fbpx Psykologisk perspektiv viktig Hopp til hovedinnhold

Psykologisk perspektiv viktig

Dette kan gi pasienter med sykelig overvekt økt selvinnsikt og kontroll.

Etterundersøkelsen Fagermoen og medarbeidere har gjennomført, viser at Startkurs for mennesker med sykelig overvekt, kan gi økt selvfølelse og mestringsforventning. Undervisning og veiledning individuelt og i gruppe, der man fokuserer på psykologiske temaer, bør dermed vektlegges og videreutvikles i behandling av målgruppen.
Overvekt er i dag en stor utfordring i Norge. Til tross for at helsemyndighetene råder alle til å gå en halv time daglig, spise mer fisk og «fem-om-dagen», og dessuten informerer om følgeskader overvekt kan ha, øker forekomsten av overvekt. Startkurs har som hensikt «å bistå deltakerne med å ta informert behandlingsvalg, komme i gang med livsstilsendringer og etablere et støttende nettverk». Kurset skal medføre økt bevissthet om hvordan tanker og følelser kan påvirke handlinger, og hvordan den enkelte kan ta kontroll over eget liv og endre atferd. Bevisstgjøring og egenrefleksjon vektlegges. Man gjør en pedagogisk metodevridning fra informasjon og rådgivning om konkrete handlinger, til dialog og erfaringsutveksling som sentrale læringsmetoder. Intervensjonen er basert på en psykologisk forståelse av problemet. Resultatet viser økt selvfølelse og mestringsforventning. Artikkelen forteller ikke om deltakerne oppnådde vektreduksjon
På Lovisenberg Diakonale Sykehus gjennomfører tverrfaglig team i medisinsk klinikk kurs for mennesker med sykelig overvekt. Kurset har mye til felles med Startkurs. Psykologspesialist deltar i teamet og bidrar med undervisning og veiledning av kursdeltakerne. Ved å endre epistemologisk perspektiv, der problemet blir forstått mer som et emosjonelt problem enn som mangel på kunnskap om kosthold og fysisk aktivitet, er det en naturlig følge at psykolog blir et sentralt teammedlem. I Startkurs har andre faggrupper utviklet psykologisk kompetanse gjennom utdanning og veiledning.
Startkurset i undersøkelsen gikk over fire måneder for fem år siden. Deltakerne har svart på spørsmål ett år etter avsluttet kurs. La oss håpe at Fagermoen følger gruppen med ny spørreundersøkelse for å avdekke om intervensjonen har ønsket effekt utover det første året. Kunnskapen som framkommer bør anvendes for å videreutvikle intervensjon som går over flere år utført av psykosomatisk helsepersonell, og effektundersøkelse bør gjøres over lengre tid.
Artikkelen til Fagermoen og hennes medarbeidere er relevant for alt helsepersonell som møter pasienter med et overvektsproblem. Funnene i undersøkelsen tyder på at et psykologisk perspektiv i forhold til endring, kan gi målgruppen økt selvinnsikt og kontroll og styrket grunnlag for å løse sitt overvektsproblem.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse