fbpx Verktøyet ISBAR er definitivt nyttig for praksisen Hopp til hovedinnhold

Verktøyet ISBAR er definitivt nyttig for praksisen

Bildet viser en eldre dame hjemme hos seg selv, og en sykepleier som ruller ut en bandasje mens hun snakker med pasienten.

ISBAR hjelper oss med å legge frem informasjon på en strukturert måte. Da kan vi få bedre samarbeid og gi rett hjelp til pasientene, skriver Marte Lilløy Aabø.

Moi og medarbeidere har forsket på å belyse spesialstudenters erfaringer med å bruke ISBAR som kommunikasjonsstruktur i klinisk praksis i et masterprogram i spesialsykepleie.

Funnene i studien, presentert i forskningsartikkelen Verktøyet ISBAR fører til bevisst og strukturert kommunikasjon for helsepersonell indikerer at bruk av ISBAR gjør spesialsykepleierstudenter mer bevisste på sin egen kommunikasjon i praksis. Når de bruker ISBAR, føler de seg tryggere på sin egen kompetanse og får bedre evne til raskt å få oversikt i situasjoner.

Kjenner meg igjen

Disse funnene kan jeg relatere meg til etter å ha fullført masterstudiet i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie. Jeg arbeider i kommunal, hjemmebasert tjeneste, det vil si et innsatsteam, og har derfor mest erfaring med å bruke ISBAR i denne konteksten.

Under studiene fikk vi en introduksjon i bruken av ISBAR, og jeg opplever definitivt at denne kunnskapen er nyttig for praksisen. Det er mulig at jeg som student kunne hatt nytte av mer simulering og flere runder med teoretisk undervisning enn det vi fikk. På den måten ville jeg antakeligvis vært tryggere i å bruke ISBAR, slik studien indikerer.

Nyttig kommunikasjonsverktøy i hjemmebasert tjeneste

Studien viser at studenter mener at kommunikasjonen blir bedre med ISBAR og skaper et felles språk med legene. I tillegg vil ISBAR være tidsbesparende og føre til at vi gir objektiv informasjon og driver med mindre synsing.

Dette er svært relevant i min arbeidshverdag. Vi som jobber i hjemmebaserte tjenester, er ofte i kontakt med legevakten. Her skal vi samhandle og kommunisere og sammen gi pasienten rett og best mulig hjelp.

Jeg vil absolutt si at ISBAR har vært viktig for samhandlingen, kommunikasjonen og informasjonsutvekslingen med annet helsepersonell, som for eksempel legevakten og AMK. ISBAR gir bedre oversikt over situasjoner og større trygghet på egne vurderinger, slik det fremkommer i studien.

Jeg vil absolutt si at ISBAR har vært viktig for samhandlingen, kommunikasjonen og informasjonsutvekslingen med annet helsepersonell.

Det er viktig at vi gir hverandre nødvendig og rett informasjon. Når vi legger frem informasjonen på en strukturert måte ved hjelp av ISBAR, kan vi få til et bedre samarbeid og gi rett hjelp til de pasientene som måtte trenge det – noe som kan føre til bedre pasientsikkerhet.

Kommunen bør bruke ISBAR

Studien viser at når ISBAR ikke er implementert på sykehuset, er det utfordrende for studentene å bruke denne strukturen i praksis. Som studien antyder, er det nok behov for en systematisk opplæring i og simulering med ISBAR under utdanningen av spesialsykepleiere og i spesialisthelsetjenesten.

I tillegg ser jeg at kommunen også har dette behovet. Ved å bruke ISBAR kan vi fremme samhandlingen med annet helsepersonell og gi sykepleiere økt kompetanse og trygghet i akutte situasjoner.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse