fbpx Når vårt menneskesyn settes på prøve Hopp til hovedinnhold

Når vårt menneskesyn settes på prøve

Flyktninger på jernbanestasjonen i København
I dag, mer enn noen gang tidligere, står vi overfor en situasjon hvor vårt menneskesyn blir utfordret.

Terrorangrep, flyktningstrømmen, medieoppslag og den poraliserte debatten hvor religioner og grupper blir plassert i negativt eller positivt lys påvirker oss på ulike måter. Jeg ser på sosiale medier og i samtaler med folk jeg kjenner godt, at noen av dem har beveget seg fra å være rause, åpne og inkluderende ledere, til å plassere enkelte grupper i et meget negativt lys. 

 

Terrorens spor

Et terrorangrep handler ikke bare om antall drepte og sårede som var på åstedet. Helsevesenet møter mennesker med store og små, synlige og usynlige spor etter terrorangrepene. Leger, sykepleiere, psykologer og ambulansepersonell møter mennesker som er blitt drept, såret, ofre og deres pårørende som har fått sønderknust sine drømmer, påført enorm smerte, frarøvet frihet, trygghet og nattesøvn. De rammede er uskyldige enkeltmennesker, familier, lokalsamfunn og hele nasjoner. Terroren setter spor i oss alle. 

 

Evnen til empati

En helsearbeiders evne til å vise empati på tvers av kultur, religion og etniske forskjeller vil ha betydning for hvordan pasientene blir møtt på en helseinstitusjon. Evnen til å se mennesket bak alle lagene som skiller oss blir avgjørende for helsearbeider-pasientrelasjonen. 
Selv om helsearbeidere ønsker å fremstå som profesjonelle, kan de ikke komme fra at de er mennesker med oppfatninger og holdninger. På lik linje med alle andre kategoriserer de mennesker, og plasserer dem i ulike båser. Dette er nødvendig for å organisere verden og få overblikk. Kategorisering i seg selv er ikke negativt, det som kan være «farlig» er hvis det legges mange minuser til en bestemt gruppe mennesker, eller kategori. Hvilke kategorier ulike mennesker blir plassert i vil influere på kommunikasjonen, samarbeidet og måten helsearbeideren møter sine pasienter på. Tiden er kommet for å børste støv av våre holdninger og etiske dilemmaer, og sette refleksjonsmøter på dagsorden igjen. 

 

Helsearbeider–pasientrelasjonen

Når to mennesker møter hverandre befinner de seg på to steder samtidig. Hver av dem er både i den fysiske verden og i den andres tolkning og tanker. I den andres tanker blir samtalepartneren plassert inn i vedkommendes virkelighetsforståelse. Vedkommendes holdninger, livserfaringer, kunnskap, menneskesyn og måte å tolke verden på vil påvirke kvaliteten i møtet. Det påvirker kommunikasjonen og evnen til å bygge en god relasjon til sin pasient. 
Å være profesjonell innebærer også å være bevisst på møtet som skjer i tankene. Hvordan helsearbeiderens holdninger påvirker tillitsforholdet. Helsearbeideren må bygge en bro mellom seg selv og pasienten. 

 

Bygg en bro 

Enkelte sier at vi må bygge en bro mellom kulturer, men det er ikke kulturer som møtes, det er først og fremst mennesker som møtes. Vi skal bygge en bro mellom mennesker. Det er ingen mennesker som blir født med en kultur, et språk eller religion. Det er noe som er tillært. Den kulturelle, religiøse og språklige identiteten utvikler vi i samspill med våre omgivelser. Kunsten å møte den andres annerledeshet, handler om å se bak alle de lagene som skiller oss. Helsearbeidere skal bli eksperter på likhetene slik at våre ulikheter blir deres styrke. Det betyr at helsearbeidere må møte den andre i den universelle kjernen. Der hvor likhetene mellom menneskene binder dem sammen. Likhetene som bygger broen mellom mennesker er:

 • Primærbehovene våre (mat, klær, omsorg, trygghet, forutsigbarhet osv.)
 • Behovet for å bli sett (for den vi er, at vi får mulighet til å definere oss selv)
 • Behovet for tilhørighet (til en familie, gruppe, land ...) 
 • Gylne regler (det finnes noen like gylne regler i alle verdens religioner) 
 • Kjønnsidentitet (vi er kvinner og menn i alle verdens land, forskjellene ligger i det sosiale kjønnet) 
 • Rolleidentitet (som mor, far, søster, bror, nabo, venn, kollega osv.)
 • Situasjonsidentitet (lærer–elev, helsearbeider–pasient)  
 • Mestring (alle har behov for å oppleve mestring) 
 • Individer (hvert menneske er et unikt individ, ikke representant for en gruppe)
 • Loven og menneskerettigheter i Norge 
 • Likeverd, åpenhet og respekt (møt alle med dette som ledetråd)

Disse broene kan bygges, uavhengig hvor langt unna mennesker er fra hverandre. Det handler om even til å se mennesket bak lagene som skiller mennesker. 

 

Oss og dem

Terror har rammet tusenvis av mennesker i lang tid. Gang på gang har uskyldige mennesker i alle aldersgrupper blitt brutalt drept. De aller fleste som blir drept av terrorister er muslimer, i muslimske land. Mennesker og episoder som vi knapt hører om. Det skjer så langt borte, med folk som mange ikke klarer å identifisere seg med. 
Men, angrepene i Paris i 2015, berører oss. Helsearbeideres store utfordring i dag er å være klar over at terrorhandlinger og fylktningkrisen påvirker holdninger og kategorier. Det er avgjørende at helsearbeidere utvider kategorien «oss» og innlemmer mennesket og medmennesket i den.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse