fbpx Eldre og eldre Hopp til hovedinnhold

Eldre og eldre

Et samfunn med eldre pensjonister, eldre pasienter og eldre arbeidstakere vil være et annerledes samfunn, skriver Inger-Marie Andersen.

Så hva skjer? Som sykepleier er det hardt arbeid, og mange får vansker med å holde ut i full stilling på gulvet til de når pensjonsalderen. Ikke minst i kommunal eldreomsorg der mange av oss jobber. Der jeg jobber fins det kun 2 sykepleiere på gulvet over 50 år. Og det er ikke og kommer ikke til å bli administrative stillinger nok til alle der får vondt i muskel- og skjelettsystemet. Å være utslitt er vel heller ikke beste motivasjonen til å bli leder. Ledere bør ha lederutdanning og være motiverte for å lede og administrere - ikke bare ikke å orke mer tung pleie.

Aldersbestemt lønn?

Hva så? Man kan velge å gi lavere pensjonsalder for sykepleiere og annet helsepersonell - men samfunnet trenger nok for mange av oss til å kunne gjøre dette? Man kan opprette seniorstillinger der det kreves mindre av de ansatte - men da må hun kanskje også akseptere seniorlønn? En noe lavere lønn i bytte mot en mindre strevsom arbeidsdag? Og skal det være frivillig når og om man går over i en seniorstilling? Folk har ikke samme helse bare fordi de har samme alder. Hvem skal bestemme om du har blitt mindre effektiv og må over på seniorlønn? Hvor langt er det fra aldersbestemt lønn til individuell lønn og full uttelling for trynefaktoren?

Er samfunnet villig til å lage en overgangsordning? Og vil arbeidsgiver fortsatt ansette unge på full lønn hvis de tror en billigere sykepleier i en seniorstilling kan klare oppgavene? Økonomien styrer forferdelig mye, også innen helse og omsorg. Menneskeligheten minker. Slik ser det i alle fall ut. Men de unge der faktisk får jobb vil kanskje få en forholdsvis bedre lønn i etableringsfasen der de kjøper bolig, betaler studielån osv. Bra for dem - HVIS de får jobb.

Er eldre arbeidstakere mindre effektive?

Og er det nå helt sikkert de unge er bedre arbeidstakere enn de eldre? Alle uansett alder kan bli rammet av uhell og bli sykemeldt for vondt i ryggen. Hvilken aldersgruppe har flest egenmeldinger? Flest sykemeldinger på under 6 uker? Det er i alle fall de unge der får barn, morspermisjon og fraværsdager på grunn av sykt barn… Kan vi få noen tall på dette før alle bare vedtar at eldre arbeidstakere er mindre effektive og mer syke enn de unge? Er der noe forskning på dette så vi kan vite hva vi prater om? Hvis ikke bør slik forskning settes igang.

Samfunnet er i stadig endring, men vi bør passe litt på i hvilken retning endringene skjer. Et samfunn med eldre, eldre pensjonister, eldre pasienter og eldre arbeidstakere vil være et annerledes samfunn. Et arbeidsliv hvor ansiennitet ikke lengre gir høyere lønn vil være svært annerledes enn det vi har hatt på lenge. Kanskje vi kan gå inn for samme lønn til alle, nesten samme hvor lenge de har jobbet? Eller juniorlønn de første tre årene etter fullført utdanning og seniorlønn de siste tre årene før pensjonsalder? Eller noe helt annet?

Dette ble mange spørsmål og jeg har ikke svarene. Men vi må alle tenke over disse spørsmålene og være med på å finne svarene på god gammeldags demokratisk vis, og ikke overlate vedtak av de nødvendige endringene til økonomenes talltyranni.

Det er ikke bare pasientene der blir eldre. Arbeidstakerne blir også eldre, ikke minst på grunn av pensjonsreformen.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse