fbpx Hva er forskning? Hopp til hovedinnhold

Hva er forskning?

Hva slags forskning ønsker en innenfor sykepleiefaget?

I Sykepleien Forskning nr. 1 i år har Jørgen B. Bramness synspunkter på hva forskning er. Han skal ha ros for at han peker på at det er vanskelig å få publisert artikler med negative resultater. Og det kan være på sin plass å kritisere media for ikke å ta seg tid til å stille de kritiske spørsmål. Bramness tar avstand fra at ikke reproduserbare forskningsfunn blir gjengitt som sannheter. For Bramness’ sannheter består i at forskning skal vise signifikante forskjeller og være reproduserbar.

Det ser ut for meg at positivismedebatten på 1960- og 1970-tallet har gått Jørgen G. Bramness hus forbi. En debatt som hadde utspring i at virkeligheten for mange, var mye mer enn det som kunne måles, telles, kategoriseres og kvantifiseres.  Forfatteren ser bort fra andre forskningstradisjoner enn den hypotetiske deduktive. Fenomenologi og hermeneutikk, hvor opplevelse og tolking står sentralt, er viktige tilnærmingsmåter, hvis målsettingen er å få et helhetlig og mer nyansert bilde av virkeligheten.

Legen Edvin Schei skrev i sin bok Hva er medisin, som kom ut for snart ti år siden at grunnlaget for det som blir oppfattet som dagens medisin, biomedisinen, bygger på en naturvitenskapelig og teknologisk tilnærming som innebærer svake tradisjoner for kritisk refleksjon, ivaretagelse av relasjoner og følelser, håndtering av usikkerhet, uenighet og feil og vurdering av ulike kunnskapers relevans. Leger praktiserer og underviser i medisin som om kropp, sinn og miljø er adskilte fenomen. Schei hevder at sykepleiefaget er tett knyttet til legevirksomhet og har fulgt medisinens tekniske utvikling. Det er vel en kritikk som kan oppfattes som at sykepleiefaget og derved forskningen har blitt preget at naturvitenskapelig forskningsforståelse.

I Sykepleien nr. 4 er førsteamanuensis Åshild Fause bekymret for at sykepleiefokuset lett blir borte i forskningen. Og det er kanskje ikke så rart når slike som Bramness er med på å sette premisser for hva forskning er. En ting er kritikk utenifra, men når kritikken kommer innenifra, er det kanskje på tide å stikke fingeren i jorda og spørre hva slags forskning ønsker en innenfor sykepleiefaget.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse