fbpx Barbara Catharina Wendelbo Hopp til hovedinnhold

Barbara Catharina Wendelbo

SykepleierAvdeling for spesialisert psykosebehandling, Psykiatrisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus Send e-post

Sykepleier med hovedfag i litteraturvitenskap.

Innlegg av Barbara Catharina Wendelbo som sykepleier:

Bildet viser fingre på tangentene på et piano.
Musikk kan gi mestring

Ofte tar jeg meg selv i å bli overrasket over pasientene jeg møter. Det kan også være egenskaper og ressurser i dem som har vært gjemt, og kanskje glemt, både for dem selv og oss helsepersonell.

Er det sykepleiefaglige miljøet et ekkokammer?

Når Paula Lykke frykter at stemmen til andre som muligens ville kommet på banen vil stilne, så er jeg ikke redd for det. Kanskje det er mer stemmene som går motstrøms, som den single Cathrine Krøger, vi kan miste i fremtiden. Vi trenger stemmer som løfter oss ut av ekkokammeret, skriver Barbara Wendelbo.

Bildet viser en sykepleier som holder et lite hjerte mellom fingrene.
– Sykepleie er et variert og meningsfylt yrke

– Mediene tegner ofte et skremmende bilde av sykepleieryrket. Stort sett vinkles det i retning av dårlig lønn og arbeidsforhold. Derfor bør vi heller løfte mer frem de gode sidene ved yrket vårt, skriver sykepleieren.

Innlegg av Barbara Catharina Wendelbo som sykepleierstudent:

Bilde av mange spurver som står samlet på rekke og rad. I utkanten står en ensom spurv og betrakter flokken
Vær tålmodig og vis litt storsinn i møte med studenter

Praksisplasser skal gi studentene arbeidspraksis. Her skal erfarne sykepleiere vurdere om vi er gode nok sykepleiere. Men hva med dem som evaluerer oss? Er de gode nok til å evaluere? spør sykepleierstudenten.

Annonse
Annonse