fbpx – Puslete kompetanseløft Hopp til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2016 – Puslete kompetanseløft

Bildet viser to eldre kvinner sittende ved et vindu.
30,7 MILLIONER: Regjeringens statsbudsjettforslag for 2016 har satt av 30,7 millioner ekstra til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenestene.

En økning på 30,7 millioner kroner til grunn-, videre- og etterutdanning av ansatte i omsorgstjenestene, foreslår regjeringen. – Puslete, synes NSF-lederen. Hun minner om et valgkampløfte om videreutdanning for 15 000 sykepleiere.

I regjeringens budsjettforslag for 2016, som ble lagt frem i dag, er det lagt inn en økning på 30,7 millioner utdanningskroner for ansatte i omsorgstjenestene gjennom det såkalte «Kompetanseløft 2020».

Pengene skal, ifølge pressemeldingen fra helse- og omsorgsdepartementet, fordeles på både grunn-, videre- og etterutdanning av personell i omsorgstjenestene.

– Dårlig start

– Dette er en  altfor dårlig start på et kompetanseløft som skal gi oss 15.000 spesialsykepleiere i kommunene de neste fem årene, kommenterer forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Hun viser med det til valgkampløftet statsminister Erna Solberg kom med under en helsedebatt 24. august i år.

Da lovet hun midler til  videreutdanning for 15.000 sykepleiereog grunn- og etterutdanning for 15.000 helsefagarbeidere frem mot 2020.

Hele 1,8 milliarder skulle totalt settes av over statsbudsjettet for et kompetanseløft, presiserte statsministeren den gang overfor VG.

By karakteriserer regjeringens forslag om en økning på 30,7 millioner utdanningskroner som «puslete» og ser ikke hvordan et slikt beløp, fordelt på over 400 kommuner, skal kunne sette i gang et reelt løft.

– Dette er ingen satsing, sier NSF-lederen.

Ba om presisering

Det er grunn til å tro at Solberg og Høyres 1,8 milliarder, viste til en akkumulert totalsum for kompetanseløftet frem mot 2020.  «Kompetanseløft 2020» bygger nemlig videre på «Kompetanseløftet 2015», som hadde et totalbudsjett på drøyt 400 millioner for inneværende år.

Av disse var rundt en tredel (143,8 millioner) øremerket grunn-, videre- og etterutdanning, men ingenting var spesifikt reservert for sykepleiere.

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, ba i Stortinget helse- og omsorgsminister Bent Høie om en presisering av hvordan valgkampløftet var tenkt gjennomført gjennomført.

I sitt svarviste Høie viste da til at «regjeringens forslag til satsinger på kompetanseheving vil omtales i Prop 1 S (2015-2016)», det vil si statsbudsjettforslaget som ble lagt frem i dag.

Dette er en altfor dårlig start på et kompetanseløft som skal gi oss 15.000 spesialsykepleiere i kommunene de neste fem årene.

Eli Gunhild By