fbpx Sykepleierne er ikke hovedfienden, Mette Nord! Hopp til hovedinnhold

Sykepleierne er ikke hovedfienden, Mette Nord!

Mette Nord NRK

Helse-Norge trenger både helsefagarbeidere og sykepleiere. Derfor er det bare trist når Fagforbundet drar i gang lønnsoppgjøret med å gå til frontalangrep på sykepleierne.

Helsefagarbeiderne som Mette Nord i de neste ukene skal kjempe for at får høyere lønn og bedre arbeidsbetingelser, er helt avhengig av kompetente sykepleiere for å kunne gjøre jobben sin. Og sykepleierne er helt avhengige av helsefagarbeiderne for å gjøre sin jobb.

Det vet Mette Nord godt.

Hun er selv utdannet helsefagarbeider og har vært sentral tillitsvalgt i LO i en årrekke. Sammen utgjør sykepleiere og helsefagarbeidere i stor grad selve grunnstammen i den offentlige helsetjenesten. En tjeneste som er tilgjengelig for alle når de trenger det, uavhengig av sosial status og hvor i landet de bor. Tjenesten må være av høy faglig kvalitet, både i kommunene og på sykehus.

Dette er noe av det aller viktigste i vår gode offentlige velferdsmodell. En modell vi må verne om og styrke.

Skivebom fra Nord

Derfor er det fullstendig skivebom når lederen i Fagforbundet, Mette Nord, nå snakker sykepleierne ned for å snakke sine egne medlemmer opp, slik hun gjør i VG. Hun følger opp i Politisk kvarter i NRK i debatt mot forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund. Larsen har en mer konstruktiv tilnærming og oppfordrer til samarbeid, snarere enn kamp mot hverandre.

La meg si det klart og tydelig med en gang: Jeg mener at også helsefagarbeiderne fortjener høyere lønn. Jeg er helt enig i at det nå må være deres tur. Det er jo ganske enkelt umulig å ikke være enig det. Særlig i en tid hvor strømkrise, krig i Europa og annet sender våre daglige kostnader rett til vers. 

Jeg er like klar på at sykepleierne fortjener høyere lønn og bedre arbeidsbetingelser. Det skulle bare mangle. 

I tillegg kan vi se tilbake på to år med pandemi. Det har til fulle vist oss alle hvor viktig helsetjenesten er i krise. Alle ansatte der, sykepleiere, leger, helsefagarbeidere og mange andre har gitt alt. De fortjener applaus, alle som en.

Mangelen på helsepersonell er kritisk

Men det er ikke bare i krise vi trenger en god offentlig helsetjeneste. Mennesker i alle aldre og fasonger blir syke hver eneste dag året rundt. Det er helt avgjørende at vi har nok kvalifisert helsepersonell hele tiden og alle steder.

Dystre tall og fakta viser at vi i dag mangler rundt 1600 helsefagarbeidere og 7000 sykepleiere. Og det blir verre. Statistisk sentralbyrå har beregnet at vi i 2030 vil mangle 18 000 helsefagarbeidere og 28 000 sykepleiere.

Som om ikke det er nok, er det forventet et doblet bemanningsbehov i helse- og omsorgssektoren frem mot 2060.

Skal Norge unngå en helsekrise av dimensjoner helt uten både pandemi og krig, må det gjøres noe nå.

Økt press på kommunene

I dag går startskuddet for lønnsforhandlingene i kommunene. KS, kommunenes arbeidsgiverorganisasjon, er motpart både til Fagforbundet og Unio, som representerer de fleste sykepleierne.

Som et bakteppe ligger ikke bare mangelen på helsefagarbeidere og sykepleiere nå og i fremtiden, men også det faktum at Kommune-Norge stadig får nye oppgaver fra helseforetakene uten at det følger ressurser med. Samhandlingsreformen har ikke vært noen lykkeformel for kommunene. De får stadig flere pasienter med sammensatte og kompliserte helseutfordringer og behov.

Samtidig øker andelen eldre i befolkningen. Behovene for kompetent helsepersonell i de kommunale helse- og omsorgstjenestene blir ikke mindre fremover. Snarere tvert imot.

Lønn er en viktig faktor både for å beholde dem som allerede jobber i tjenestene, og for å rekruttere nye. 

Trenger hverandre!

Så forstår jeg godt at det aller viktigste for Mette Nord og Fagforbundet er å løfte lønnen til sine medlemmer. Men å argumentere for at sykepleierne ikke skal prioriteres, slik hun nå gjør, er lite klokt.

For meg er det såre enkelt. Både helsefagarbeiderne og sykepleierne fortjener et skikkelig lønnsløft nå. De sitter på samme side av bordet og burde være bestevenner og ikke fiender. Helsefagarbeiderne trenger sykepleierne. Og sykepleierne trenger helsefagarbeiderne.

Sammen er de grunnfjellet i våre offentlige helsetjenester.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse