fbpx – Vi når ut til elevene gjennom podkast Hopp til hovedinnhold

– Vi når ut til elevene gjennom podkast

Bildet viser skjermbilde av podkasten "hjertesnakk"
VIKTIGE SAMTALER: I podkasten inviterer helsesykepleierne Halldis Nistad (t.v) og Marie Netland (i midten) gjester og fagpersoner for å belyse ulike temaer. I episode 2 (skjermdump av episoden) snakket de om psykisk helse, og for anledningen inviterte de psykolog Kristin Aaserudsæther.

– Da skolene stengte i forbindelse med covid-19, måtte vi finne andre måter å kommunisere med elever og foresatte på. Løsningen ble podkasten «Hjertesnakk». Den har vist seg å være til god hjelp, forteller Netland og Nistad.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentenes holdning.

Podkasten «Hjertesnakk» ble utviklet våren 2020 under covid-19 lockdown. Den er utviklet av oss – helsesykepleierne ved skolen – og den er rettet mot barn/ungdom og deres foresatte.

I podkasten tar vi opp temaer som vi, av erfaring, vet er aktuelle for målgruppen. Og ved behov ber vi elever og foresatte om innspill. 

Med bakgrunn i arbeidsoppgaver og lokal kunnskap om skolen, kan viktige og relevante emner presenteres på en ufarlig måte. Det eneste vi trenger for å lage en podkast, er stemmen og kompetansen vår.

Vi blir synlige for flere

Vi ønsker at podkasten skal være et utgangspunkt for videre samtaler og diskusjoner i klasserommet. Podkasten kan synliggjøre skolehelsetjenestens arbeid for flere, og åpne for kontakt med barn og foresatte som har behov for tjenestene våre. 

Ved eventuell bruk av skolens elever i podkasten må vi ivareta taushetsplikten og vi må få godkjenning fra foresatte.

Vi ønsker å være en ressurs for skolen.

Vi ønsker å bidra til helsefremmende arbeid ved skolen samt gi helseopplysning til elever og foresatte. Podkasten vil kunne være med å øke mestringsfølelsen og opplevelse av selvstendighet for barn og unge.

Et av målene med podkasten er at den skal kunne brukes i undervisningen og dermed styrke samarbeid med skolen ytterligere. Vi ønsker å være en ressurs for skolen.

God dialog med skolen

Planlegging av podkasten er den største delen av arbeidet. Vi må ha klart for oss hvilke behov vi ønsker å dekke. Ønsker vi å formidle kunnskap? Ønsker vi å gi målgruppen perspektiv på et tema og inspirere? Eller ønsker vi kanskje å skape stolthet for skolen og dermed øke samholdet blant elevene?

Å ha dialog med skolens ledelse – der vi luftet ideer og tanker – er viktig i prosessen for å lage podkastepisoder. Vår fagkompetanse i samhandling med deres kompetanse og lokale kunnskap, har resultert i gode ideer, og vi samarbeider bedre med skolen.

Elevrådet er en viktig høringsinstans når vi planlegger nye episoder.

Å gi lærerne tilbud om helsefaglig innspill ved hjelp av podkastepisoder til bruk i undervisningen, er også med å forsterke samarbeidet.

Elevrådet er en viktig høringsinstans når vi planlegger nye episoder. Fordi det er en barneskole vi jobber på, har vi god erfaring med å legge frem forslag til episoder for elevrådet. Tema er forankret i læreplanen og våre egne veiledere og planer. Egne uavhengige forslag fra elevrådet blir også lyttet til og vurdert.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) blir også kontaktet for innspill.

Målet med podkastene

Så hvordan var prosessen fra planleggingsfasen til ferdig innspilt og distribuert podkast?

Først måtte vi ha klart for oss hvilken målgruppe vi ville prate til og hva vi ønsket å formidle. Å kommunisere med en 1.-klassing er noe helt annet enn å formidle noe til en 7.-klassing. Det har utfordret oss på uttrykksformer, fantasi og kreativitet. Vår erfaring er at innsalg av musikk, humor og bilder underbygger budskapet.

Intervjuform er i hovedsak den måten vi bygger opp våre podkaster på. Pratepodkaster og fortellerpodkaster kan også være aktuelle.

Å inspirere til sunn matpakke kan være ett mål med en podkast. I en av podkastene snakket vi med en ernæringsfysiolog om hva som skal til for å lage en bra matpakke til de minste barna. Barn hører på podkasten sammen med lærer og får i lekse – sammen med foresatte – å lage en sunn matpakke til neste dag.

