fbpx – Legemiddelforgiftning hos barn og unge øker Hopp til hovedinnhold

– Legemiddelforgiftning hos barn og unge øker

Bildet viser en ung lyshåret jente, bakfra, som ser utover fra en høyde
ENSOMHET: Årsaker til bruk av reseptfrie smertestillende ble angitt å være press om å prestere, være vellykket og en følelse av ensomhet viser Ungdata-undersøkelsen fra 2019.   Illustrasjonsfoto: Mostphotos

– Det har vært en bekymringsfull økning i forbruket av paracetamol hos barn og unge de siste ti årene. Er det relatert til pandemien, eller er det en trend i tiden? spør barnesykepleieren.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Økningen i legemiddelforbruk hos barn og unge er særlig gjeldende blant jenter. Og dessuten – blant jenter i alderen 10–14 år – har antall tilfeller med paracetamol intox nesten tredoblet seg. I alderen 15–19 år ser vi en nesten dobling.

Årsakene til det høye forbruket er mange og komplekse. Dette er tall vi har hentet fra Giftinformasjonens rapport fra 2021.

Ser alvorlig på utviklingen

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (nettverket) ser alvorlig på denne utviklingen. Vi som arbeider på Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssykehus har gjennom det siste året hatt et inntrykk av at antall innleggelser for paracetamol-intox har økt ytterligere siden 2020.

Vi ønsket derfor å se nærmere på om det kan ha en sammenheng med situasjonen som har blitt skapt av covid-19. For å få svar på dette, og om resten av landets barne- og ungdomsavdelinger opplevde det samme, ba vi alle legemiddelutvalgene i nettverket (LMU) om å hente ut tall fra sine avdelinger.

Vi fikk også hente ut tall fra Senter for klinisk dokumentasjon (SKDE) i Tromsø. Tallene vi fant, ble presentert på et webinar for alle landet barne- og ungdomsavdelinger og ligger tilgjengelig på nettverkets hjemmeside.

Covid-19 kan være medvirkende

Ved de fleste barne- og ungdomsavdelinger hadde det vært en klar økning i antall innleggelser fra 2019 til 2020. Ekstrapolerte tall fra 2021 (basert på første kvartal) viser at vi dette året kan få flest innleggelser noensinne av barn og unge med paracetamol intox.

Hva er årsaken til at barn og unge bruker så mye smertestillende?

Disse tallene gjør det naturlig å mistenke at covid-19 kan være en medvirkende årsaksfaktor. Man kan spørre seg; hva er årsaken til at barn og unge bruker så mye smertestillende, og hva kan årsaken være at stadig flere jenter inntar så store mengder paracetamol at de trenger legehjelp og innleggelse på sykehus?

Et uttrykk for at de ikke har det bra

Siv Skarstein er sykepleier og har tatt doktorgrad som omhandler unges overforbruk av reseptfrie smertestillende. Hun ser denne situasjonen som et uttrykk for at ungdom ikke har det bra.

Skarstein har gjennomført en viktig studie som kartlegger bruken av reseptfrie smertestillende hos barn og unge. Psykososiale faktorer som problemer i barndommen, dårlig selvbilde, problemer med å passe inn og rusproblemer i nær familie var noen av flere faktorer som var relatert til høyt forbruk av legemidler blant dem som deltok i studien.

Mødrene til flere av ungdommene hadde også en betydelig innflytelse på barnas bruk av smertestillende og for vurderingen av barnets smerte. Dersom mødrene hadde et liberalt forhold til bruk av smertestillende, overførte de dette til barna.

Press om å prestere

Skarstein fant videre ut at storforbrukere av smertestillende hadde dårligere søvn, større forbruk av alkohol og lavere ambisjoner og forventninger til fremtiden. De hadde også lavere selvtillit og høyere skolefravær. De anga smerteopplevelser fra flere deler av kroppen, men hodepine og muskel/skjelettplager var vanligst.

20 prosent av alle ungdommer under 18 år bruker smertestillende.

I den store Ungdata–undersøkelsen fra 2019 kommer det frem at 20 prosent av alle ungdommer under 18 år bruker smertestillende én eller flere ganger i uken. Én av ti ungdommer bruker smertestillende daglig. Tallene er basert på svar fra 304 000 ungdommer som deltok i undersøkelsen. Årsaker til bruk av reseptfrie smertestillende ble angitt å være press om å prestere, være vellykket og en følelse av å være ensom.

