fbpx Pedagogisk om vitenskapsteori Hopp til hovedinnhold

Pedagogisk om vitenskapsteori

Bokfakta

Boktittel: Vitenskapsteori for sykepleie. Tenkemåter i kunnskapsstyrt profesjonsutøvelse
Forfatter: Egil H. Olsvik
Forlag: Forlaget Vett & Viten, 2016
Sidetall: 174 s
ISBN: 978-82-412-0737-2

Forfatteren er psykolog og har sin phd i filosof. Målet med boka er å gi en praktisk rettet innføring i vitenskapelig tenkemåte, utøve fagkritikk og forskningsetikk, samt kjennskap til ulike forskningsmetoder. Han tar utgangspunkt i rammeplanen for sykepleierutdanningen av 2016.

Boka omhandler store og viktige temaer. Kunnskap og sannhet, praksis og metode, fornuft og erfaring, vitenskapelige nøkkelbegreper, metoder og tolkning. Olsvik vektlegger det eksistensielle perspektivets betydning, erfaringsbasert kunnskap og avslutter boken med en omtale av klokskap og dømmekraft.

Forfatteren bruker begrepet «dygd», som innebærer å utvise en god og passende situasjonsforståelse. Dygd er noe som duger. Å være en dugelig sykepleier innebærer å ha integrert klokskap og kunnskap i sin yrkesutøvelse.

Kapittel 9 presenterer en pasienthistorie. Leseren blir oppfordret til å gå nøye gjennom teksten to ganger. Det er viktig hvilke vurderinger en gjør og at de endres underveis. I resten av kapitlet gjennomgår forfatteren «caset» ved hjelp av grunnbegreper fra hermeneutikken. Et godt utgangspunkt for interaktiv læring.

Vitenskapsteori blir ofte svært abstrakt, og det kan være vanskelig å holde begrepene fra hverandre. Forfatteren har her gitt en oversikt. Leseren må fordype seg videre i det temaet en ønsker som teoretisk rammeverk for videre arbeid. Boken er meget godt tilrettelagt pedagogisk. Hvert kapittel har en oppsummering, kontrollspørsmål og et av Karina Skilbrei sine bilder. Boken har fargerike figurer, informative tabeller samt ordliste med begreper og personer. Litteraturlisten kunne med fordel inneholdt mer sykepleiefaglig stoff og kuttet ut politianliggende. Språket glir lett, men har noen unødvendige forkortelser. I «caset» virker begrepet defaktert noe fremmedgjørende.

Annonse
Annonse