fbpx Flere digitale sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Flere digitale sykepleiere

TEKNOLOGI: For å takle utfordringene i helsesektoren handler det ikke om bare flere mennesker med etter- og videreutdanning. Foto: colourbox
Erna Solberg vil etter- og videreutdanne 15 000 sykepleiere innen 2020. De bør få IKT som fag.

Vi blir eldre og det skaper bekymring for velferden vår. Demografi er enkelt. Jo flere eldre vi har i forhold til yngre, jo større blir «belastningen» i samfunnet til å ta vare på dem.

Regnestykker viser at antallet eldre stadig vil vokse, og dermed trenger vi flere til å forsørge dem. Samtidig som antallet eldre vokser øker også antallet med kroniske sykdommer, antallet demente og antallet personer som trenger behandling og pleie i en eller annen form.

Derfor er det høyst positivt at Solberg (selvsagt i valgtid) kommer med utsagnet om at flere sykepleiere må etter- og videreutdannes. I en debatt om bemanningsutfordringer i helsesektoren med Jonas Gahr Støre lovet hun øremerkete midler til videreutdanning av 15 000 sykepleiere og 15 000 helsefagarbeidere innen 2020.

Vi trenger flere varme hender, men vi trenger også kloke hoder. Like bra som det er å utdanne mer helsepersonell er det dårlig at vi ikke greier å gi dem en fremtidsrettet utdanning.

For å takle utfordringene i helsesektoren handler det ikke om bare flere mennesker med etter- og videreutdanning. Vi må også ta i bruk nye digitale verktøy og en bedre organisering med større involvering av innbyggere og pårørende.

Det krever digital kompetanse, både hos helsepersonell på sykehus og i kommuner, og digitalt kompetente brukere.

Vi ser dessverre ingen satsing på digitale fag i helseutdanningen. Senest i en av helsedebattene på Arendalsuka påpekte Jo Cranner, Norsk Sykepleierforbund, manglende satsing på digitale fag. Nyutdannede har knapt nok sett en digital pasientjournal, og har ikke lært å jobbe med dette.

For øyeblikket snakker (nesten) alle om velferdsteknologi. Solbergs kollega, Siv Jensen, roser bruk av velferdsteknologi. - Dette er fremtiden, sier hun til avisa Grorudalen.

Og rett har hun. Men for å ha en god organisering av det kommende digitale helsevesenet må sykepleiere ha solid kompetanse for digitale verktøy. Det holder ikke å si at «de unge har mobiltelefon, så de fikser det».

Så Erna, dine 15 000 nye sykepleiere med etter- og videreutdanning vil være handikappet hvis ikke regjeringen samtidig rydder opp i sykepleierutdanningene og satser på «Den digitale helsesektoren».

(Dette gjelder for øvrig også legeutdanningen og alle andre profesjonsutdanninger. Bare så det er sagt.)

Like bra som det er å utdanne mer helsepersonell er det dårlig at vi ikke greier å gi dem en fremtidsrettet utdanning.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.