Målet med denne podkasten var å forberede foresatte og barn til skolestart.

I en annen intervjupodkast har vi snakket med en familieveileder og en erfaren 1.-klasselærer. Podkasten ble distribuert før skolestart i august. Målet var å forberede foresatte og barn på skolestart. Vi var innom temaer som separasjonsangst og hvordan foresatte best kan forberede barna på første skoledag.

En pratepodkast med oss to helsesykepleierne ved skolen om temaet pubertet ble laget med tanke på pubertetsundervisningen. Da kunne vi ta opp temaer som barna tidligere hadde tatt opp. Denne kan legge grunnlaget for gruppesamtaler eller klasseundervisning senere. Vi har også fått en god pekepinn på hvor barna befinner seg med hensyn til undring og modning.

Vår erfaring med podkast er at for- og etterarbeidet tar mest tid. Episodene er 20 til 30 minutter lange.

Elevene får et eierforhold

Vår erfaring er at det er hensiktsmessig at podkasten er lokal, at den tilhører vår skole. Det gjør at barn og unge får et eierforhold til den. Én elev uttalte: «Nå må vi høre etter da, de har laga den bare til oss». Derfor er det kjente stemmer som skolens helsesykepleiere som leder podkasten. Vi inviterer gjester og fagpersoner for å belyse de ulike temaene sammen med oss. Bruk av lokale spesialister som intervjuobjekter – enten fra egen skole eller egen bydel – øker opplevelsen av nærhet til temaet som blir tatt opp.

En viktig erfaring for oss, er at podkasten tilfører skolehelsetjenesten en verdi.

Vi styrker samarbeid med skolen på systemnivå. Vi er en ressurs for skolen samtidig som vi får synliggjort vår kompetanse. Vi når ut til målgruppen med viktige og aktuelle temaer på en ufarlig måte. Og vi kan lyttes til uavhengig av tid og sted.

Arbeidet med podkasten inngår i skolehelsetjenestens ordinære arbeid. Det er en annerledes måte å bruke deler av tiden vår på som vi opplever som hensiktsmessig. Samarbeidet på skolen blir bedre, men det kan aldri erstatte møtet med enkeltelever eller foresatte. Ved å synliggjøre oss selv gjennom podkast, opplever vi økt pågang på vår tjeneste.

Vi startet med stemmene våre, en mikrofon og et nedlastet redigeringsprogram. Resten ble til ved prøving, feiling og konstruktive tilbakemeldinger. Vi har tro på at denne arbeidsformen kan videreutvikles som et viktig supplement til vår tjeneste.

10 podkaster for sykepleiere

10 loger for podkaster for sykepleiere
ØREGODT: Få mer ut av reisen til og fra jobb med en sykepleiepodkast på øret! Foto: Mostphotos, Nina E.H. Hauge (montasje)

Enten du vil ha grundig, faglig påfyll intravenøst rett i øret eller bli lettere underholdt på vei til jobb med slentrende sykepleiehumor, så finnes det antakelig en podkast for deg.

Det lages podkaster om det meste – selvsagt også sykepleie.

Kliniske hverdagsutfordringer, etiske dilemmaer, personlige opplevelser og dagsaktuell forskning diskuteres opp og i mente.

Utallige sykepleiepodkaster har kommet og gått de siste årene, men her har vi funnet frem til ti som fortsatt er aktive og verdt å låne øre til.

 

1.  Sykepleiens podkast

 • Lansert: 9. februar 2016
 • Antall episoder: 51

Kledelig beskjedenhet og journalistisk integritet forbyr oss å skryte uhemmet av denne, men Sykepleiens egen podkast må jo med i en slik oversikt. Her inviteres gjerne folk med engasjement og kunnskap om et gitt tema til grundige samtaler om det de brenner for, har forsket på eller jobber med til daglig. Podkasten byr innimellom også på debatter, skråblikk og blogginnlegg.

Eksempel: Kunsten å prioritere pasienter

 

2.  Good Nurse Bad Nurse

 • Etablert: 20. mai 2018
 • Antall episoder: 23

Hver episode byr på to ulike historier fra helsevesenet – en inspirerende og en mørk. Ikke sjelden handler den mørke historien om seriemordere fra helsevesenet, mens den inspirerende historien tar form av et intervju. Vertskapet byr også på nyheter og skråblikk på aktuelle tema.

