fbpx – Et solid fagmiljø forsvinner Hopp til hovedinnhold

– Et solid fagmiljø forsvinner

Bildet viser Oda Karoline Ingstad

– Poliklinikken ved Blå Kors Lade Behandlingssenter må legge ned sin virksomhet da de ikke var en del av anbudsgrunnlaget til Helse Midt-Norge. Slik fjernes arbeidsplasser i ideelle virksomheter uten debatt, skriver Oda Karoline Ingstad.

Blå Kors Lade Behandlingssenter har i over 40 år levert polikliniske og ambulante tjenester til pasienter med rus- og avhengighetslidelser og deres pårørende. Ut ifra alle signaler i forkant av pågående anbudskonkurranse i Helse Midt-Norge, var senteret klar for å bidra til denne satsingen.

Overraskelsen var derfor svært stor da Helse Midt-Norge tok poliklinikk som egen tjeneste ut av anbudet med en kort begrunnelse om at allmennpoliklinikk fremover forventes å leveres kun av de lokale helseforetakene.

Satsingen er ment å redusere behovet for døgninnleggelser.

Stortinget har vedtatt at ideelle aktører på sikt skal stå for 10 prosent av aktiviteten i spesialisthelsetjenesten. Det er et ønske om at flere helsetjenester skal leveres av ideelle non-profit aktører i årene som kommer.

Ifølge nasjonal helse- og sykehusplan og regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge, skal flere pasienter motta hjelp for sin avhengighetslidelse ambulant (i sitt hjemmemiljø) og i poliklinikk. Denne satsingen er ment å redusere behovet for døgninnleggelser.

Pasientene blir skadelidende

Poliklinikken ved Blå Kors Lade Behandlingssenter har bygget opp et solid fagmiljø med lang fartstid som Helse Midt-Norge nå ser ut til å ville avvikle. Det bekymrer. Det tar tid å bygge opp solide fagmiljøer med spesialisert kompetanse. Her blir pasientene skadelidende.

Poliklinikken ved Blå Kors Lade Behandlingssenter har gjennom sitt fagmiljø tilbudt polikliniske og ambulante konsultasjoner til om lag 300 pasienter per år, herunder individuelle samtaler, gruppesamtaler, familiebehandling og poliklinisk trening.

Oppdragsgiver har aldri ytret at de ikke har vært tilfreds med leveransen.

Poliklinikken har særlig kompetanse på behandling av avhengighet til alkohol, vanedannende medikamenter, spillavhengighet og behandling til pårørende med egne helseplager relatert til det å stå en person med avhengighetslidelse nær. Helse Midt-Norge som oppdragsgiver har aldri ytret at de ikke har vært tilfreds med leveransen fra denne poliklinikken.

Mange mister jobben

En nedleggelse av poliklinikken vil innebære at solide fagfolk, med stolthet til sin arbeidsplass og kvaliteten i pasientbehandlingen, mister jobben. Virksomheten er over tid kjent for et godt arbeidsmiljø og bidrag til fagutvikling.

NSF Trøndelag har gjennom mange år hatt et tett og godt samarbeid og har lang erfaring med at den enkelte ansatte ivaretas etter formål i rammeverk ved Blå Kors Lade Behandlingssenter. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke, som behandlingssenter er medlem av, har sammen med NSF sørget for gode tariffavtaler for de ansatte som sikrer dem like vilkår som i det offentlige.

Organisasjonsgraden er høy, og tillitsvalgte medvirker aktivt i et tett og konstruktivt samarbeid med ledelsen. Det er et felles mål å levere best mulig pasientbehandling, og for å kunne ivareta det må de ansatte ha gode rammer. Fagfolk blir gode når rammene er på plass. Det sikrer god pasientbehandling, og det har man med lykkes på Lade.

Vi trenger mangfold i tilbudet

Ideell sektor har en særlig viktig rolle. Denne sektoren skal – sammen med den offentlige helsetjenesten – bidra til utvikling, forskning, gode helsetjenester og ikke minst et mangfold i tilbudet til pasientene.

Skal man nå målene for vekst i ideell sektor, må man sørge for at grunnlaget er der for å utvikle og beholde gode fagmiljøer.

Det var overraskende at poliklinikken ikke var en del av anbudsgrunnlaget.

Det var overraskende at poliklinikken ikke var en del av anbudsgrunnlaget da det ikke var gitt signaler om et slikt utfall i forarbeidet. Det i seg selv innebærer en mangel på invitasjon til dialog om sentrale beslutninger som berører behandlingstilbud til de mest sårbare pasientene. Slik fjernes arbeidsplasser i ideelle virksomheter uten debatt.

Bekymret for utviklingen

NSF som fagorganisasjon ser med stor bekymring på den utviklingen som signaliseres med det som fremstår å være en hastig nedleggelse av en poliklinikk. I det ligger det en bekymring både for trygge arbeidsplasser og god pasientbehandling.

For våre medlemmer er det viktig at man kan være trygg på at de signaler som fremkommer i offentlige føringer, er til å stole på. Forutsigbare rammevilkår for ideelle aktører er grunnleggende for at medlemmene skal oppleve arbeidsplassen som trygg, noe som er helt grunnleggende for å utøve faget til det beste for pasientene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse