fbpx Pia Cecilie Bing-Jonsson Hopp til hovedinnhold

Pia Cecilie Bing-Jonsson

Fast spaltist

Ph.d. 

Pia Bing-Jonsson

Innlegg av Pia Cecilie Bing-Jonsson som fast spaltist:

Studieåret som ligger foran oss, gir en ny mulighet til å innfri

Min sommer med Sommer P2 ble en sammenblanding av tre episoder som på ulike måter beskriver hvor mye det betyr for unge å få komme med sine erfaringer, bli lyttet til og anerkjent og få bli del av et miljø som evner å skape trygghet og tilhørighet.

Vi har ikke en eneste sykepleier å miste

Jeg vil på tampen av året komme med en oppfordring om at vi samarbeider mer og bedre fremover for å nå det som vi alle har som et felles mål. Nemlig å sikre god og tilstrekkelig bemanning til helsetjenestene.

– Hvem skal utdanne morgendagens sykepleiere?

– Vi står ikke bare overfor en akutt mangel på sykepleiere. Vi vil også mangle underviserne som skal utdanne dem. I løpet av syv år vil over 30 prosent av dagens sykepleielærere ha gått av med pensjon.

Innlegg av Pia Cecilie Bing-Jonsson som dekan og førsteamanuensis:

Innlegg av Pia-Cecilie Bing-Jonsson som dekan:

– Sykepleiespesialisters rettigheter og ansvar må utredes

– En utredning bør ha spesielt søkelys på om sykepleiere med spesialistgodkjenning skal kunne forskrive legemidler. En slik rettighet vil gi pasienter i distriktene bedre tjenester, mener innleggsforfatterne i sitt innspill til helsepersonellkommisjonen.

Innlegg av Pia Cecilie Bing-Jonsson som førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge:

Sykepleier Gjertrud Langnes stikser en urinprøve i pasientens hjem, inne på badet.
Urinary tract infection among older patients in the home care services

Differences in the level of knowledge and unreliable equipment make it difficult for health personnel in the home health care services to discover and diagnose urinary tract infection. We need national guidelines for the collection of urine samples and the use of urine dipsticks in the home care services.

Sykepleier Gjertrud Langnes stikser en urinprøve i pasientens hjem, inne på badet.
Urinveisinfeksjon blant eldre pasienter i hjemmesykepleien

Ulikt kunnskapsnivå og upålitelig utstyr gjør det vanskelig for helsepersonell i hjemmesykepleien å oppdage og diagnostisere urinveisinfeksjon. Derfor trenger vi en nasjonal rettledende prosedyre for urinprøvetaking og bruk av urinstiks i hjemmesykepleien.

Innlegg av Pia Cecilie Bing-Jonsson som førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold:

Hender som holder et glass med urin som skal undersøkes med en urinstiks
Kan vi stole på urinstiks?

Urinstiks er mye brukt i klinikken for å diagnostisere urinveisinfeksjon hos eldre til tross for at den ikke skiller mellom en urinveisinfeksjon og asymptomatisk bakteriuri. 

Hender som holder et glass med urin som skal undersøkes med en urinstiks
Can we trust urine dipsticks?

Urine dispsticks are frequently used in the clinic to diagnose urinary tract infection in elderly patients even though the urine disptick does not distinguish between urinary tract infection and asymptomatic baceriuria.

Annonse
Annonse