fbpx Dropp endringer i arbeidstidsbestemmelsene Hopp til hovedinnhold

Dropp endringer i arbeidstidsbestemmelsene

Turnusplan, vaktliste, helsefremmende turnus. Drammen sykehus

Det er god grunn til å feire den internasjonale sykepleierdagen 12. mai. Regjeringen kan bidra ved ikke å gi arbeidsgiver rett til å fastlegge turnus ensidig.

Godt over 100 000 nordmenn har skrevet under et opprop om at vi trenger et sykepleierløft. Et sykepleierløft er viktigere enn noen gang, for å rekruttere og beholde sykepleiere i helsevesenet – og for å løse den store sykepleiermangelen. Norske kommuner og sykehus mangler mange tusen sykepleiere.

Reserve

Spørsmålet er om politikere, både nasjonalt og lokalt, ser alvoret og evner å gjøre noe med det. To av 10 sykepleiere slutter i løpet av de 10 første årene i yrket. Halvparten av sykepleierne jobber deltid. Det ligger en enorm arbeidskraftreserve i at sykepleierne fortsetter å jobbe som sykepleiere, og ikke går over i andre yrker. Og det ligger en enorm arbeidskraftreserve i å legge forholdene til rette slik at også sykepleierne kan jobbe heltid.

Lønn virker

Vi vet at lønn er et virkemiddel som kan være med å tiltrekke seg sykepleiere/spesialsykepleiere. Andre viktige virkemidler er heltid, gode fagmiljøer, muligheter for faglig utvikling og et trygt arbeidsmiljø. En turnus som er forenelig med egen helse, og et liv med familie og andre sosiale forpliktelser, bidrar til å rekruttere og beholde sykepleiere.

Historisk

I 2018 fikk sykepleierne i sykehusene et godt lønnsoppgjør. I årets oppgjør har KS tilbudt sykepleierne et historisk lønnsløft. Det vil bli svært viktig for å kunne beholde og rekruttere sykepleierne i kommunehelsetjenesten. Lønnsgapet mellom sykehusene og kommunen er for stort, og lekkasjen av sykepleiere til sykehusene ble stor. Lønnsoppgjøret i KS har meklingsfrist 23. mai.

24/7

Vi som sykepleiere jobber dag, kveld, natt, helger og helligdager år etter år. Vi er alltid på vakt for velferdssamfunnet. Vi tar imot nyfødte. Vi er på helsestasjonen. Vi er der for barn og unge som har behov for å snakke med en helsesykepleier på skolen. Vi kommer hjem til dem som trenger hjemmesykepleie, og vi jobber hardt og kunnskapsbasert på sykehusavdelinger og sykehjem. Sykepleierne er svært fleksible, og jobber turnus. En turnus som frem til nå har vært basert på partssamarbeid mellom de ansattes tillitsvalgte og arbeidsgiver. Det har gitt forutsigbare og optimale turnuser, selv om turnusene kan være i tøffeste laget.

Økt styringsrett

Arbeidstidsutvalget (NOU 2016:1) kom med forslag om at arbeidsgiver ensidig skulle kunne fastlegge turnus. Før valget i 2017 var det et stort flertall av politikere som ikke ville gjennomføre utvalgets rapport, men ta til etterretning det store mindretallets forslag. I sin nye regjeringserklæring, skriver Høyre, FrP, V og KrF at de skal vurdere Arbeidstidsutvalgets innstilling på ny. En slik vurdering frykter Norsk Sykepleierforbund vil gi arbeidsgiverne økt styringsrett over turnusene, og mindre samarbeid med fagforeningene. Det at arbeidsgivere ensidig skal kunne bestemme turnusen, i stedet for å forhandle med de tillitsvalgte, er å gå baklengs inn i fremtiden. Medbestemmelse er en bærebjelke i det norske arbeidslivet, og for en turnusarbeider er medbestemmelse en av de viktigste pilarene for å kunne ivareta sin helse.

I skuffen

Regjeringen har mange viktige oppgaver å jobbe med. De bør ikke bruke tid på å vurdere dette forslaget ytterligere. Regjeringen bør legge rapporten nederst i skuffen. Regjeringen bør heller gratulere en sykepleier med dagen, og være takknemlig for at de jobber dag, kveld, natt, helg og høytid, år etter år.

Sykepleiere, gratulerer med dagen 12. mai!

0 Kommentarer

Annonse
Annonse