fbpx Liv Wergeland Sørbye Hopp til hovedinnhold

Liv Wergeland Sørbye

Professor emeritaVID vitenskapelige høgskole Send e-post

Innlegg av Liv Wergeland Sørbye som professor emerita ved VID vitenskapelige høgskole:

Siter og referer korrekt

Forskningsartikkel

Innlegg av Liv Wergeland Sørbye som professor emerita ved Diakonhjemmet høgskole:

Oppfølging gir færre hoftebrudd

Forskningsartikkel

Aldring i endring

Book

Etikk i forskning og fagutvikling

Forskningsartikkel

Trives på sykehjem

Forskningsartikkel

Er sykehjemmet et verdig sted å dø?

Forskningsartikkel

Hospice Lovisenberg

Forskningsartikkel

Innlegg av Liv Wergeland Sørbye som professor:

Annonse
Annonse