fbpx Når vi sender pasientene ut om natten, ligger det en solid helhetsvurdering bak Hopp til hovedinnhold

Åpent brev til helseminister Bent Høie: Når vi sender pasientene ut om natten, ligger det en solid hel­hets­vurdering bak

Bildet viser Bent Høie som besøker Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet.
NATTRANSPORT: – Det er helt uetisk å sende en dement gammel mann med symptomer på delir ut på en reise klokka 02 om natten. Men denne natten var det helheten som seiret, og den demente mannen som tapte, skriver Tanja Vatnås. Bildet: Helseminister Bent Høie besøker Intervensjonssenteret ved Rikshospitalet. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Kjære Bent Høie: Jeg tilbringer gjerne en natt sammen med deg, så du selv kan se at dette ikke er avgjørelser vi tar lett på, skriver Tanja Vatnås.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

VGs avsløringer av planlagte nattransporter av gamle og skrøpelige pasienter er ikke et nytt fenomen. Det er en del av hverdagen på norske sykehus.

Jeg og alle andre sykepleiere som sender disse pasientene, er selvfølgelig helt enig med deg om at denne praksisen må opphøre umiddelbart. Det som da bekymrer meg og mange av mine kolleger, er hvordan dette vil forplante seg og bare forskyve problemene.

Ambulansen kommer ikke

Ikke for å bortforklare, men for at du skal forstå hvilke vurderinger og prioriteringer vi står overfor om natten på norske sykehus:

Det ligger en dement og lett delirisk gammel mann på et av våre seks enerom, han er ferdig behandlet og skal til kommunen for videre pleie og omsorg. Ambulansen er bestilt til klokka 11.00.

Fordi denne mannen er urolig og svært forvirret, er det leid inn en ekstra fastvakt for å gi ham en-til-en-oppfølging. Vi må sikre oss at han ikke står opp av sengen. Vi må sikre oss at han ikke faller og skader seg. I og med at han skal reise, er det kun leid inn fastvakt på dagtid.

Ambulansen kommer ikke i løpet av dagvakten. Det er umulig å få tak i en ekstra på fredag kveld. Den eneste løsningen er å leie inn en vekter fra Securitas. Når jeg går på vakt klokka 22, ligger mannen fortsatt og venter på ambulansen, og vekteren skal hjem.

26 pasienter

Bemanningen går nå ned fra åtte–ni helsepersonell på kveld til to sykepleiere og en hjelpepleier på natt. Fastvakt kan vi bare glemme å få tak i natt til lørdag. Heller ikke Securitas klarer å hoste opp en vekter til oss, vi må klare oss som best vi kan.

Denne natten har vi 26 pasienter. Vi har en ung mann som skal dø i løpet av natten. Han har smerter, hans kone og foreldre er redde. En annen gammel dame er nettopp kommet inn med en blødning i tarmen og skal ha transfundert tre poser blod.

Heller ikke Securitas klarer å hoste opp en vekter til oss, vi må klare oss som best vi kan.

Vi har en ung kvinne med sterke magesmerter som ikke har latt seg lindre. En gammel mann med et pågående hjerteinfarkt. Tre nyopererte som har byttet hjerteklaff. Ei som fikk en alvorlig kreftdiagnose samme dag. Midt oppi dette blir en pasient akutt dårlig og må flyttes til intensivavdelingen; en annen må til Rikshospitalet.

Alle pasientene skal ha minst tre tilsyn i løpet av natten, noen trenger flere. To av pasientene skal snus til sammen fire ganger. Vi skal henge opp til sammen 15 intravenøse antibiotikakurer i løpet av natten. Flere trenger følge til toalettet, noen må skifte våte innlegg.

Alle våre 26 pasienter har behov for helhetlig og forsvarlig sykepleie. Alle har sine behov som må dekkes.

Lav bemanning hos oss, lavere i kommunen

Klokka 02 kommer ambulansen. Da skal valget tas: Hva skal seire, etikken, fagkunnskapen eller fornuften?

For det er helt klart, det er helt uetisk å sende denne pasienten ut på en reise klokka 02 om natten. Det er heller ingen tvil om at det faglig sett er frarådet å sende ham. Han er dement og har symptomer på delir. Vi vet at han mest sannsynlig vil bli økende delirisk etter transporten.

