fbpx – Vi vil bidra til en trygg, verdig og tilrettelagt alderdom for alle Hopp til hovedinnhold

– Vi vil bidra til en trygg, verdig og tilrettelagt alderdom for alle

– Alle vil vi at den eldre befolkningen skal bli møtt med respekt og forståelse. Vi må også være enige om at de 120 000 i landet vårt som har en demenslidelse først og fremst må behandles som personer som kan trenge tilrettelegging, og ikke bare som en diagnose eller byrde, skriver innleggsforfatterne.

Vi bør være enige om at de som har jobbet hele sitt liv for å bygge opp velferdsstaten fortjener å bli tatt vare på. De skal slippe å være ensomme, og de skal få god pleie og omsorg når de trenger det. De fortjener å få tilrettelagte aktiviteter, livsglede, matglede og tjenester som er tilpasset akkurat dem.

Jo, enige kan vi være. Tro må man kunne være.

Politikerne må være tro til det de lovet da de gikk til valg på at eldre skulle få bli sjef i sitt eget liv. Tro til verdighetsgarantien, kvalitetsforskriften og andre lover og forskrifter som beskriver eldres rettigheter, og tro til å leve hele livet-reformen. Jo, enige kan vi være. Tro må man kunne være.

Men vi er kanskje ikke tro til dette. Eldre på norske sykehjem er knapt omtalt i Hurdalsplattformen. Heller ikke i helseministerens fem viktigste prioriteringer. Ikke alle omsorgsoppgavene i eldreomsorgen blir utført på den måten lovverk, forskrifter og reformer krever.

En undersøkelse viser at 76 prosent av pleieansatte minst ved én anledning har observert en kollega begå vold, overgrep eller forsømmelser mot beboere. Vi er kanskje ikke tro når vi skyver alt ansvar over på ansatte og ledere ved norske sykehjem når omsorgen svikter.

Nei, tro er vi ikke. Når er det vi faller?

Nei, tro er vi ikke. Når er det vi faller? Faller vi når sykehjem ikke omtales som et fremtidig satsingsområde? Når vi lukker øynene for at mye av det som ikke fungerer i eldreomsorgen skyldes brist i overordnede rammer, dårlig organisering og feil ressursbruk?

Faller vi når vi primært omtaler eldre som en byrde og et økonomisk spørsmål? Når det virker som vi har glemt de eldre på norske sykehjem? Når vi må tilrettelegge for at vi alle kan bo lenger hjemme, men vi ikke har hjemmetjenester som er tilpasset det økende behovet?

Faller vi når vi ikke benytter oss av gode løsninger som allerede finnes?

Vi i Livsglede for Eldre har siden 2005 jobbet for at eldre skal få leve livet, livet ut. Livsgledehjem er et kvalitetsstempel og en nasjonal sertifiseringsordning for institusjoner hvor det bor eldre og sikrer at beboerne får tilbud om individuelle aktiviteter og gode dager.

Faller vi når vi ikke benytter oss av gode løsninger som allerede finnes? Livsgledebarnehager og livsgledeskoler besøker jevnlig eldre gjennom trivselsskapende aktiviteter som gir gylne generasjonsmøter. Engasjerte ildsjeler i lokalforeningene våre skaper glede gjennom ulike arrangementer i sine nærmiljø.

For å legge til rette for at vi kan bo hjemme så lenge som mulig, jobber vi nå med å lage tilrettelagte og nytenkende hjemmetjenester hvor hele lokalsamfunnet involveres.

Hele samfunnet må nemlig bidra for å sikre god omsorg for våre eldre, både de som bor hjemme og på institusjon.

Om vi faller, vil tiden vise.

Hvis vi igjen skal bli enige og tro til Dovre faller, må vi ha tre tanker i hodet på en gang. Vi må fortsette å jobbe for å sikre kvaliteten ved våre sykehjem og omsorgsboliger. Vi må legge til rette for at alle kan bo hjemme lenger, og vi må benytte oss av de gode løsningene som allerede finnes.

Først da kan vi sikre en trygg, verdig og tilrettelagt alderdom for alle – og være sikre på at vi ikke vil falle.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse