fbpx Et skudd over målgruppa Hopp til hovedinnhold

Et skudd over målgruppa

Bokfakta

Boktittel: Forskningsmetode for sykepleierutdanningene
Forfatter: L. Christoffersen, A. Johannessen, P. A. Tufte, I. Utne
Forlag: Abstrakt forlag, 2015
Sidetall:
ISBN: 978-82-7935-367-6

Flere av forfatterne har spesialisert seg på fagbøker om forskningsmetoder. I denne versjonen bidrar Inger Utne med en sykepleiefaglig tilnærming. Del 1 gir en innføring i metoderefleksjon. Del 2 tar for seg kvantitative metoder som bli behandlet på 115 sider versus kvantitative metoder i del 3 som får 60 sider. Boken avsluttes med et kapittel om akademisk skriving. Boken er pedagogisk lagt opp med flytdiagrammer og tabeller.

Hovedmålgruppen for forfatterne er bachelorstudenter. Boken burde derfor vært skreddersydd for disse med mer omtale av litteraturstudier og konkrete eksempler på hva som forventes på dette nivået. Forfatterne anbefaler et analyseskjema for vurdering av kvalitative forskningsartikler. En slik gjennomgang blir ofte deskriptivt, og de færreste har kompetanse til kritisk vurdering. Leserne får en bra introduksjon til kvalitative metaanalyser, en metode som nok ligger over det en forventer på bachelornivå.

Forfatterne benytter et lettfattelig språk. De gir gode råd angående dokumentasjon av litteraturinnhenting og riktig bruk av kildehenvisning. Forfatterne famler også noe her, allmenkjente begreper bør kunne stå alene. Eksempelvis: Innenfor kvalitativ forskning bruker vi gjerne begrepet pålitelighet istedenfor reliabilitet. Her burde det vært unødvendig av forfatterne å vise til Guba og Lincoln fra 1989. Referanselisten er godt oppdatert, og referanser eldre enn 50 år kunne med fordel vært slettet.

En del engelske fagtermer blir benyttet. Noe underlig å bruke hjernekart i samme setning som flowcharts, flytdiagram er et godt innarbeidet begrep. Boken har en god innføring i analyse av kvantitative data. Når det gjelder ulike kvalitative metoder, kan den benyttes som oppslagsbok utfra aktuelle design. Boken anbefales til høyskoleansatte som bør ha innsikt i bredden av ulike metoder. For bachelorstudenter ville en elektronisk utgave av kapitlet om litteraturstudier vært nyttig.

Annonse
Annonse