Mange kjøper tabletter selv

Det er bekymringsfullt at mange av jentene som har tatt overdose med paracetamol angir å ha kjøpt tablettene selv, enten på apotek, butikk eller i kiosk. Aldersgrense for salg av reseptfrie legemidler i butikk og kiosk er 18 år, mens på apotek kan man kjøpe under veiledning fra farmasøyt, til en viss grad uavhengig av alder og basert på et prinsipp om forsvarlighet.

NRK livsstil hadde i 2016 en reportasje der fire unge jenter ble sendt ut for å se hvor mye paracet de fikk kjøpt uten å bli spurt om legitimasjon. På et par timer hadde de uten problem kjøpt til sammen 43 pakker.

Det er skremmende med tanke på at toksisk dose paracetamol som kan gi leverskade eller i verste fall en langvarig og smertefull dødsprosess, er én pakke som inneholder 12 gram.

Aldersgrensen overholdes ikke

Hadde de samme jentene forsøkt å kjøpe alkohol eller tobakk, hadde de mest sannsynlig blitt avvist. Det er svært alvorlig at aldersgrensen for kjøp av legemidler ikke overholdes.

I kjølvannet av dette webinaret sendte Henrik Irgens, som er lege i nettverket, en bekymringsmelding til alle landets matvarekjeder samt til Mattilsynet for å sette søkelys på det ansvaret de har for denne situasjonen og hvilke konsekvenser salg av reseptfrie legemidler til mindreårige kan få. Vi tok også kontakt med Apotekforeningen som deler vår bekymring og arbeider med denne saken.

Overforbruket representerer en trend som har utviklet seg gjennom mange år.

Overforbruk av smertestillende representerer en trend som har utviklet seg gjennom mange år, og årsakene er sammensatte. Vårt ansvar som helsepersonell og trygge voksenpersoner er å gi barn og unge god informasjon om fornuftig bruk av reseptfrie legemidler.

Vi har en viktig jobb å gjøre

Det er viktig at barn og unge forstår at man ikke kan ta en pille for alt som er ille og at tabletter ikke vil hjelpe for alt som er vondt og vanskelig.

Vi som ansvarlige voksenpersoner har en viktig og stor jobb å gjøre for å få ned unødig bruk av smertestillende medikamenter til barn og unge, og dessuten må vi sørge for at regelverket for tilgang til reseptfrie medikamenter faktisk blir fulgt.

Riktig informasjon fra oss som arbeider i helsesektoren, og opplæring av både foreldre og av barna helt fra de er små, er viktige elementer i dette.

Det årlige seminaret til Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn hadde i år «Ungdom under pandemien» som overordnet tema der sentrale stikkord var en hjerne i utvikling, pandemi, psykisk helse og feil og overforbruk av legemidler. Opptak av innlegg og power-point presentasjoner fra foredragene er tilgjengelig på nettverkets hjemmeside.

Les også:

Advarer mot falske korona­vaksiner på nett

Bildet viser Steinar Madsen.
FORBUDT FOR PRIVATPERSONER Å IMPORTERE LEGEMIDLER FRA UTLANDET MED POSTEN: Steinar Madsen minner om at de som gjør det, ikke bare utsetter seg for helsefare, men også bryter loven. Foto: Legemiddelverket

– Jeg vil ikke bare advare, sier Steinar Madsen i Legemiddelverket, men si: Ligg langt unna.

Legemiddelverket har fått informasjon fra Interpol og Europol om at det tilbys falske koronavaksiner på nett. 

Legemiddelinspektør Line Saxegaard kommer med en klar advarsel:

 – Det er umulig å vite hva disse produktene inneholder. I verste fall inneholder de stoffer som kan føre til alvorlige helseskader, sier hun ifølge Legemiddelverkets nettside.

Ingen land i Europa kan selge koronavaksiner på nett. Vaksinen tilbys kun gjennom helsetjenesten.

