fbpx – Smerten snakker sant Hopp til hovedinnhold

– Smerten snakker sant

– Det er ulike grader av motgang, men den smerten som tilhører et normalt livsløp, kommer ingen mennesker unna. Smerten representerer sannhet fordi bare sannheten kan såre, skriver Øyvind Jank, spesialsykepleier.

Det er en stor misforståelse at smerte for enhver pris må unngås, hevder den amerikansk-tibetanske buddhisten og forfatteren Pema Chödrön. Livssmerte er noe alle mennesker erfarer. Den kommer i ulike former og varierer gjennom livet.

Smerte er en del av livet, på samme måte som glede er det. Den ene kan ikke eksistere uten den andre. Skuffelser, nederlag og forventninger til livet, som ikke innfris, er både naturlige og uunngåelige. På samme måte som glede, oppturer og innfridde forventninger/mål oppleves fremmende for egen utvikling, må også smerten integreres på en meningsfull måte.

Høye krav til individet

Når noe er oppbyggende, så er det fordi det ligger grunnsteiner under. Det er avgjørende at disse steinene er solide nok til å integrere fremtidige skuffelser på en meningsfull måte.

Hendelser som er smertefulle og tilsynelatende meningsløse, kan i fremtiden vise seg å være de aller mest verdifulle kildene til vekst. Hvis det er slik at livssmerte er meningsløs og må unngås, hvordan kan en person da bygge en hel versjon av seg selv?

Den sveitsisk-tyske filosofen Byung-Chul Han hevder i boken The Palliative Society: Pain Today at mennesker i dag kjenner en meningsløshet i smerten. Mitt inntrykk er at vårt samfunnsskapte bilde av hva som er en vellykket måte å leve på, setter høye krav til individet.

Veien til målet er ikke smertefri

Den perfekte kroppen, gode karakterer, yrkeskarriere og et vellykket familieliv er noen av forventningene mennesker konstant eksponeres for gjennom sosiale medier og i samfunnet generelt. Disse bildene er polerte fremstillinger og ofte urealistiske og presentasjoner av enkle løsninger. Hva som ligger bak glansbildet, vises ikke.

De fleste mennesker må jobbe hardt for å nå sine mål, det være seg i idrett, på skolen, i arbeidslivet og andre områder. Veien til målet er ikke smertefri, tvert imot. Hvilken person ville du vært foruten alle dine opplevelser – både de gode og de vonde?

Smerten representerer sannhet

Det er ulike grader av motgang, men den smerten som tilhører et normalt livsløp, kommer ingen mennesker unna. Smerten representerer sannhet fordi bare sannheten kan såre, ifølge Byung-Chul Han. Det betyr at når en person investerer i noe, har dette en verdi for vedkommende. Smerten snakker sant.

Sjelden er det slik at gode, varige løsninger kommer raskt og uten motstand. Når bokstavelig talt filtrerte og forskjønnede fremstillinger av livet er blitt en del av vår hverdag, for eksempel gjennom de sosiale mediene, kan avstanden til realitetene være stor. Et forventningspress om å lykkes formidler ikke alltid hele sannheten om en sammensatt, uforutsigbar virkelighet.

Umulig å ikke trå feil

En konstant søken etter velvære, utvisker at livet har skyggesider. Noen overganger i livet vil ikke gå smertefritt for seg – det gjelder for alle. Det er ikke mulig å navigere seg frem i livets landskap ute å trå feil innimellom. Å innlemme alle erfaringer som integrert lærdom, også de dårlige og kjipe opplevelsene, kan føre til at det meningsløse omdannes til noe konstruktivt.

Pema Chödrön sitt utsagn om at det er en misforståelse at smerte må unngås, beskriver hvordan mennesker søker å unngå det ubehagelige. Men ubehagelige opplevelser er uunngåelige, og de oppstår hele tiden i forskjellige grader og former.

Forventninger om at utvikling skal være sømløs og rett frem, rimer ikke med virkeligheten. Det ubehagelige og det smertefulle må integreres. Vi rammes alle i et livsløp av motgang og skuffelser. Det er livets syklus. Tenk tilbake på dine egne nederlag og de gangene ting ikke utviklet seg slik du ønsket. Hva lærte du av situasjonen i ettertid?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse