fbpx – Barn som pårørende får endelig mer oppmerksomhet i utdanningen Hopp til hovedinnhold

– Barn som pårørende får endelig mer oppmerksomhet i utdanningen

Bildet viser et trist barn som ser inn i kamera

– Barn er ikke unge voksne. Derfor er det viktig at sykepleierutdanningen ved NTNU nå vektlegger hvordan vi skal ivareta barn som pårørende, skriver innleggsforfatterne.

Hvordan møtes barn og unge under 18 år når mor hasteinnlegges på grunn av psykisk lidelse? Og hva slags ivaretakelse er det av de unge, hvis far havner i en ulykke og må fraktes til sykehus?

Lovpålagt siden 2010

I 2010 ble det lovfestet at helsepersonell er pliktige til å kartlegge og ivareta barn under 18 år som kan være pårørende. Likevel har dette vært lite vektlagt i utdanningen av sykepleiere. Pårørende generelt har vært et viktig tema, men det har vært lite oppmerksomhet og trening av sykepleiere i møte med barn og unge. Det er derfor bra at det er nå har fått mer oppmerksomhet.

I 2020 ble det utarbeidet en ny studieplan ved sykepleierutdanningen ved NTNU hvor barn som pårørende ble en del av studieplanen. Dette gir oss som kommende sykepleiere bedre forutsetninger for å møte og ivareta barn som opplever sykdom og ulykker i nær familie. 

Måtte korte ned budskapet

Studieplanen for sykepleierutdanningen ved NTNU i Ålesund, Trondheim og Gjøvik er felles for de tre studiestedene. Posterne var Campus Gjøviks måte å svare på et obligatorisk krav i studie- og undervisningsplanen i det andre studieåret.

Vi laget en faglig poster om barn som pårørende. Tittelen på posteren var «Barn i for store sko» hvor temaet var hvordan helsepersonell og foresatte kan ivareta barn og unge som pårørende.

Hensikten med posteren var å vektlegge barnets behov sett fra deres perspektiv. Hvordan barn ønsker å bli møtt var et viktig tema i posteren. For eksempel se barnet, lær dets navn, smil, se barnet i øynene, se verden fra barnets perspektiv, legg fra deg det du har i hendene og still åpne spørsmål til barnet.

Posteren vant Posterkonkurransen ved sykepleierutdanningen ved NTNU Gjøvik 2022.

Å lage en poster var en lærerik måte å arbeide med faget på, og vi måtte blant annet forstå faget godt for å kunne legge det frem på en kort og konsis måte. Vi opplevde det også givende å lage poster fordi det skilte seg ut fra den vanlige studiehverdagen.

Konkurranse var skjerpende

At ansatte ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU vurderte de ulike posterne og at det ble utlyst konkurranse om den beste posteren, var ekstra inspirerende. Dette ga oss motivasjon til å legge inn god innsats og lage en poster som vi håper vil skape interesse og nysgjerrighet hos leseren, i denne sammenheng ansatte og medstudenter på instituttet. Samtidig som vi mener at posteren vil være nyttig for sykepleiere og annet helsepersonell og for foreldre til barn og unge.

I tillegg til å utarbeide poster, simulerte vi – på sykepleierutdanningen på Gjøvik –kommunikasjon mellom sykepleier og barn ved bruk av VR-briller. Det ga oss studenter eksempler og trening på hvordan vi kan kommunisere med barn. Slik trening kan gjøre sykepleiere tryggere i møte med barn og unge som pårørende.

Tror vi blir bedre forberedt

Arbeidet med posteren og den nye studieplanen vil trolig føre til at vi som kommende sykepleiere stiller bedre faglig rustet i møte med barn. Med mer kunnskap om barn som pårørende, får man som sykepleier et bedre grunnlag til å ivareta og veilede nettopp denne gruppen. 

I undervisningen har vi studert barns atferd som pårørende, blant annet ulike reaksjonsmønstre hos barn som opplever vanskelige perioder og tunge beskjeder når de er pårørende. Eksemplene som ble brukt rundt barn som pårørende, bidrar til å gi oss bredere grunnlag for veiledning og omsorg til denne sårbare gruppen med mennesker.

Victoria og Kine var i studentgruppen som vant posterkonkurransen ved sykepleierutdanningen ved NTNU Gjøvik 2022. De går andre året på utdanningen. Tema for deres poster var Barn som pårørende.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse