fbpx Det store sviket Hopp til hovedinnhold

Det store sviket

Sykepleier Ragna Marie Haugland hjelper MS-pasient Bente Holand Berg.

De som jobber på sykehjem, utgjør B-laget blant sykepleierne. Det er på tide at NSF finner seg nye lekekamerater for å nå sine mål i kommunesektoren.

Jeg ser flere årsaker til at sykepleiere i kommunehelsetjenesten har sakket akterut. Her er fem av dem:

Årsak 1: Kommunen svikter sykepleierne

Underbemanning og feil type bemanning i kommunen fører til stort arbeidspress på sykepleierne. Det fører til manglende rekruttering og høyt frafall. Det er vanskelig for de som er igjen, å ivareta pasientenes behov for pleie og omsorg. Sykehjemmene har et stort antall ufaglærte og akutt sykepleiermangel. Dette gjør det vanskelig for sykepleierne å prioritere og delegere arbeidsoppgaver i hverdagen. Riktig folk på riktig sted!

Årsak 2: Utdanningen svikter studentene

Mangelen på sykepleiere og medisinsk ansvarlige fører til at sykepleierne må ta mange beslutninger alene, uten mulighet til å rådføre seg med andre kollegaer. Sykepleieres lederrolle har fått for lite oppmerksomhet i utdanningen. Det fører til til usikkerhet, særlig blant nyutdannete sykepleiere. Når du er ferdig utdannet er du leder og skal lede andre. Men utdanningen lærer ikke studentene at de kommer til å bli ofte alene på vakt, at de får veldig mye ansvar og at de må ta løpende avgjørelser mens ting skjer. Studenter må lære at deres rolle blir å prioritere og delegere og lage en struktur i arbeidet. Utdanningen må strammes opp!

Årsak 3: KS svikter sykepleierne

Politiske obligatoriske festtaler om sykepleiernes fortreffelighet, sjarmerer fortsatt, dessverre. «Sykepleiere er alltid foran. Fordi dere alltid er der det skjer. Fordi dere alltid er der pasienten er» sier Bernt Høie.

Lista på sjarmører er altså lang, men det blir fort «business as usual» Løftene blir glemt straks de politiske taburettene er inntatt. Hvem i NSF-landskapet og dalstrøka innafor taler de kommunale sykepleiernes sak? Hvem er støttespillerne til de 32 000 kommunale sykepleiere organisert i NSF som sogner til KS området? KS har satt ned et utvalg som skal utrede behovet for kompetanseutvikling i primærhelsetjenesten. Fint. Men, KS er NSFs forhandlingsmotpart. KS har lenge sagt at sykepleiere er den yrkesgruppen det er aller vanskeligst å rekruttere til. Men de har sviktet oss før og kommer dessverre til å svikte oss igjen. Noen husker kanskje det smått legendariske sitatet til tidligere KS direktør. menteTidligere KS-direktør Jan Andersen-Gott auutalte en gang at «Høyere lønn til sykepleiere kan føre til at de jobber mindre». Da blir ord overflødig.

Så: Hvem taler vår sak? Vi kan ikke be om kakestykker lengre, vi trenger folk som åpner hele bakeriet for oss!

Årsak 4: Unio svikter

Lønnsutviklingen til sykepleierne i kommunene er KS og Gunn Marit Helgesen sitt ansvar. De forhandler blant annet med UNIO. Dessverre opplever sykepleiere som jobber i kommunene at de sakker lønnsmessig akterut, også sammenliknet med sykepleiere som jobber på sykehus. KS må levere her. Og Unio.

Årsak 5: NSF har ikke nok gjennomslag i Unio

Om NSF ikke får gjennomslag for det såkalte «Sykepleierløftet», med et krav om at lønnen til sykepleiere med 10 års ansennitet skal være på 500.000 innen høsten 2019 (det er 438 000kr i kommunene i dag,) bør NSF seriøst vurdere å gå ut av UNIO. NSF bør stille som ultimatum at gapet på 62.000 kroner blir tettet. Vi har opplevd nok stemoderlig behandling nå – tiden er moden for «Unixit»

Hva den nye hovedsammenslutning skal hete kan være det samme. Kall det gjerne Helsefronten for min del. Men den bør innlemme NSF, Delta og FO og ha en tydelig helseprofil.

La hviskingen bli til et kor. På tide å finne nye lekekamerater.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse