• Akkurat som høy feber

    ... man befinner seg i. Cullberg (7,8) peker på fire psykososiale aspekter ved en psykisk krise; 1) den utløsende situasjon, 2) ... en arena for samtaler og forhandlinger om videre kontakt og tiltak. Teammedlemmene beskriver to typer av forhandlinger. Den første er en ...

    Forskning
  • Å gjøre en god nok jobb - er det å kreve for mye?

    ... å få den informasjonen man trenger for å vite noe om det psykososiale arbeidsmiljøet, er det helt sentralt at man bruker metoder som ... belastningen og hvorfor. Dette gjør veien til målrettede tiltak kortere. Fokusgrupper er også spennende fordi det skjer en utvikling ...

    Kronikk