fbpx Fortellinger fra den andre siden Hopp til hovedinnhold

Fortellinger fra den andre siden

Bokfakta

Boktittel: Frontsøstre – norske kvinner under hakekorset
Forfatter: Vegard Sæther
Forlag: Cappelen Damm, 2015
Sidetall: 232
ISBN: 9788202470753

Det er 70 år etter frigjøringen fra den tyske okkupasjonen. Sykepleiere har siden Florence Nightingale hatt omsorg for sårete soldater. Røde Kors skal gi helsehjelp til stridende på alle sider av en konflikt. Det var bare i Norge at frontsøstrene ble fengslet for landssvik.

Vegard Sæther har skrevet flere bøker om «taperne» fra andre verdenskrig. Denne boka omhandler 447 kvinner som meldte seg frivillig til det tyske Røde Kors i Norge. Materialet er fortrinnsvis hentet fra Riksarkivet.

Bokens første del omhandler oppvekstsvilkår på 1930-tallet. Vi følger Eva, Anna og Sigrid fra henholdsvis Bergen, Trondheim og Oslo. NS sine aktiviteter og vervekampanje for ungdom virket forlokkende for mange. Vinterkrigen i Finland engasjerte nordmenn, og det var behov for sykepleiere. De første frivillige fikk tjeneste i Kirkenes, deretter ble det Tyskland, fortrinnsvis Østfronten. Flere av de første som reiste hadde sykepleierutdanning, de andre ble lovet formell utdanning.

Norsk Sykepleierforbund hadde i de første årene nært samarbeid med Nasjonal Samling (NS). Det startet med rekruttering av legionslotter til Finland. Sæter beskriver at forbundsleder i NSF i 1942 dro på studieopphold til Berlin samtidig som det tyske Røde Kors kom på banen. Tilbake i Norge ble forbundets mål spesifisert slik: NS-ledelsen av Sykepleieforbundet hadde som kjerneområde å verve søstre til tysk tjeneste ved østfronten. Nøden søstrene møtte hos lokalbefolkningen i øst, ble fortrengt av propaganda om at dette var undermennesker som måtte utryddes for at Det tredje riket kunne framstå.

I andre del omtales ulike årsaker til at kvinnene meldte seg til tjeneste. Forfatteren gjør rede for kilder, tidligere forskning samt statistisk informasjon om bakgrunnsdata. Boken har et omfattende bildemateriale som illustrerer den virkeligheten søstrene jobbet i.

Under andre verdenskrig gikk det tyske Røde Kors inn som en del av nazistenes hjelpeapparat. De ansatte måtte være lojale mot der Führer.

Nazifiseringen i Norge nådde også Norsk Sykepleierforbund, og mange frontsøstre opplevde det ekstra sårt at de etter krigen ble fratatt medlemskap i NSF.

Forfatteren har valgt ut arkivbilder som skaper nærhet til frontsøstrenes situasjon. Boken er aktuell med tanke på alle som flykter fra krigsherjete områder i våre dager. Hvem kan avgjøre om en står på rett eller gal side når ulike fronter undertrykker hverandre? Denne boka illustrer at det kan være tilfeldig hvilken side en ungdom velger.

Annonse
Annonse