fbpx Basic nursing challenges of home care - A comparative study across eleven sites in Europe Hopp til hovedinnhold

Basic nursing challenges of home care - A comparative study across eleven sites in Europe

Studien viser en signifikant sammenheng mellom tegn og symptomer på problemer med ernæring og eliminasjon og det å være «lenket til hjemmet».

Det er et helsepolitisk mål i Norge at eldre pleietrengende får anledning til å bo hjemme så lenge som mulig. Hensikten med avhandlingen var å beskrive, analysere og sammenligne grunnleggende behov (som ernæring og eliminasjon) og kliniske trekk hos et utvalg av eldre mennesker som mottok hjemmetjenester. Data ble hentet fra Aged in Home Care (AdHOC) prosjektet, en befolkningsbasert undersøkelse i elleve byområder i Norden, sentral- og sør Europa. Vurderingsverktøyet Resident Assessment Instrument for hjemmetjenester ble brukt ved oppstart i 2001/2002, og ved oppfølging etter seks og tolv måneder. Totalt deltok 4010 informanter (80 prosent av de forespurte). Kvinner utgjorde 74 prosent av utvalget. Gjennomsnittsalder var 80,9 ± 7,5 år for menn og 82,8 ± 7,3 år for kvinner. Avhandlingens seks artikler omhandler temaene utilsiktet vekttap, ekstrem overvekt, inkontinens for urin og avføring, samt vurdering av omsorgsnivå. Å være «lenket til hjemmet» (homebound) er et samlebegrep for artiklene. Studien viste en signifikant sammenheng mellom tegn og symptomer på problemer med ernæring og eliminasjon og det å være «lenket til hjemmet». Den relative risiko utledet fra odds ratio var alle statistisk signifikante 95 prosent konfidensintervall. En logistisk regresjonsmodell forklarte 51 prosent av beregnet risiko for å bli lenket til hjemmet. Det å motta sykepleieprosedyrer var den sterkeste prediktor for innleggelse i sykehjem (OR= 3,7 (95 prosent CI; 1,7-7,8). Pasienter med utilsiktet vekttap ved første vurdering hadde doblet dødelighet i løpet av tolv måneder. Å være lenket til hjemmet var signifikant assosiert med ernærings- og eliminasjonsproblemer.

Disputas: 12. Februar 2009 ved Universitetet i Tromsø

0 Kommentarer

Annonse
Annonse