Da skal valget tas: Hva skal seire, etikken, fagkunnskapen eller fornuften?

Jeg vet at om det er lav bemanning hos oss om natten, så er den lavere i kommunen. Akuttmottaket har ringt flere ganger, de har en dårlig pasient med MRSA som trenger dette enerommet. Avdelingen koker, og vi trenger å frigi den hjelpepleieren som nå sitter fastvakt.

Solid helhetsvurdering

Beklager Høie, men denne natten var det helheten som seiret, og den demente mannen som tapte. Denne natten måtte jeg ta en beslutning som stred mot min etiske overbevisning og de faglige anbefalingene. Denne natten hadde jeg ikke noe valg.

Min leder og kommunekontakten er tydelige på at vi ikke sender ut pasientene om natten. Det er jeg glad for. Samtidig har de tillit til at vi som jobber om natten, gjør gode vurderinger, og de har respekt for de avgjørelsene vi tar.

De vet at vi ikke tar lett på det. De vet at når vi sender pasientene ut om natten, så ligger det en solid helhetsvurdering bak.

Ris bak speilet

Samhandlingsreformen har et ris bak speilet til kommunene. Klarer de ikke å ta imot de pasientene som er utskrivningsklare, må de betale nesten 5000 per døgn de blir liggende som overligger på sykehuset. Dette har presset kommunene til å ta ansvar, til å øke kapasiteten.

Klarer ikke ambulansen å kjøre pasienten til kommunen, blir den avmeldt, og den avdelingen pasienten ligger på, må ta den ekstra kostnaden.

Hva med å la ambulansetjenesten få det samme riset bak speilet? Klarer den ikke å levere tjenesten, altså transportere pasienten ut til kommunen, så er det den som blir fakturert for overliggerdøgnet.

Jeg er ganske sikker på at vi da raskt ville se en økt kapasitet i ambulansetjenestene. Det vil bli for dyrt å betale for alle de pasientene som ligger og venter på å komme hjem fra sykehus.


Kjære Bent Høie: Jeg tilbringer gjerne en natt sammen med deg, så kan du selv se hvilke vurderinger vi står overfor. Så du selv kan se at dette ikke er avgjørelser vi tar lett på.

Med vennlig hilsen
Tanja Vatnås
Sykepleier og listekandidat for Drammen Frp

Demenssyk ble sendt hjem i pysj og tøfler

I PYSJ OG MORGENKÅPE: Sissel Møller, som har demens, ble sendt hjem fra sykehuset i dette antrekket. Bildet er godkjent av familien. Foto: Privat

Demenssyke Sissel Møller (73) ble sendt hjem fra Ullevål sykehus, kun iført pysjamas, morgenkåpe og tøfler, uten at sykehuset hadde forsikret seg om at det var noen hjemme.

Nå har stedatter Tone Ims Larssen, med støtte fra Møllers ektemann, politianmeldt Ullevål universitetssykehus (OUS) for omsorgssvikt. Det var Dagsavisen som først omtalte saken.

– Dette er én hendelse i en lang rekke. Hadde det ikke vært annet enn en enkelthendelse, hadde det ikke utløst en politianmeldelse, sier Larssen til Sykepleien.

– Jeg føler at det er noe som skurrer veldig i samhandlingsreformen og vil slenge det tilbake til dem, sier hun.

Feil på feil

Før nyttår falt Sissel Møller i hjemmet sitt og knuste skulderen. Hun ble lagt inn på Ullevål sykehus, men det gikk fem døgn før det ble oppdaget at hun også hadde seks brudd i ryggen. Ifølge Dagsavisen fikk hun også utført en unødvendig ultralydundersøkelse av nyrene som egentlig skulle vært gjort på en annen pasient.

Møller ble liggende på Ullevål sykehus i stedet for å få plass på helsehus for rehabilitering. Da hun fikk plass på Ryen Helsehus, var det bare blitt søkt om korttidsopphold. Hun ble etter hvert flyttet til en annen etasje på helsehuset, der hun fikk bedre oppfølging.

– Det skal ikke være sånn at man må klage for å komme dit det er bra. Når du trenger hjelpen, skal du få den, sier Larssen.

