fbpx Liv Wergeland Sørbye Hopp til hovedinnhold

Liv Wergeland Sørbye

Professor emeritaVID vitenskapelige høgskole Send e-post

Innlegg av Liv Wergeland Sørbye som professor emerita ved VID vitenskapelige høgskole:

Siter og referer korrekt

Feil og mangler ved sitater og referanselister i akademiske arbeider reduserer den vitenskapelige verdien av forskning.

Innlegg av Liv Wergeland Sørbye som professor emerita ved Diakonhjemmet høgskole:

Trives på sykehjem

 

Beboere på sykehjem rapporterte om god pleie og omsorg.

Er sykehjemmet et verdig sted å dø?

Undersøkelsen tyder på at pårørende ser behov for mer faglært personell, bedre norskkunnskaper og økt kompetanse innen palliasjon blant ansatte ved norske sykehjem.

Innlegg av Liv Wergeland Sørbye som professor:

Innlegg av Liv Wergeland Sørbye som sykepleier, PhD, Diakonhjemmet høgskole:

Annonse
Annonse