fbpx – Tillitsvalgte er vår viktigste verdi Hopp til hovedinnhold

– Tillitsvalgte er vår viktigste verdi

Kai Øivind Brenden, andre  nestlleder NSF

– Vi sykepleiere er sterkere sammen, så stå sterkt bak din tillitsvalgt. Vedkommende legger mye tid og engasjement inn i å gjøre din arbeidshverdag så god som mulig, skriver Kai Øivind Brenden.

Sykepleiere er ryggeraden i helsetjenesten, sa statsminister Jonas Gahr Støre på sykepleierdagen 12. mai. Våre tillitsvalgte er nervebanene som går gjennom den ryggraden.

Hver eneste dag gjør 3200 tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund en jobb for at vår arbeidsdag som sykepleiere skal være så god som mulig.

Jeg var ikke medlem av Norsk Sykepleierforbund (NSF) som student. Jeg tenkte at jeg ville være autorisert sykepleier før jeg meldte meg inn. I dag ville jeg sannsynligvis tenkt annerledes. Jeg visste ikke nok om det organiserte arbeidslivet. Eller om alle utfordringene man kan trenge bistand med som student.

Jeg var kritisk

Når jeg startet i mitt første arbeidsforhold som sykepleier, var jeg derimot blitt medlem i NSF. Noe annet var utenkelig selv om jeg var kritisk til organisasjonen også. Jeg skrev innlegg i Sykepleien og mente NSF hadde feil fokus.

Vi hadde en dyktig tillitsvalgt på jobben. Så plutselig skulle hun ut i verden og gjøre andre ting. Ingen av oss så på det å overta dette vervet som en mulighet. Etter en god del overtalelse, ble det til at jeg stilte opp som tillitsvalgt. Jeg ble foreslått nettopp fordi jeg var litt kritisk. Jeg var litt undrende til at det var en god idé, men tenkte at jeg fikk gjøre et forsøk.

Hvorfor er tillitsvalgt viktig?

Ifølge Arbeidstilsynet er en tillitsvalgt gjerne valgt av medlemmer i en større eller mindre fagforening for å være ansattgruppens talsmann på arbeidsplassen. Tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkår, men også bistå medlemmer i enkeltsaker. Den tillitsvalgte eller representant for de ansatte er et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte.

En tillitsvalgt er altså et medlem, valgt av medlemmene i tillit, for å være kontaktledd mellom de ansatte og ledelsen. På denne måten slipper arbeidsgiver å drøfte saker med hver enkelt ansatt, men kan heller rådføre seg med tillitsvalgte som opptrer på vegne av medlemmene. Tillitsvalgte bistår også enkeltmedlemmer, hvis de av ulike grunner trenger det, i møte med arbeidsgiver. Dette være seg konflikter, lønnsforhandlinger eller spørsmål om ansettelsesforholdet.

Tillitsvalgte trenger også støtte

Den tillitsvalgte bidrar også til å få gjennomslag for NSFs politikk, spesielt på det interesse- og fagpolitiske området. Mange bidrar til å sette søkelys på forhold i helsetjenesten generelt, eller på arbeidsplassen spesielt, som er kritisk for samfunnet. De er alle oss andres ansikt utad i mange saker. Det er viktig for å synliggjøre både utfordringer og det vi mener er løsningene.

Selv om det er både spennende og givende å være tillitsvalgt, så kan det også tidvis være tøft. På mindre arbeidsplasser er det kanskje bare én tillitsvalgt. Da kan vervet lett føles ensomt og ansvaret stort.

Da er det viktig at alle vi kolleger rundt støtter opp og heier på den vi har valgt til å representere oss. Ikke glem å fortelle at vi setter pris på jobben som gjøres. En takk er veldig velkomment etter å ha svettet i timevis med arbeid med sommerturnusen sammen med arbeidsgiver.

