fbpx En tanke som nekter å dø Hopp til hovedinnhold

En tanke som nekter å dø

Bildet viser en klokke

Hva tenker NSF om en normalarbeidsdag på 6 timer eller alternativt 30-timersuke?

Tanken om 6-timersdagen/30-timersuken later til å være en tanke som nekter å dø.
 
Kanskje tiden er inne. Jeg leser at Fagforbundet har tatt opp spørsmålet om 6-timersdagen igjen. Noe jeg finner interessant. Hva tenker NSF og sykepleierne om å innføre en normalarbeidsdag på 6 timer eller alternativt 30-timersuke? Med full lønnskompensasjon?

NSF har i alle år arbeidet for å bedre lønns- og arbeidsvilkår for sine medlemmer, kanskje tiden er inne for å gå videre?

30-timersuke

Personlig tenker jeg det er lettere å arbeide frem mot 30-timersuke enn 6-timersdager i helsesektoren, slik at det fortsatt vil være tre skift i løpet av et døgn. Tror det skal bli vanskelig å få noen til å møte opp til en 6-timers nattevakt klokka 01, eller noe sånt.

En normal arbeidsuke på 30 timer – med full lønnskompensasjon – må ikke nødvendigvis innføres i ett jafs. Det kan gjøres med en halv time om gangen over tre tariffperioder. Disse endringene i arbeidslivet vil gi større sykepleiermangel på kort sikt, men betale seg på lengre sikt. De vil gi flere i full stilling, flere år i arbeidslivet, færre sykmeldinger og redusere antallet sykepleiere som forlater yrket for å jobbe med noe annet. Det må da være økonomisk fordelaktig for arbeidsgiver, og god samfunnsøkonomi?

Vil jobbe lenger

Det er noen fordeler med 30-timersuke: Det kan innføres lengre tid mellom vakter, noe som gir mindre sykefravær. Sykepleierne på gulvet kan sannsynligvis også jobbe lengre. Slik det er nå, blir altfor mange uføretrygdet når de er 50–55 år, ganske enkelt fordi de er utslitt. 

Det er hardt arbeid å være sykepleier – eller annet pleiepersonale – på mange arbeidsplasser. Sykepleiere i administrative stillinger blir ikke fysisk utslitt på sammen måten, men det er ikke administrative stillinger til alle som får vondt i ryggen og like fullt må jobbe videre i flere år for å få en pensjon som det er mulig å overleve på. Alle har heller ikke lyst på noen kontorjobb. Bør de ikke ha en reel mulighet for å jobbe ved sykesengene hele yrkeslivet?

Pensjonsalder

En annen ting er pensjonsalderen. Kanskje den burde settes ned, nå når all erfaring viser at mange avslutter arbeidslivet som sykepleier med å søke uføretrygd?
Politiet og hæren har lavere pensjonsalder enn resten av samfunnet da deres arbeidsforhold ansees som krevende. Hvorfor ikke sykepleierne? Og da mener jeg først og fremst de som jobber i pleien, ikke de som har administrative stillinger.

Krevende jobber

Ideen om 6-timersdagen/30-timersuken later i alle fall til å være en tanke som fremdeles er høyst levende. Det er interessant i seg selv, da det kan tolkes som uttrykk for et behov blant arbeidstakere som har krevende jobber og mye å henge fingrene i med arbeid, familie og fritid. Mange mennesker har travle liv. 
Det er hardt arbeid å være sykepleier

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse