fbpx Ikke overlat etikken til KrF Hopp til hovedinnhold

Ikke overlat etikken til KrF

Erna Solberg, Trine Skei Grande, Siv Jensen og Ingolf Ropstad
HESTEHANDEL: Høyre, Frp, Venstre og KrF forhandler blant annet om abortloven på et hotell på Hadeland. Men saken fortjener bedre, skriver Barth Tholens. Bildet viser statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), kulturminister Trine Skei Grande (V) og nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, utenfor Granavolden Gjæstgiveri. Foto: Scanpix

Retten til selvbestemt fosterreduksjon er ikke en sak som bare et kristent parti på vei under sperregrensen bør engasjere seg i.

Det forhandles om en ny borgerlig regjering der KrF skal få plass. Partiet krever en endring i abortloven når det gjelder retten til selvbestemt tvillingabort, også kalt fosterreduksjon. Det handler om retten til å få fjernet et av to fostre i mors mage. Også paragraf 2c, som gir rett til abort utover tolv uker når fosteret har Downs syndrom eller en annen alvorlig sykdom, ligger på forhandlingsbordet.

Venstre og Frp vil ikke røre abortloven. Det er et standpunkt store deler av opposisjonen vil dele. Høyre er på glid og kan tenkes å møte KrFs krav et stykke på vei. Det er duket for politisk hestehandel.

Forankret

Loven om selvbestemt abort har ligget fast i mange år, og antallet aborter er på vei ned. Loven er godt forankret i den norske befolkningen og handler for mange først og fremst om kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Det blir derfor fort rabalder når noen vil revidere loven i tråd med ny kunnskap. Ingen vil gi slipp på rettigheter de allerede har.

Etisk vanskelig

Det er likevel særdeles gode grunner til at vi i dag bør debattere abortloven. Medisinske vitenskap gir i dag mer kunnskap om fosteret på et mye tidligere tidspunkt enn da dagens lov ble vedtatt. Det har mange fordeler, men kunnskapen kan også brukes til å ta avgjørelser som samfunnet som helhet ikke er tjent med.

Samtidig opplever vi en utvikling der politiske ungdomspartier tar til orde for å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 uker, slik at flere kvinner unngår de besværlige møtene i nemndene. Her er rettighetstenkningen opplagt mer framtredende i debatten enn det vanskelige, etiske bakteppet. Kvinnen vil da vite enda mer om fosterets beskaffenhet og ta dette med sin i sin vurdering av om det er fornuftig å føde barnet.

Det blir vanskelig å holde tungen rett i munnen når individuelle rettigheter skal veies opp mot hva som er rett for samfunnet som helhet.

Vanskelig å forsvare

Særlig vanskelig å svelge er muligheten som dagens abortlov gir for å fjerne et av to fostre i mors mage. Det er et inngrep som er medisinsk komplisert, og som etisk er særdeles utfordrende. Det er i de – riktignok ytterst få – tilfellene der begge fostrene i utgangspunktet er friske, at det blir etisk vanskelig å forsvare at det er lov å ta livet av og få fjernet det ene, og ikke det andre. Morens rett til å bestemme over egen kropp vil med dagens abortlov gjelde her, men rent etisk åpner loven da for en mulighet for seleksjon som vi ellers tar anstand fra.

Lav profil

Helsepersonell har stått frem og sagt at det kan være belastende å være med på å utføre tvillingreduksjon, men Rådet for sykepleieetikk har pussig nok ikke mottatt noen henvendelser fra sykepleiere og jordmødre som direkte eller indirekte jobber med kvinner som tar slike aborter.

Jeg mener at Rådet likevel bør uttale seg om saken. I det hele tatt har Rådet ligget lavt i spørsmål som angår bioteknologi og etiske dilemmaer knyttet til medisinske framskritt, som eggdonasjon.

Også Sykepleierforbundet har holdt en lav profil. På meg virker det som organisasjonen er redd for å legge seg ut med medlemsmassen i et spørsmål der det er sterke meninger på begge sider.

Jeg mener at sykepleiernes organisasjoner i mye større grad bør tørre å gå inn i en åpen debatt om disse spørsmålene, nettopp fordi de handler om overordnede verdier som sykepleierne vil møte i sin hverdag. Kvinners rettigheter er viktige, men de må ikke skygge for en debatt om verdiene vi skal legge til grunn i samfunnet generelt og i helsetjenesten spesielt.

Juridisk gjennomgang

Heldigvis har Jordmorforbundet i NSF kommet med en egen uttalelse om saken. De tar til orde for at dagens abortlov skal bestå. De mener den fungerer godt i praksis og balanserer tre rettigheter presist: Kvinnens rett til selvbestemt abort, fosterets rettigheter, og hvordan samfunnet skal håndtere retten til abort.

Jordmorforbundet argumenterer for at også paragraf 2c skal beholdes med dagens ordlyd, men etterlyser en juridisk gjennomgang når det gjelder tillatt praksis med fosterreduksjon. Prosedyren innebærer en mulighet for seleksjon, for eksempel på bakgrunn av kjønn, selv om dette ikke er lov i Norge i dag. Jordmødrene stiller spørsmål ved om fosterreduksjon av friskt foster, framfor et annet foster i mors mage, egentlig kan defineres som fostermedisin, siden det neppe er en medisinsk gevinst i å abortere én av to tvillinger – med mindre det andre fosteret er alvorlig sykt og kan skade det friske.

Mikroskopisk

Jeg er ikke enig i alle konklusjonene i Jordmorforbundets innspill, men de gir en del gode refleksjoner i en viktig debatt. Dessverre ser det ut til at jordmødrene ikke har snakket med utestemme i denne saken, for innlegget har fått lite oppmerksomhet.

Det er synd. Det er ikke bra hvis diskusjonen om endringen av abortloven blir dominert av et kristent parti som risikerer å falle under sperregrensen ved neste valg. Nå vil saken trolig bli avgjort gjennom en politisk byttehandel på et hotell på Hadeland. Den hadde fortjent bedre.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.