fbpx Vi kan ikke løpe enda fortere Hopp til hovedinnhold

Vi kan ikke løpe enda fortere

Bildet viser en kvinne som ser på armbåndsuret sitt. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Det er belastende å jobbe under tidspress. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hvis jordmødre, sykepleiere og andre helsearbeidere skal løpe fortere, vil resultatet bli dårligere pasientbehandling og større helsebelastninger, mener leder i Jordmorforbundet.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Denne artikkelen ble først publisert i Jordmora nr. 1-2016

Jordmorforbundet NSF har nylig drøftet bemanningsutfordringer med både Helsedirektoratet og helseminister Bent Høie. Helsedirektoratet ønsket i den forbindelse vår nasjonale kartlegging av jordmødrenes opplevelse av egen arbeidshverdag (mai 2015).

Jordmorbemanningen på sykehusene setter forsvarlighetskravet under press i dag, og noen steder varsles det i tillegg kutt i jordmorstillinger. Manglende balanse mellom oppgaver og ressurser er en stor utfordring i helsesektoren. Dette fører til høyt sykefravær, utstøting og deltid. Vi mener regjeringens krav om effektivisering og konkurranseutsetting vil forsterke dette problemet ytterligere.

Leier inn vikarer

Hvis jordmødre, sykepleiere og andre helsearbeidere skal løpe enda fortere, vil resultatet bli dårligere pasientbehandling og større helsebelastninger. I stedet for å øke grunnbemanningen, har sykehusene brukt hele 2,7 milliarder på innleie av vikarer. Tenk hvor mange jordmødre og sykepleiere som kan ansettes for de pengene!

Helseministeren har i denne forbindelse presisert at det er en oppgave for ledelsen lokalt å sørge for at grunnbemanningen er så god at det forventede kortsiktige fraværet kan dekkes opp av egne ansatte. Midlertidighet er ikke ønskelig ut fra pasientsikkerhet og kvalitetshensyn, ifølge helseministeren.

Spesialisthelsetjenesten må styrkes

Jordmorforbundet NSF krever at de økonomiske rammene for spesialisthelsetjenesten økes! Regjeringen har lovet en styrking på 12 milliarder kroner til sykehusene. I stedet legges det opp til en beskjeden vekst i de økonomiske rammene til spesialisthelsetjenestene for 2016. Forslaget til økonomiske rammer på 2884 millioner kroner for spesialisthelsetjenesten i 2016 legger ikke til rette for investeringer i kompetanse, utstyr og bygg som er nødvendig for å oppnå en effektiv og forsvarlig drift, reduserte ventetider og økt kvalitet i pasientbehandlingen.

Det er i tillegg et betydelig behov for å utdanne flere spesialsykepleiere innenfor jordmorfaget, operasjon, anestesi, intensiv og barnesykepleie. Kravene til spesialisthelsetjenesten har også økt med innføring av nye og dyre medikamenter og behandlingsmetoder, nye lovkrav og styringssignaler. Krav til reduserte ventetider, økt kvalitet og pasientsikkerhet har nå lagt et betydelig press på spesialisthelsetjenesten. Jordmorforbundet NSF vil advare regjeringen mot en underfinansiering av sykehussektoren. Befolkningen må i stedet sikres et godt og forsvarlig helsetilbud!

Øremerkede midler

NSF har fått gjennomslag for øremerking! Jordmødre og helsesøstre kan glede seg over at det i budsjettforliket ble bestemt at den øremerkede tilskuddsordningen til stillinger i helsestasjon og skolehelsetjenesten skal styrkes med til sammen 128,3 millioner kroner for 2016. Dette er en viktig seier for oss. Tidligere er det gitt 667 millioner kroner til å styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten. Kun 30 prosent av bevilgningene har gått til formålet på grunn av manglende øremerking. Økningen har vært størst for helsesøstre med 112 årsverk, mens det kun er registrert ni flere jordmorårsverk i 2014 sammenlignet med året før. En styrking av den kommunale jordmortjenesten handler om å gi en god og tilgjengelig tjeneste i svangerskap og barsel, i tillegg til at det dreier seg om en fornuftig og effektiv arbeidsdeling i det kommunale tjenestetilbudet.

Mer heltid er målet

NSF har inngått et nytt og sterkere samarbeid med Fagforbundet, Delta og KS for økt heltidskultur i kommunal sektor. Målet vårt er å bidra til å skape endrede holdninger og praksis i retning mer heltid. Særlig i helse- og omsorgssektoren er det en utbredt deltidskultur, med 67 prosent deltidsansatte (KS, 2015). Kun én av seks jordmorstillinger i kommunen er hele stillinger. Jordmorforbundet NSF mener at dersom kommunesektoren skal være en attraktiv arbeidsplass i framtiden, er det viktig at jordmødre tilbys faste hele stillinger.

Medlemsvekst

Jordmorsatsingen fortsetter i NSF! Jordmorforbundet NSF har fått gjennomslag for at Jordmorprosjektet videreføres i NSF i fire nye år. NSF har bevilget gode økonomiske rammer slik at vi kan fortsette vårt arbeid med å styrke den mest innflytelsesrike, og totalt sett desidert største fagorganisasjonen for jordmødre i framtida. Det er svært gledelig at vi igjennom forrige toårsperiode sikret oss en formidabel medlemsvekst på hele 35 prosent! Andre fagorganisasjoner for jordmødre utgjør nå kun to prosent av NSFs totale størrelse.

 

Artikkelen ble først publisert i Jordmora nr. 1-2016

Manglende balanse mellom oppgaver og ressurser er en stor utfordring i helsesektoren.

Hanne Schjelderup-Eriksen
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.