Det kan være belastende

Noen ganger oppstår det konflikter på arbeidsplassen. Da er en god tillitsvalgt ofte avgjørende for å finne gode løsninger. I slike situasjoner kan den tillitsvalgte opptre som part på vegne av medlemmet eller medlemmene.

Den tillitsvalgte skal passe på at lov og avtaleverk følges og være bindeleddet mellom medlem, arbeidsgiver og andre deler av NSF, som fylkeskontor eller hovedkontor dersom det er behov for råd eller ytterligere bistand. Like vanlig som å opptre som part, kan tillitsvalgt bidra til å løse konflikten, sammen med medlemmet og leder.

Det kan være belastende å være den som tar ansvaret i betente saker i et arbeidsmiljø. Det er viktig at kolleger rundt vet og passer på å gi sin tillitsvalgte støtte. Vi sykepleiere er sterkere sammen, så stå sterkt bak din tillitsvalgt. Vedkommende legger mye tid og engasjement inn i å gjøre din arbeidshverdag så god som mulig.

Du kan blir tillitsvalgt

Ethvert medlem kan bli tillitsvalgt, også du. Man trenger ikke å kunne noe spesielt, verken om NSF, det organiserte arbeidsliv eller tillitsvalgtrollen. Er du opptatt av sykepleierfaget, ansattes rettigheter og faglig forsvarlighet? Og har du lyst til å lære noe nytt? Da kan du egne deg som tillitsvalgt.

Jeg tenker at spesielt de av våre medlemmer som er litt kritiske – til arbeidsgiver, til lønnsforhandlingene, til personalpolitikken eller til NSF – passer ekstra godt til vervet som tillitsvalgt.

Det å være tillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt stiller naturligvis mange krav til kompetanse og at man stiller i ulike møter for å mene mye om mangt. Dette er kompetanse NSF gir den enkelte tillitsvalgt gjennom et solid opplæringsprogram som du får permisjon med lønn for å delta på. Det trengs ingen forkunnskaper for å bli tillitsvalgt – utover litt nysgjerrighet og engasjement.

Tillitsvalgte får dessuten god støtte fra både høyt kompetente rådgivere ved fylkeskontorene og fra fagavdelingene i Sykepleiernes hus i Oslo. Og om man, som jeg, opplever å få til et godt faglig og sosialt miljø mellom de tillitsvalgte fra alle organisasjonene, så er det også en stor nytte.

Jeg tok utfordringen

Jeg ønsket ikke selv å bli tillitsvalgt, men tok utfordringen. Etter noen år som tillitsvalgt, ble jeg også valgt til foretakstillitsvalgt. Det var ikke med rent lite ydmykhet og ærefrykt jeg skulle overta etter en svært dyktig representant for sykepleierne ved foretaket jeg arbeidet ved.

Jeg møtte dyktige og erfarne kolleger som kun ville at jeg skulle lykkes. Fra Fagforbundet, fra vernetjenesten, Legeforeningen, Forskerforbundet, Delta og andre. Samt at jeg hadde med et høyst kompetent korps av plasstillitsvalgte fra alle de ulike avdelingene hvor det arbeidet sykepleiere.

Det ble 15 helt unike år som representant for fantastisk dyktige og engasjerte sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre ved Akershus universitetssykehus.

Tar du utfordringen?

Jeg erfarte at å være tillitsvalgt er både spennende og lærerikt. Det gir deg også erfaring, innsikt og nettverk som kan brukes resten av yrkeslivet.

Neste gang arbeidsplassen din har valg av tillitsvalgt, så vurder om det kan være noe for deg. Du får en unik mulighet til å påvirke NSF, arbeidsplassen og arbeidslivet. Utfordringen gjelder uansett om det er snakk om plasstillitsvalgt, hovedtillitsvalgt, fylkesstyre eller forbundsstyret.

Det eneste som er «skummelt» ved å bli valgt til tillitsvalgt, er at det er avhengighetsskapende. Ved neste mulighet, ta sjansen! Still til valg som tillitsvalgt.

Hvis ikke du, hvem da?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse