fbpx Arbeidstid i sykehus Hopp til hovedinnhold

Arbeidstid i sykehus

Det er ikke stor rift om å jobbe helger i sykehusene, skriver arbeidsdirektør i Spekter.

På sykepleien.no 27. april (« Nattens helter!») gir Marianne Sæhle fra Norsk Sykepleierforbund inntrykk av at det er stor rift om å jobbe helger i sykehusene, og at Spekter derfor tar feil om helgearbeidets utfordring. Det er selvsagt positivt dersom helgearbeidet ikke skaper hodebry på Sæhles arbeidsplass, men slik er det dessverre ikke overalt.

Avhengig av avtaler

I dag er sykehusene helt avhengig av avtaler med tillitsvalgte for å sikre helt ordinær drift. Det skaper et sårbart system med mange forhandlingsarenaer. Utfordringen med helgearbeid er en del av dette bildet, fordi det hos noen skaper ubalanse i bemanningen mellom ukedager og helger. Offentlige ekspertutvalg som Arbeidstidsutvalget og Skift/turnusutvalget har i tillegg dokumentert sammenhengen mellom helgearbeid og deltid, som også har vært gjenstand for diskusjoner mellom partene over flere år. Det er dermed mange gode grunner til å se på arbeidstidsbestemmelsene på nytt.

Leders ansvar

Til syvende og sist er det leder som har ansvar for at pasientsikkerheten og kvaliteten er høy hele døgnet. Det er også leder som har ansvar for at arbeids- og fagmiljøet er så godt at man kan holde på og rekruttere kompetente fagfolk. Leder skal videre legge til rette for at medarbeiderne kan kombinere et arbeidsliv med et liv utenfor sykehuset.

Disse hensynene må balanseres når arbeidstidsplanene settes opp. Den enkeltes behov og ønsker bør ivaretas så langt det går, og arbeidsplanene skal drøftes med tillitsvalgte. Leder må likevel ha siste ord når planene fastsettes. Det er også hovedprinsippet i arbeidsmiljøloven i dag. Arbeidstidsbestemmelsene må understøtte dette lederansvaret, slik at det blir mindre sårbarhet og større forutsigbarhet for driften.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse