig å behandle kroniske smerter, da dette rammer mange.

Smertepsykologi er skrevet av Tore C. Stiles, spesialist i klinisk psykologi, og Egil A. Fors, som er professor i allmennmedisin og psykiater. I tillegg har andre fagfolk bidratt med kapitler innenfor sitt område. Formålet med boken er å gi en oversikt over et bredt og tverrfaglig felt samt å øke helsepersonells forståelse for psykologiske teorier og metoder.

Dette er en strukturert fremstilling med informative innledende kapitler om smertepsykologiens historikk og nevrobiologi. Boken er imidlertid organisert som et oppslagsverk og trenger ikke å leses fra perm til perm. Kapitlene er kortfattede, og teksten er uten unødvendige utbroderinger. Blant temaene som tas opp, er retninger innen kognitiv terapi, mindfulnessbasert stressreduksjon, hypnose og nettbaserte behandlinger. Siden boken er ment som et praktisk verktøy, er det mange kliniske eksempler. Dette fungerer bra og bidrar til å konkretisere teoretisk krevende stoff.

Smertepsykologi er skrevet av to klinikere som har lang erfaring, og det er lett å skimte et sterkt engasjement for feltet og omsorg for pasientene. Det handler om smerten, ikke om å psykologisere eller å bortforklare smerten. Teoretisk lener forfatterne seg på den biopsykologiske modellen, som legger til grunn at både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer påvirker hvordan en person har det. Det er et helhetsperspektiv som forklarer hvorfor pasienten ofte ikke kan hjelpes med biomedisinske tiltak alene.

Metodene som presenteres i boken, har hjulpet mange, og jeg vil derfor anbefale den.

Annonse
Annonse