fbpx Minneord over Ulla Ollendorff Hopp til hovedinnhold

Minneord over Ulla Ollendorff

Vi i Landsgruppen av helsesykepleiere takker Ulla for hennes iherdige innsats og inspirasjon i arbeidet med god seksuell helse. 

Som seniorrådgiver i Helsedirektoratet var Ulla Ollendorff en sterk bidragsyter til å sette seksuell helse på dagsorden. For oss helsesykepleiere ute i kommunene ble hun en viktig inspirator i arbeidet med å utvikle både helsestasjon for ungdom, undervisning om seksualitet i skolene og lett tilgjengelighet til prevensjon for alle som trenger det.

Når vi hadde hørt Ulla holde foredrag på et kurs, kom vi motiverte hjem klare for å gi den lokale ungdommen et godt og viktig tilbud. Hun fikk oss til å forstå hvor viktig den seksuelle helsa er, hun og ga oss helsesykepleiere selvtillit til å kunne gjøre denne jobben og gjøre den godt. Hun motiverte oss også til å sette ungdomshelsearbeidet på den lokale, politiske dagsorden.

Da vi hørte at Ulla var død, dukket det opp mange minner om denne fargerike byråkraten. Hun var inspirerende, nytenkende og kreativ i arbeidet med å forebygge uønskede svangerskap, abort og seksuelt overførbare infeksjoner. Hun var en pådriver for opprettelsen av nettsiden Klara-klok.no. Her kunne ungdom stille spørsmål til helsepersonell om alt som har med sex og seksuell helse å gjøre. Tjenesten ble senere videreført som en del av ung.no.

Ulla var sterkt involvert i kampen for foreskrivingsretten av prevensjon for helsesykepleiere og jordmødre, refusjonsordning og gratiskondomer.

Hun sto antakelig bak ganske mye mer av det vi nå driver med av arbeid for god seksuell helse.

Vi i Landsgruppen av Helsesykepleiere takker Ulla for hennes iherdige innsats og inspirasjon i dette arbeidet.

0 Kommentarer