fbpx Hvorfor er det sykehuset som er det «gjeveste»? Hopp til hovedinnhold

Hvorfor er det sykehuset som er det «gjeveste»?

Haugsåsen Bofellesskap
BEDRE ENN SITT RYKTE Charlotte Bratseth har sett seg lei på at ikke flere nyutdannede sykepleiere velger kommunehelsetjenesten som arbeidsplass. Foto: Guro Haverstad Torgersen

Jeg er på ingen måte imot å arbeide på sykehuset. Men jeg vil så gjerne prøve å løfte kommunen som arbeidsplass for nyutdannede sykepleiere! skriver Charlotte Bratseth.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Jeg er snart ved veis ende på sykepleiestudiet. Det gjenstår en stor eksamen, en del praksis og bacheloroppgave – til sammen ni måneder. De aller fleste studentene er i ferd med å danne seg et bilde av hva slags sykepleier de vil bli, og ikke bli. De er i ferd med å tenke over hvor de vil jobbe, og hvor de til slutt ønsker å ende opp.

De aller fleste vil jobbe på sykehus. Det forstår jeg godt. På sykehus jobber de i team med mange andre sykepleiere, har leger og stansteam i umiddelbar nærhet og får gjøre mange morsomme «sykepleieroppgaver». Jeg har ingenting negativt å si om sykehuset som arbeidsplass. Ikke annet enn det alle vet – at det er stor sykepleiemangel, men også mangel på fulle stillinger. På sykehuset er arbeidsbyrden stor, det er mye overbelegg og som sykepleier går vi ofte på akkord med viktige verdier og yrkesetiske retningslinjer.

Perfekt

Selv har jeg flere års erfaring fra kommunehelsetjenesten. Jeg har jobbet i hjemmetjenesten, men også på sykehjem. Jeg har alltid sett for meg at det er der jeg ønsker å jobbe, at det er et perfekt sted å få bruk for all den nyttige kunnskapen min. Mange sykepleiere som jobber i kommunen får dessverre ikke fulle stillinger. Men det blir også utlyst fulle stillinger til sykepleiere som ingen søker på.

Når jeg som snart ferdigutdannet sykepleier sier at jeg ønsker å jobbe i kommunen, får jeg ofte spørsmål om hvorfor jeg ikke vil jobbe på sykehuset? Men hvorfor blir det å jobbe som sykepleier i kommunen sett ned på? Hvorfor er det sykehuset som er det «gjeveste» stedet å få seg jobb?

Hva er sykepleieroppgaver?

Jeg har full respekt og forståelse for at man nyutdannede sykepleiere har ulike ambisjoner, og at kommunen ikke er for alle. Men la oss se på et par ting:

Hva er egentlig sykepleieroppgaver? Er det å henge opp I.V. medikamenter, legge inn kateter, sette en PVK, gå i legevisitt og skylle en SVK? JA.

Er det en sykepleieroppgave å tømme kateterposer, stomiposer, re senger og servere mat? JA.

Er det en sykepleieroppgave å gi et godt stell, hjelpe en pasient med å dusje, følge en gammel mann på toalettet og varme middag? JA. 

Grunnleggende behov

For hva definerer egentlig en sykepleieroppgave? En sykepleieroppgave går ut på å hjelpe en pasient til å få dekt sine grunnleggende behov. Så lenge du bistår en pasient til å dekke deres grunnleggende behov, utfører du en sykepleieoppgave.

Det betyr at det er like mange sykepleieroppgaver i kommunehelsetjenesten som på sykehuset. Du legger kanskje ikke inn like mange PVKer, eller henger opp like mange doser med antibiotika hver dag. Men du utfører sykepleie.

Kjedelig med stell?

Jeg kan ikke telle på alle mine fingre og tær hvor mange ganger jeg hører studenter, sykepleiere og annet helsepersonell klage over at det er så kjedelig med stell. Og det er ikke til å komme bort fra at det er mye stell i kommunen. Der handler det mest om eldre og (ofte) pleietrengende pasienter. Det er eldre som har behov for hjelp til personlig hygiene. Men det betyr ikke at det ikke er stell på sykehuset, for hvilken pasientgruppe er overrepresentert på sykehuset? Nær halvparten av pasienter i landets indremedisinske avdeling er 75 år eller eldre (Helsedirektoratet).

Sykepleiere møter altså ganske mange eldre pasienter med behov for stell også på sykehusene, men knapphet på bemanning og gjør at stellet av disse pasientene ofte ikke blir prioritert i samme grad som i kommunehelsetjenesten. Pasientene er innlagt for en medisinsk problemstilling, og sykehuset prioriterer gjerne behandling framfor stell.

Bli kjent med pasienten

Bør vi se dette med stell på en ny måte? Vi kan observere og vurdere underveis. Vi skaper et godt tillitsforhold mellom pleier og pasient når vi tar oss tid til å tilby et godt stell. Det kan være tungt, det er helt unektelig. Men det er også ekstremt viktig. Stell er i aller høyeste grad en viktig sykepleieroppgave.

Ulik hverdag

Kommunehelsetjenesten byr nok ikke på de samme type utfordringene og hverdagen er ikke like «actionfylt» som når vi arbeider på sykehuset. Men er det kjedelig?

Utdanner vi oss til sykepleiere for så å synes at det er kjedelig å utføre sykepleieroppgaver? Det kan kanskje bli langdrygt noen ganger, men hvilken som helst jobb er skikkelig dritt innimellom.

Arbeidshverdagen er ulik i kommunen og på sykehusene, men jeg synes det er viktig å løfte opp ryktet som kommunen har fått. Det er spennende, interessant og gøy å jobbe i kommunen også, bare vi kan være enige om at det å være sykepleier ikke bare handler om det praktiske. Det handler vel så mye om det mellommenneskelige.

Helhetlig omsorg

Som sykepleier skal du til enhver tid fremme helse og forebygge sykdom, du skal understøtte håp, mestring og livsmot hos pasienten. Du skal sørge for helhetlig omsorg, beskytte pasienter, sørge for å bevare verdighet og integritet. Du skal undervise og veilede og en hel haug med andre ting. Og dette gjør vi også i kommunen!

Hva er vel bedre enn å sørge for en verdig og helhetlig omsorg til de som har oppdratt oss, opplært oss og bygget dette landet? La oss gi de det de fortjener!

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.