Eksempel: Good Radiologist Bad X-Ray Technologist

 

3.  Sköterskepodden

 • Etablert: 20. mars 2017
 • Antall episoder: 73

En lun, slentrende og humoristisk podkast der de unge sykepleierne Elisa og Karin snakker på inn- og utpust om det som for tiden engasjerer, provoserer eller morer dem. Temaene spenner vidt, fra #metoo og psykisk helse hos ungdom via hva sommervarmen gjør med kroppen til bæsj (se eksempel nedenfor). Det bys også på intervjuer og et par Q&A-episoder der vertskapet svarer på spørsmål lytterne.

Eksempel: Fekalia Transplantia

 

4.  Sykepleieprat

 • Lansert: 24. oktober 2017
 • Antall episoder: 6

Rådet for sykepleieetikk har sin egen podkast der man tar opp vanskelige og utfordrende dilemmaer som kan møte sykepleiere i hverdagen. Tempoet er rolig og reflektert, og de opp mot timelange episodene gir både intervjuer og gjest tid til å drøfte i dybden.

Eksempel: En samtale om døden

 

5.  Sykepleiepluss

 • Lansert: 26. juli 2016
 • Antall episoder: 172

Dette er en av landets mest populære podkaster, uansett kategori. Lege Nils Christian Tvedt Karlsen står bak læringstjenesten Sykepleiepluss, som tilbyr sykepleiestudenter videokurs i anatomi, fysiologi, biokjemi og sykdomslære. Den hyppig oppdaterte podkasten er et gratis supplement, som gir lytterne faglig påfyll i en uformell tone.

Eksempel: Fireåring svarer på nasjonal eksamen

 

6.  Akuttpodden

 • Etablert: 22. august 2018
 • Antall episoder: 7

Da Therese Tveit tok sin videreutdanning som akuttsykepleier, lette hun etter relevante podkaster for å ha et supplement til den skriftlige faglitteraturen. Hun fant noe på engelsk, men lite på norsk, og bestemte seg for å gjøre noe med saken selv. Målgruppen for Akuttpodden er sykepleiere og annet helsepersonell som ønsker faglig påfyll om akuttbehandling. Episodene har gjerne en ekspertgjest som går i dybden på dagens tema.

Eksempel: Blod og blodtransfusjoner

 

7.  Sjuksköterskesnack

 • Etablert: 9. oktober 2017.
 • Antall episoder: 56

Svenske Andrea og Johanna er sykepleiere og søstre. Med mye humor og en avslappet stil intervjuer de andre sykepleiere fra vidt forskjellige deler av helsevesen og sågar noen fra et godt stykke utenfor. Podkasten har som mål å inspirere folk til å velge yrket, men også gjøre etablerte sykepleiere oppmerksom på det store spekteret av muligheter som finnes.

Eksempel: Ekonomen som blev infektionssjuksköterska

 

8.  Nursing Standard Podcast

 • Etablert: 2. oktober 2017
 • Antall episoder: 27

I podkasten til tidsskriftet Nursing Standard intervjuer reporter Matthew McKew sykepleiere, politikere og eksperter om relevante tema – gjerne ispedd praktiske råd. Dette hevdes å være Storbritannias første podkast spesifikt rettet mot sykepleiere, og episodene tar opp alt fra fedme blant barn, medikamenthåndtering og moderne slaveri til holdninger til demens.

Eksempel: Mental health and Medicines Management

 

9. NRSNG Podcast

 • Etablert: 24. oktober 2014
 • Antall episoder: 278

NRSNG kan til en viss grad beskrives som en amerikansk versjon av Sykepleiepluss. De tilbyr betalte kurs som skal hjelpe sykepleiestudenter i mål, men har også mye gratis tilgjengelig materiale på sine nettsider, deriblant en håndfull ulike podkaster. Flaggskipet blant disse heter bare NRSNG Podcast, og byr på konkrete tips om studieteknikker, oppmuntrende råd og historier fra praksis.

Eksempel: Patients We Will Never Forget

 

10. Nurse Talk Media

 • Etablert: januar 2008
 • Antall episoder: Over 500

Med et par politisk engasjerte, erfarne og humoristiske sykepleiere som vertskap setter den progressive podkasten Nurse Talk søkelyset på aktuelle saker relatert til helsevesen og sykepleie. Mye handler om amerikanske forhold, men her finner du også reportasjer og intervjuer som er relevante langt utenfor USAs grenser. Nurse Talk startet opp som radioprogram for drøyt ti år siden og har hundrevis av episoder å velge mellom.

Eksempel: The Threshold Choir Singing Gently by the Bedside

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.