fbpx – Regjeringen har ambisiøse mål på kompetanse Hopp til hovedinnhold

– Regjeringen har ambisiøse mål på kompetanse

Bildet viser Tone W. Trøen.
Det er en urimelig påstand at regjeringen leverer et puslete statsbudsjett for 2016 på kompetanse, skriver Tone W. Trøen fra Høyre.

Leder for Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, hevder i  Sykepleien at regjeringen leverer et puslete statsbudsjett for 2016 på kompetanse. Det er grunn til å gi en kommentar til denne urimelige påstanden. 

Hadde håpet på mer heiing

I Høyre forventer vi ikke at NSF jubler for budsjettet, men jeg hadde et håp om at forbundet ville heiet mer på en regjering som setter makt bak ønsket om en faglig sterk kommunal omsorgstjeneste. En regjering som setter et historisk høyt og ambisiøst mål for utdanning av helsefagarbeidere og sykepleiere. Og en regjering som løfter behovet for betydelig lederutdanning og masterutdanning av klinisk avanserte sykepleiere. Dette er tiltak som Sykepleierforbundet lenge har snakket om, og som vi er i ferd med å gjennomføre.

Tøff start på samhandlingen

Situasjonsbildet er at mer komplekse arbeidsoppgaver krever en tydelig strategi på kompetanseheving og lederutvikling i kommunene. Sykepleierforbundet har selv nylig utgitt en rapport som gir en knallhard dom over hvordan samhandlingsreformen har ført til svært komplekse pleiesituasjoner i kommunene, og en bruk av uønsket ad-hoc opplæring av ansatte på viktig pasientbehandling.

Vi advarte

Arbeiderpartiet snakket i sin forrige regjeringsperiode kun om varme hender i omsorgen. De fjernet kravet om at kommunene må ha på plass visse helsefaggrupper i det kommunale lovverket. Samtidig som de innførte en samhandlingsreform som snudde arbeidshverdagen på hodet for tusenvis av helsepersonell i kommunene – nærmest over natten.

Dette advarte vi sterkt mot.

Ble ikke tatt på alvor

Vi var tydelige på at kommunene først måtte få tid til å bygge opp tilstrekkelig kompetanse til å ta imot flere pasienter med mer sammensatte og komplekse lidelser. Arbeiderpartiet tok ikke på alvor de viktige signalene og så ut til å glemme at det er mange uten helsefaglig utdanning ute i kommunene. Behovet for et realt løft på kompetanse var dermed definitivt til stede da vår regjering tok over.

Sykepleieren – en viktig aktør

Vi har gjort en tydelig prioritering og har spesielt løftet sykepleiernes kompetanse som viktig. Statsministerens viktige løfte om grunn- og videreutdanning av 15 000 helsefagarbeidere og videreutdanning av 15 000 sykepleiere  frem mot 2020 er en viktig milepæl.

En annen er regjeringens omtale i primærhelsemeldingen av sykepleierne som en av de viktigste aktørene i utviklingen av tverrfaglige team i kommunene. Her blir sykepleierkompetansen løftet frem som en av profesjonene det er aktuelt å lovfeste en plikt for kommunene å ha som en del av sin kjernekompetanse.

Jeg løftet selv frem sykepleierne som en av de viktigste aktørene i omsorgstjenesten i min landsmøtetale denne våren. Alt i alt er det ingen grunn til å betvile denne regjeringens ambisjoner når det gjelder å bidra til en faglig sterk tjeneste i kommunene.

I gang, men ikke i mål

Er bevilgningene i budsjettet for 2016 tilstrekkelig til å nå våre høye ambisjonsmål? Det enkle svaret på det er nei.

Vi er ikke i mål, og det har vi heller ikke gitt inntrykk av at vi er. Vi er også utålmodige når det gjelder å skape en faglig sterk og robust helsetjeneste i kommunene. Oppfølgingen av de konkrete tiltakene i Primærhelsemeldingen blir viktig for å sikre at kommunene har tilstrekkelig kompetanse i tiden fremover. Det er viktig å huske at satsing på kompetanse handler om mer enn bare økte bevilgninger. Det handler om en ledelse som ser verdien av kompetente medarbeidere. Det handler om en organisering av tjenestene som gjør det attraktivt for kompetente fagfolk å jobbe der. Og det handler om å tilrettelegge for fleksible og alternative turnuser slik at det blir lettere å rekruttere og ikke minst beholde dyktige ansatte.

Kan få til mer

Vi er i gang med å gi konkret innhold til «Sykepleieløftet», og jeg inviterer Sykepleierforbundet til en felles dugnad med å fortsette å løfte frem sykepleierne som en grunnstein i helsetjenesten. Vi deler engasjementet, og sammen tror jeg vi får til så mye mer.

Les også:  - Puslete kompetanseløft

0 Kommentarer

Annonse
Annonse