Én vaksine godkjent så langt

Så langt er det kun en vaksine som er godkjent mot covid-19, og det er Comirnaty fra Biontec og Pfizer. Den har fått en betinget eller midlertidig godkjenning i Europa og Norge.

Tredje juledag ble den første dosen satt på en norsk pasient. Så langt er det satt litt i overkant av 4000 doser.

Se statistikk fra Folkehelseinstituttet her: Koronavaksinasjonsstatistikk

Tre andre vaksiner er i en prosess for godkjenning.

Ser nordmenn har handlet antatt effektive legemidler

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, kjenner ikke til om nordmenn har bestilt koronavaksiner på nett.

– Men under hele pandemien har vi sett at nordmenn har handlet legemidler mot covid-19, opplyser han.

Dette bekrefter Tolletaten på sine nettsider. Etaten opplyste i november at den hadde stoppet et større volum «koronamedisiner» på vei til norske forbrukere. Analyser viste at mange av disse ikke inneholdt det de skulle, flere inneholdt narkotiske stoffer. 

– Da man trodde hydroksyklorokin hadde effekt, så bestilte nordmenn det, sier Steinar Madsen.

– Da man trodde hiv-medisiner hadde effekt, så vi det samme. Så det er ikke usannsynlig at noen også vil bestille en vaksine.

Noe han på det sterkeste vil advare mot.

– Jeg vi ikke bare advare, men si: Ligg langt unna.

Han peker på at falske medisiner kan ha annet innhold enn oppgitt, ha andre doser enn opplyst og også være forurenset. Resultatet kan bli overdosering og forgiftning.

Det er ekstra risikabelt når det er snakk om stoffer som skal injiseres. Er de forurenset, risikerer man infeksjon.

– Vi har hatt tilfeller av alvorlige infeksjoner etter injeksjoner med melanotan kjøpt på internett, sier han.

Brudd på loven

Steinar Madsen peker også på et annet aspekt: Det er ikke lov for privatpersoner å importere legemidler gjennom post fra utlandet.

Med andre ord: Det er ulovlig å bestille seg en koronavaksine.

– Gjør man det, og den blir oppdaget i tollen, vil den bli destruert, sier Madsen.

– Og bestiller man flere, slik at det kan se ut som de er ment for videresalg, risikerer man å bli politianmeldt.

Han er svært oppbrakt over hele den illegale legemiddelbransjen.

– Dette er en svært kynisk bransje, som gjør stor skade, særlig i fattige land, sier han.

– Dersom man bestiller noe fra denne bransjen, risikerer man helseskade, men man er også med på støtte opp om alvorlig kriminalitet. Det synes jeg er verdt å tenke over.

Den ekte vaksinen er gratis

Også Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) advarer mot svindel med koronavaksiner. Administrerende direktør i NorSIS, Lars Henrik Gundersen, sier på deres nettsider at det er sannsynlig at nordmenn de neste månedene blir utsatt for utspekulerte svindelforsøk som spiller på koronavaksinen.

Fra USA meldes det om at folk får tilbud om å kjøpe vaksinen, kjøpe seg en plass i køen, eller blir bedt om å levere fra seg personlige opplysninger eller betalingsinformasjon.

I Norge er koronavaksinen gratis, og den skal distribueres gjennom kommunene.

– Vær på vakt!

Det er opp til kommunen hvordan den vil kontakte befolkningen for time for vaksinering.

Lars Henrik Gundersen i NorSIS oppfordrer derfor alle til å sjekke henvendelser mottatt på sms eller e-post opp mot informasjon gitt på sin kommunes oppgitte hjemmeside eller i andre offentlige kanaler.

– Det er særlig viktig å være på vakt dersom du får en e-post eller sms, tilsynelatende fra kommunen eller legen din, som ber deg oppgi personopplysninger eller betalingsinformasjon eller logge deg inn på ett nettsted via en lenke, sier han ifølge NorSIS sine nettsider.

– Skal du logge deg inn, for eksempel på Helse-Norge eller en digital løsning kommunen din bruker, gå heller inn på siden fra en søkemotor. For eksempel Google. Å finne ut om en lenke er ekte eller ikke, er nemlig nesten umulig. Derfor håper vi at kommunene også er bevisste på dette når de sender ut melding om vaksinering til innbyggerne.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.