Pustebesvær og kramper

I mars ble Møller igjen lagt inn på sykehuset midt på natten på grunn av pustebesvær og kramper. To dager senere ble hun skrevet ut. Sykehuset ringte til ektemannen på formiddagen og sa at Møller kunne komme hjem. Mannen ba dem om å kontakte bydel Østensjø for å hjelpe til med hjemtransport, fordi han ikke hadde bil eller mulighet til å hente henne selv. På grunn av den siste tidens påkjenninger var han selv blitt syk, og stedatteren vurderte å ta ham med til legevakten.

Uten at sykehuset hadde vært i kontakt med andre pårørende eller forsikret seg om at det var noen hjemme, ble Møller sendt hjem i taxi, i bare pysjamas, en morgenkåpe og tøfler, og med full tissebleie.

– Hun har ikke mistet all verdigheten sin selv om hun er 73 år og dement, sier Larssen.

Hun legger til at de ikke kan vite om sykehuset hadde skiftet bleie på Møller før hun ble sendt hjem.

– Sånn kan vi ikke ha det

Møller kom hjem kl. 16.30 og forteller at hun er sulten og trøtt. Larssen antar at det er lenge siden hun har fått mat. De vet heller ikke hvor lenge hun har sittet og ventet på hjemtransporten.

– Jeg anmeldte fordi det er rutinesvikt, og sånn kan vi ikke ha det, uansett hvem som styrer og sitter med makta. Vi har en plikt for omsorg hele veien, sier Larssen.

Traff en nerve

– Hvis jeg bare får et brev i posten om at anmeldelsen er avvist på grunn av kapasitetsproblemer, så kommer jeg til å ta det videre. Men jeg håper de tar det på alvor, og at sykehuset tar det på alvor.

– Hvis ikke må jeg fortsette denne kampen og lage et folkeopprør, sier Larssen.

Etter politianmeldelsen har Larssen delt et innlegg om hendelsen både på sin private Facebook-side og på siden hun har som leder i Oslo Frp. Hun forteller at hun har fått over 3100 delinger og over tusen kommentarer.

– Innlegget har truffet en nerve hos folk, og de forteller også om liknende ting. Dette er noe som engasjerer så mange mennesker. Vi kan ikke være vitne til dette.

– Det har vært et sjokk å komme inn i disse tingene, spesielt som politiker, og se forskjellen på hvordan vi tror det fungerer og hvordan det er, sier hun.

Ullevål sykehus beklager

Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus beklager at det oppsto uheldige hendelser ved utskriving av denne aktuelle pasienten, skriver Dagsavisen.

– Pårørende var informert om utskrivelse, og det ble i dette tilfellet også inngått en avtale med hjemmesykepleien om at pleier skulle møte pasienten ved ankomst til hjemmet, skriver avdelingsleder Hanne Harbo i en e-post til Dagsavisen.

– Vi vil gjennomgå våre rutiner på nytt og bruke denne saken som et utgangspunkt for å bedre kommunikasjonen mellom vår avdeling og bydelene. Vi har beklaget hendelsen overfor familien, og vi vil behandle klage eller anmeldelse som mottas etter vanlige retningslinjer. I tillegg vil vi invitere familien til ytterligere samtale om saken, dersom de ønsker det. Vårt mål er å yte den beste helsehjelp til alle våre pasienter, sier Harbo til Dagsavisen.

Ønsker systemendring

Larssen synes ikke beklagelsen fra OUS er tilfredsstillende. Avtalen som ble inngått med hjemmesykepleien, om at en pleier skulle møte pasienten ved hjemmet, er noe Larssen ikke visste om.

– Ingen fortalte meg det. Og hjemmesykepleien har ikke nøkkel hjem til Sissel. Sykehuset har ikke forsikret seg om at det var noen hjemme, og det er kritikkverdig, sier hun.

Larssen understreker at dette ikke er et angrep på sykepleiere, hjelpepleiere eller enkeltpersoner.

– Det er ikke enkeltpersoner jeg vil til livs, men et system som ikke fungerer.

Hun forteller at de ansatte løper beina av seg på Ryen Helsehus, og at det ikke er deres skyld. Hun blir opprørt når hun hører om folk som sier opp fordi de ser at de ikke klarer å utøve omsorgen de skal.

– Da har vi kastet bort fantastisk personell, og det må vi ta innover oss, sier hun.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.