fbpx – Takk til deg som utgjør en forskjell for kreftpasienter Hopp til hovedinnhold

– Takk til deg som utgjør en forskjell for kreftpasienter

Bildet viser en kvinne som holder armene i kors over hjertet som en gest for takknemlighet

– Verdens kreftdag markeres årlig den 4. februar. Denne dagen retter vi oppmerksomheten mot ulike temaer relatert til kreft, men også mot dem som setter andre mennesker foran seg selv, skriver NSFs faggruppe for kreftsykepleie.

Kreft er noe som berører alle, enten du rammes av en kreftsykdom selv, eller du er pårørende. Én av tre får en kreftdiagnose i løpet av livet. Heldigvis blir de aller fleste friske av sin kreftsykdom, og i dag regner en med at to av tre overlever kreft.

Så er det også slik at en del mennesker lever mange år med sin diagnose, og for noen av disse kan det oppstå senskader eller endringer som gjør at hverdagen ikke blir akkurat som før. Kreftrammede er dermed en mangfoldig gruppe, og mange kan trenge støtte og hjelp over lang tid.

Rett kompetanse på rett sted

Kreftsykepleiere arbeider både i kommune, helseforetak og andre områder der det er behov for vår spesifikke fagkompetanse. Som faggruppe er vi selvsagt svært opptatt av kvalitet og kompetanse i møte med pasienter og pårørende.

En kreftsykepleiers funksjons- og ansvarsområde omfatter forebygging, behandling, utredning, lindring og rehabilitering for pasienter. I tillegg kommer undervisning og veiledning, forsknings- og utviklingsarbeid, samt administrasjon av kreftsykepleierens fagområde.

Kreftsykepleiere har spesialisert kunnskap innen sykepleiens kjernekompetanseområder. Dette innebærer å utøve personsentrert og kunnskapsbasert sykepleie, samarbeide tverrfaglig, utvikle kunnskap til forbedring, ivareta pasientsikkerhet og å anvende informatikk.

Det er viktig for oss med rett kompetanse på rett sted og at kompetansen blir utnyttet på best mulig måte. Faggruppen for kreftsykepleiere mener det er helt avgjørende for å ivareta pasient og pårørende på en god måte.

Frivillighet er viktig

Så er det også slik at den offentlige helse- og omsorgstjenesten ikke klarer å dekke alle områder, eller alle behov til den som er syk.

2022 er frivillighetens år. Innsatsen til frivillige organisasjoner totalt tilsvarer hele 142 000 årsverk. Dette utgjør en formidabel innsats som vi som samfunn ikke kan klare oss uten. Frivilligheten jobber bredt og dekker mange ulike områder, og tilbud og tjenester rettet mot mennesker berørt av kreft utgjør en stor del av dette.

Vi kreftsykepleiere har virkelig sett hvor betydningsfullt og viktig det er med hjelp, støtte og tilbud fra ulike frivillige. Alt fra dem som står ved stråleavdelingen eller ved Vardesentrene og steker vaffelplater med et varmt smil til pasientforeninger og andre som drifter ulike tilbud og tjenester for dem som er berørt av kreft.

Frivillig arbeid kan være alt fra støtte- og mestringskurs til Treffpunkt og Hverdagshjelpen.

Likepersonsordningen har noe som vi kreftsykepleiere ofte ikke har til tross for vår faglige kompetanse. De har nemlig selv kjent hvor skoen trykker. De har, eller har hatt en kreftdiagnose, eller de har vært pårørende.

At likepersoner kan tilby samtaler med pasienter og pårørende, eller være tilgjengelig for en prat ved ulike informasjonsrom, er gull verdt.

Vi samarbeider med mange

Som kreftsykepleiere, har vi hatt glede av å samarbeide tett med pasientforeninger, brukerorganisasjoner og likepersoner ved mange anledninger. Vi utfyller hverandre, og tilbudet til den kreftrammede blir enda sterkere.

Vi arrangerer temakafeer, temakvelder og kurs både for pasienter, pårørende og arbeidsliv. Vi er sammen i dialog med mediene og bidrar med å sette kreft på dagsorden.

I fellesskap kan vi bidra til å gjøre hverdagen for mennesker berørt av kreft bedre. Vi tror også at dette samarbeide styrker vår kompetanse som kreftsykepleiere.

Det er nok litt ulikt hvordan kommuner og helseforetak forankrer samarbeidet med frivilligheten. Noen steder er det nedfelt i planverk, en har faste samarbeidsmøter og liknende. Andre steder blir det kanskje mer tilfeldig. Det mener vi er uheldig.

Samarbeid mellom det offentlige og frivillig innsats fra ulike organisasjoner er noe som bør forankres på øverste nivå. Det er nok potensial for å strukturere dette samarbeidet enda bedre enn det som er i dag.

Din innsats betyr noe

Vi kan undre oss over hva som er drivkraften til frivillige. Hvorfor velger mange å engasjere seg i ulike organisasjoner? Hvorfor melder både unge og gamle seg «til tjeneste» uten en krone i godtgjørelse? Vi tror det må være fordi en ser at det nytter.

Din innsats som frivillig betyr noe for andre. Det er som den berømte dråpen i havet og at den enkeltes innsats blir til noe mer. Og det er sosialt og kjekt, og kanskje kan du som engasjerer deg i frivillig arbeid også få nye venner på din vei.

Vi håper du får den anerkjennelsen du fortjener, og vi ser frem til videre samarbeid til det beste for vår pasientgruppe.

Som faggruppe for kreftsykepleiere, vil vi rette en stor takk til alle som gjør en innsats for fellesskapet. Hurra for deg som er frivillig og som er med å utgjøre en forskjell for dem som er berørt av kreft.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse