Er NSF Viken det rette for fremtiden?

BØR UTSETTES: Protestene mot Viken har bygd seg opp over lang tid og vil neppe gå over, skriver forfatterne.

Snart samles valgte representanter for landets sykepleiere på NSFs landsmøte. De skal velge ny ledelse og bestemme hvordan forbundet skal være organisert. Er det lurt å etablere NSF Viken allerede i 2020? spør Linda Lavik og Karen Brasetvik. 

Som ledere for over 12 000 medlemmer – mer enn ti prosent av NSFs medlemmer – og med lang fartstid som tidligere hovedtillitsvalgte, rådgivere på fylkeskontorer og som fylkesledere i Buskerud og Østfold synes vi ikke NSF Viken er rett medisin for å møte fremtidens utfordringer.

Også landsmøtedelegasjonene fra Buskerud og Østfold mener at forbundsstyrets forslag om å følge de nye fylkesgrensene og etablere NSF Viken for Akershus, Buskerud og Østfold ikke er veien å gå.

Mange har protestert

Takket være et knappest mulig flertall har Stortinget vedtatt å endre fylkesgrensene. Fra 1. januar 2020 går landet fra 19 til elleve fylker. Mange har protestert mot denne formen for tvangsekteskap.

Det ble godt synlig i årets kommune- og fylkestingsvalg. Valgets vinnere ble partier som sa nei til tvangssammenslåinger. Våre nyvalgte politikere i Viken har erklært at de vil jobbe for å oppløse det nye storfylket med 1,2 millioner innbyggere.

«Viken er vanskelig å elske», skrev Aftenposten på lederplass 3. oktober i år. Det nye storfylket beskrives som en merkelig konstruksjon. Hele regionreformen omtales som kompromisset ingen har grunn til å være fornøyd med.

Protestene mot Viken har bygd seg opp over lang tid og vil neppe gå over. Med et regjeringsskifte i 2021 vil avviklingen av Viken starte. Da vil det være uklokt om NSF velger å avvikle dagens tre fylkeskontorer for å etablere NSF Viken.

I verste fall risikerer NSF å være opptatt med interne prosesser i 2020. Da vil andre organisasjoner komme sterkere på banen og kapre både medlemmer og forhandlinger.

Jakten på den gode modell

I 2017 startet NSF en organisasjonsutviklingsprosess (OU-prosess) for å vurdere hvordan vi best kunne organisere oss for å møte fremtidens utfordringer. Forskningsinstituttet Fafo fikk i oppdrag å høre medlemmer og tillitsvalgte over hele landet om hva de mente om NSF.

Tilbakemeldingene var overveldende positive; de fleste var godt eller svært fornøyd med NSF, men ønsket et sterkere samfunnspolitisk engasjement. Har så medlemmer og tillitsvalgtes hyllest til NSF i Fafo-rapporten «kokt bort i kålen»?

Både ansatte og politisk valgte har vært involvert for å finne ulike alternativer til hvordan NSF best kan organisere seg. Den perfekte modell finnes ikke. Med unntak av forslaget om å bevare dagens modell med 19 lokale enheter betyr de andre modellene en sterk sentralisering.

Mens helsetjenesten er opptatt av å desentralisere og gi kommunene ansvar for stadig flere helsetjenester, vil forbundsstyret sentralisere. Det uroer både medlemmer og tillitsvalgte.

Likt eller likeverdig?

Norge er et langstrakt og mangfoldig land. NSF Finnmark med 1700 medlemmer har andre utfordringer enn NSF Oslo med 17 000 medlemmer. Medlemmer og tillitsvalgte skal få best mulig hjelp og støtte fra NSF når de trenger det.

Det er likevel forskjell på å kunne ta trikken til fylkeskontoret og måtte ta fly. Geografi, medlemstetthet og økonomi gjør at det aldri kan bli likt. Derfor må vi tilstrebe størst mulig likeverdige tjenester. Det er utfordrende i dag, og det vil bli enda mer utfordrende hvis Troms og Finnmark, som har protestert mer heftig enn sindige søringer, blir slått sammen.

Det medlemmer og tillitsvalgte trenger, er en sterk organisasjon som også har oppegående fylkeskontorer med nærhet til og kunnskap om lokale utfordringer og muligheter. Dagens organisering er ikke perfekt. Det er heller ikke noen av de foreslåtte modellene.

Fordelen med å bevare dagens ordning med 19 fylkeskontorer er at vi kjenner dens styrker og svakheter. Fafo-rapporten viser at NSFs viktigste oppdragsgivere, medlemmer og tillitsvalgte, er godt fornøyd med dagens NSF.

Selv om forbundsstyret ikke har lagt frem hva den foreslåtte omorganiseringen koster, vet vi at det blir dyrt å gå fra 19 til elleve fylkeskontorer. Det gjelder både økonomisk og i tap av kompetanse.

Det blir dobbelt så dyrt dersom et nytt stortingsflertall endrer fylkesgrensene igjen. Da krever NSFs vedtekter en ny omorganisering. Vikens politikere har bestemt at byggingen av det nye fylkeshuset i Sandvika skal settes på vent til etter stortingsvalget i 2021.

NSF må ikke forhaste seg

Vi mener at den mest fornuftige bruken av NSFs ressurser, som også er medlemmenes penger, vil være å utsette en stor omorganisering til det nye Stortinget har bestemt hvordan det nye norgeskartet skal se ut. For noen fylkeskontorer passer fylkesmodellen. Fylkeskontorer som selv ønsker å slå seg sammen, skal selvsagt gis muligheter til det. Allerede i dagens vedtekter er det mulig å søke forbundsstyret om det.

Vårt råd til NSFs landsmøtedelegater er å lytte til både Vikens politikere og NSF Buskerud og Østfolds delegasjoner. NSF må ikke forhaste seg ved å gjennomføre en organisasjonsendring før vi vet resultatet av stortingsvalget i 2021.

Les også:

Hvordan kan du påvirke ledervalget i NSF?

Landsmøte 2015
DELEGATENE BESTEMMER: I november skal 181 delegater fra 19 fylker velge hvem som skal lede NSF de neste fire år. Vil du påvirke valget, finner du listen over delegater lenger ned i saken. Bildet er fra forrige landsmøte i 2015.

På landsmøtet i november skal lederen av sykepleierforbundet velges for fire år. Men hvem får egentlig stemme og hvordan kan du påvirke hvem som vinner valget?

Foreløpig har Lill Sverresdatter Larsen, Solveig Kopperstad Bratseth og Line Orlund sagt at de ønsker å lede Norsk Sykepleierforbund (NSF) de neste fire årene. Fristen for å melde sitt kandidatur som forbundsleder er 4. september.

Selve valget skal skje på landsmøtet til NSF som går av stabelen i uke 45, fra 4. til 8. november.

– Hvordan gjøres valget?

– Er jeg stemmeberettiget? Får vi stemmeseddel i posten? Hvordan gjøres valget av forbundsleder, spurte NSF-medlem Lisbeth Storvik på Sykepleiens facebookside nylig, og la til da hun skrev til oss på e-post:

– Det viktigste valget for sykepleiere er i november, det er ikke kommunevalget i september. Forbundslederen må være villig til å gå i krigen for oss!

Hun er neppe alene om å lure på hvordan valget av forbundsleder gjøres, så her kommer en liten guide til hvordan det hele

Les også: