fbpx Gode sykepleiere skapes ikke bare av selvstudier Hopp til hovedinnhold

Gode sykepleiere skapes ikke bare av selvstudier

Christian Strømnes

De skuffende resultatene fra nasjonal deleksamen har fått flere til å signalisere det samme: Studentene har skylda, skriver studentleder Christian Strømnes.

De siste dagene har det ikke manglet på uttalelser fra dekaner, forbundsleder, studenter og meg selv om den nasjonale deleksamen. 

Det er enkelt å legge skylden på studentene for at de ikke jobber hardt nok, ikke er smarte nok eller ikke har gode nok karakterer fra videregående skole. Ser man på karaktersnittet, og sammenlikner denne med resultater fra nasjonal deleksamen finner man at det er en sammenheng. Og da er det jo selvsagt at det er studentene det er noe galt med når det går dårlig? Feil. Selv om det er en sammenheng i tallene sier ikke dette noe om årsaken til at tallene er sånn. For å bruke dekanspråket: Det eksisterer ingen sikker kausalitet.

Studenter vet bedre

Som søker til høyere utdanning ønsker studentene seg selvfølgelig til det utdanningsstedet som har den beste utdanningen. Et viktig kjennetegn på en god utdanning er god undervisning. Studenter orienterer seg ofte over hvor det er god undervisning, dette er ingen hemmelighet. Dermed blir det høyere konkurranse rundt de skolene som tilbyr den beste undervisningen.

Får noen studenter plass på en skole lenger ned på prioriteringslisten sin, så må de ofte ty til læreverktøy som ikke er i regi av skolen, som et supplement. På enkelte skoler der det eksisterer gode og varierte læringsformer, brukes mindre hjelp utenfra. Og hvorfor? Hvert fall ikke fordi at lærerne fraråder studentene i å bruke andre læreverktøy, men fordi undervisningen har så høy kvalitet at det ikke er behov for supplementer! 

Karakterkrav øker studenters evne til å fullføre, men …

Det er ikke til å stikke under en stol at høyere karakterer på søkerne vil bety at en høyere andel består nasjonal deleksamen. Det er derimot ikke alt som skal til for å utdanne gode sykepleiere. Studentene og skolene har et gjensidig ansvar for å utdanne morgendagens sykepleiere, og på mange utdanningssteder holder ikke pedagogikken mål!

Jeg har sett anatomi- og fysiologiundervisere forelese og bruke halvparten av tiden til å spille en youtube-film av en annen underviser som foreleser om anatomi og fysiologi. Jeg har sett anatomi- og fysiologiundervisere forelese kun ved å lese opp hele powerpointen sin, såkalt powerpointkaraoke. Jeg har sett anatomi- og fysiologiundervisere forelese så uengasjert at studentene har utfordringer med å holde seg våkne i auditoriet. Mange steder holder ikke pedagogikken mål, og det gir tydelig utslag i resultatene på nasjonal deleksamen.

Ny sykepleierutdanning i 2020

Arbeidet med 1. utkast av ny nasjonal sykepleierutdanning er nå i sluttspurten. NSF Student og NSF har sammen vært svært aktive i dette arbeidet, og det er mange bedringer i vente. Vi fikk gjennomslag for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi, og vi kjemper nå for flere nasjonale deleksamener som vil gi studentene mer oversikt over hva de spesifikt skal kunne. Vi arbeider for at måten praksis blir organisert, på ikke bare handler om å følge en sykepleier i turnus, men praksis som skaper mer læring blant studentene. For eksempel økt bruk av veiledet simulering og ferdighetstrening. Og ikke minst er vi en pådriver for god og variert undervisning som stimulerer til økt læring.

Dette er kun noen av tingene vi kjemper for på vegne av studentmedlemmene i NSF, og alt er en del av en større helhet som vil gi en sykepleierutdanning som er mer pragmatisk rettet mot det som faktisk skjer ute i helsevesenet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse