fbpx Arbeidsgiver: Gi sykepleierstudentene en god praksisopplevelse! Hopp til hovedinnhold

Arbeidsgiver: Gi sykepleier­studentene en god praksis­opplevelse!

Bildet viser studenter i praksis

Ta godt imot sykepleierstudentene som kommer til ditt arbeidssted til høsten. Se på det som en investering, skriver Sølvi Sæther.

Det er stor mangel på sykepleiere. Til høsten starter det rundt 250 sykepleierstudenter ved Nord universitet, fordelt på Røstad og Namsos. Hvor mange som uteksamineres om tre år, vites ikke.

Hvordan studentene blir tatt imot ute i kommunene i sin første praksis, vet vi har stor betydning, både for hvor de ønsker seg jobb etter endt utdanning, og for om de fullfører studiet. Derfor har arbeidsgiverne et stort ansvar i hvordan de organiserer og tilrettelegger mottaket av sykepleierstudentene på den enkelte arbeidsplass.

1 milliard i året

En studieplass i høyere utdanning koster i snitt 186 000 kroner (tall fra 2015); sykepleierutdanningen vil ligge over dette snittet. Fag- og helsepolitisk avdeling i Norsk Sykepleierforbund oppgir at det i år er gått ut tilbud om studieplass i sykepleierutdanningen til rett i underkant av 7000 søkere. Det vil si at vi bruker nærmere 1 milliard kroner i året på å utdanne sykepleiere.

I tillegg kommer helsetjenestens kostnader til veiledning. Sist dette ble beregnet, var i 2002 av en interdepartemental arbeidsgruppe nedsatt av kunnskapsminister Kristin Clemet og helseminister Dagfinn Høybråten. Da ble kostnadene for spesialisthelsetjenesten beregnet til 62 millioner årlig.

Kommunenes utgifter burde vært kartlagt og ikke minst verdsatt i langt større grad.

Siden den gang har antallet som tilbys studieplass, økt med 75 prosent. I tillegg kommer kommunenes utgifter til veiledning samt lønns- og prisvekst siden 2002, som det ikke er regnet på. Kommunenes utgifter burde vært kartlagt og ikke minst verdsatt i langt større grad.

Sykepleierutdanningen er med andre ord en stor, men svært nødvendig, investering for samfunnet.

Lite uttelling for å veilede

I en undersøkelse Norsk Sykepleierforbund har gjort blant nesten 1500 studentveiledere i kommunehelsetjenesten, var det kun 26 prosent som hadde avsatt tid til studentene. De resterende 74 prosentene måtte utføre denne viktige veiledningen på toppen av alle andre oppgaver.

Kun 4 prosent av veiledningssykepleierne hadde fått uttelling i form av lønnsforhøyelse.

Tolv prosent av studentveilederne hadde veiledningsutdanning, 26 prosent hadde kurs (som ikke er poenggivende), mens over 50 prosent ikke hadde noen form for ekstra utdanning. Kun 4 prosent av veiledningssykepleierne hadde fått uttelling i form av lønnsforhøyelse.

Det er stor vilje blant sykepleiere til å veilede, men det er (for) lite ressurser til å ta denne viktige oppgaven. For sykepleierstudenten kan veiledningen dermed oppleves å være av for dårlig kvalitet.

LES: Bortkastet praksis

På tide å snu trenden

Ved siden av å skulle være et likeverdig bidrag til bachelorgraden i sykepleie på linje med teoriundervisningen har kliniske studier en annen og underkommunisert funksjon: De introduserer kommende sykepleiere for arbeidslivet. Gjennom praksis dannes det et inntrykk av de enkelte arbeidsstedene, som bidrar til å påvirke hvor nyutdannede sykepleiere ønsker å jobbe.

NSF Student gjennomfører hvert år en avgangsundersøkelse blant studentene. Et av funnene er at bare litt over 20 prosent ønsker å jobbe i kommunehelsetjenesten. Det er på tide å snu denne trenden.

LES:  Nyutdannede sykepleiere vil jobbe på sykehus

Invester i din fremtidige arbeidstaker

Min utfordring til arbeidsgiver i kommunene: Ta godt imot studentene! Gi dem en god praksisopplevelse. Se på den som en investering i din fremtidige arbeidstaker. Verdsett de sykepleierne som tar på seg veilederoppgaven, og gi dem den ekstra kompetansen som er nødvendig.

Et godt rykte kan være gull verdt i tider hvor det er vanskelig å rekruttere unge sykepleiere.

Jo bedre jobb du gjør, desto mer får du igjen i form av dyktige sykepleiere – og ikke minst et godt rykte, som kan være gull verdt i tider hvor det er vanskelig å rekruttere unge sykepleiere.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse