fbpx Tenk om ingen sa ifra Hopp til hovedinnhold

Tenk om ingen sa ifra

DØENDE: I denne fasen er vi avhengig av grunnleggende god kompetanse. Foto: Mostphotos

Å dø er en viktig hendelse i alle menneskers liv. Om denne hendelsen skal være god eller dårlig, avhenger av behandlingskulturer som kan kvalitet, skriver daglig leder av Hospiceforum Norge.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

En revisjonsrapport fra KPMG, som har sett på forholdene ved Lindrende enhet ved Solvang sykehjem i Oslo, forteller om faglig konflikt og uro over lang tid. Tilbake til februar i år, der 17 pleiere under fullt navn varslet om feilmedisinering av uhelbredelig syke og døende pasienter, framstår det oppsiktsvekkende at det kan gå måneder uten at det føres tilsyn. I det hele tatt er det betenkelig at det på en spesialisert enhet som dette er rom for konflikter og uro over tid.

Dette er et sted der pasienter skal tilbringe de siste dagene og ukene av sitt liv. En tid som bør være omgitt av trygghet. Det er særs kritikkverdig at forhold som konflikt, uro, feilmedisinering og mangelfull kompetanse får grobunn til vekst i en slik grad at enkelte ansatte tar den utfordrende belastningen det er å varsle.

Pasientene ved lindrende enhet er på sitt mest hjelpetrengende og sårbare. Når vi skal dø er vi i en eksistensiell, psykologisk og sosial situasjon hvor mye står på spill. I denne fasen er vi avhengig av grunnleggende god kompetanse.

Å bry seg om

Som varsler står man ved galgen. Varslere som avdekker og melder fra om kritikkverdige forhold, bør møtes med oppmuntring og takk. Varsling bør betraktes som et viktig demokratisk prinsipp for å avdekke kritikkverdige forhold, og slik bidra til utbedring av de kritikkverdige forholdene.

En palliativ behandling handler ikke bare om medisin. Det handler om å spille på lag, samarbeide og lindre symptomene til den lidende. Når en større gruppe helsearbeidere reagerer og varsler sammen, bør man lytte til dette.

Fra et pårørendeperspektiv, tenk om ingen hadde sagt fra hvis det var utilstrekkelig smertelindring da min bror skulle dø i fjor? Tenk om han ikke var ivaretatt av god omsorg, eller at personalet ikke brydde seg om han. Det å si ifra handler om å bry seg om, ikke bry seg med.

Verdig livsavslutning

På landsbasis er sykehjemmene stedet der de fleste av oss dør. Flere steder i landet har disse sykehjemmene egne lindrende enheter, slik som Solvang i Oslo. Hva vet vi egentlig om kvaliteten på disse tilbudene? Vi vet at det er store forskjeller på kapasitet og kvalitet.

Med et økende antall eldre vil det medføre flere dødsfall. Det er derfor viktig å etterstrebe en verdig livsavslutning, og det innebærer blant annet at den er trygg. Det betyr nok kvalifisert personale som kan være der å ta imot pasient og pårørende.

Eldreomsorg må løftes opp fra et nødvendig onde til et strålende eksempel på menneskelig og faglig solidaritet. Nøkkelordene jeg sikter til, er å bry seg, vise rause holdninger og å inneha genuin kompetanse og kunnskap. For det er da slik at samfunnet vårt blant annet skal måles på grad av solidaritet med de svakeste og mest sårbare?

Den døendes rettigheter

FN har utarbeidet en erklæring om den døendes rettigheter. Disse omhandler mange av de sentrale verdier i livets sluttfase. Noen utdrag fra erklæringen sier:

  • Jeg har rett til å bli behandlet som et levende menneske til jeg dør
  • Jeg har rett til å beholde et håp selv om målet for det endrer seg
  • Jeg har rett til å gi uttrykk for mine tanker og følelser omkring min forestående død på̊ min egen mate
  • Jeg har rett til å slippe å dø alene
  • Jeg har rett til smertelindring
  • Jeg har rett til å få hjelp av og for min familie til å akseptere min død
  • Jeg har rett til å få dø i fred og med verdighet
  • Jeg har rett til å bli behandlet av omsorgsfulle, medfølende, kyndige mennesker som vil prøve å forstå̊ mine behov og som vil oppleve det som givende å hjelpe meg å møte min død.

(Norsk Sykepleierforbund, 2012)

Hospice

Hospiceforum Norge (HfN) er en frivillig ideell organisasjon som jobber for å bedre tilbudet til døende, og de som skal leve videre. I ti år har HfN møtt statsråder, sentrale helsepolitikere og andre. Vi har møtt mye velvilje og forståelse, men hvor er løsningene og virkemidlene?

Lindrende enhet ved Solvang i Oslo er enda et godt eksempel på at vi må forsterke tjenestetilbudet til denne gruppen.

Hospice er et tilbud dedikert til døende og familiene deres, som verken er underlagt tradisjonell sykehuslogikk eller kommunalt byråkrati. Helse er en av de mest brennbare temaene mot høstens Stortingsvalg. Det er derfor kritisk viktig at det forstås at det å møte døende mennesker, som er i denne sårbare delen av livet, ikke er noe som går av seg selv eller bare kan administreres frem.

Det er på høy tid at vi tar nye grep for å bygge opp et tjenestetilbud med en tverrfaglig behandlings- og pleiekultur med nødvendig kompetanse for de som skal dø.

En palliativ behandling handler ikke bare om medisin.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.