fbpx – Det er nok nå! Hopp til hovedinnhold

– Det er nok nå!

Bildet viser utsnittet av en t-shorte der det står "Unio i streik".

– Pandemien har til fulle vist hvor avhengig samfunnet er av kompetente sykepleiere. Nå er det på høy tid at sykepleierne får lønn som fortjent. Det holder ikke lenger med applaus og ros i festtaler, skriver Anne Hafstad.

I natt ble det brudd i forhandlingene mellom KS og Unio. 7390 lærere, sykepleiere og annet helsepersonell er tatt ut i streik. Rundt 700 sykepleiere i kommuner over hele landet forlater nå viktige oppgaver, ikler seg gule streikevester og viser KS og oss andre at grensen er nådd. I dag, torsdag sa Unio nei til tilbudet fra Oslo kommune. 96 sykepleiere i Oslo tas ut i streik. De streikende sykepleierne har min fulle støtte.

Det er beklagelig at forhandlingene ikke førte frem. Streik er et sterkt virkemiddel, og det rammer alltid noen som ikke fortjener det. Under en pandemi rammer det ekstra hardt. Derfor er det foreløpig mest ledere og sykepleiere som ikke er direkte involvert i pandemiarbeidet som er tatt ut i streik. Sånn må det være.

Fra applaus til anstendig lønn

Tidspunktet for denne streiken er for å si det mildt temmelig dårlig. Det kunne vel knapt vært dårligere enn nå. Med en pågående pandemi som setter hele samfunnet under press, er streik blant sykepleiere det siste vi trenger. Men det er helt nødvendig.

Aldri har det vært mer tydelig hvor viktig det er med kompetente sykepleiere.

Aldri har det vært mer tydelig hvor viktig det er med kompetente sykepleiere i Kommune-Norge og i våre sykehus. Gjennom mer enn ett år med pandemi har sykepleiere over hele landet stått helt sentralt i forebygging av smitte, smittesporing, vaksinering samt pleie og omsorg av dem som ble smittet og syke og deres pårørende.

Uten sykepleiernes innsats hadde pandemien fått konsekvenser jeg ikke orker å tenke på. Hver eneste sykepleier fortjener stor takk.

Lønn og rekruttering

Sykepleierne har da også fått rikelig med applaus fra folk flest og fra våre folkevalgte. Men det holder ikke. Nå må det faktisk handling til. Nå må begeistringen og anerkjennelsen også sees på lønnsslippen. Så enkelt er det.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør. Da handler det primært om lønn. Tilbudet Unio setter foten ned for, er det samme som frontfaget fikk – 2,8 prosent. Det bør ikke overraske noen at det ikke var godt nok. For sykepleierne er tiden overmoden for et større lønnsløft. Det er helt nødvendig for å kunne møte de enorme utfordringene vi allerede har og ser komme med å rekruttere og beholde sykepleiere i helsetjenesten.

Allerede i dag mangler vi 7000 sykepleiere. SSB har estimert at hvis ikke noe gjøres, vil vi mangle 25 000 sykepleiere i 2030. Det går ikke bra. Derfor må dagens sykepleiere – og alle dem som vurderer å bli – nå få tydelige signaler på at deres kunnskap, kompetanse og betydning for samfunnet verdsettes, også i form av lønn.

Verdens beste jobb

Nå er mange sykepleiere slitne. Stadig flere står frem og sier at de ikke orker mer. Belastningen er for stor. Når de i tillegg ikke får anstendig betalt, så er det lett å forstå at man søker seg bort fra en krevende jobb med helgevakter, kveldsvakter og nattevakter, enten det er hverdag, julaften eller 17. mai. Da frister selvsagt en jobb med normal arbeidstid, mindre belastning og høyere lønn.

Hva er det KS ikke forstår?

Samtidig må jeg understreke det alle sykepleiere vet, og som er grunnen til at mange heldigvis blir ved sin lest. Sykepleiere har verdens beste og mest meningsfulle jobb. Hver dag gjør sykepleiere en forskjell for pasienter og pårørende i vanskelige livssituasjoner. Men det er ikke lenger nok.

For også for sykepleiere er det er faktisk penger som betaler regningene, sikrer at man kan kjøpe egen bolig og leve et liv med en trygg økonomi. Sykepleiere er en høyt utdannet og svært kompetent arbeidsgruppe samfunnet er helt avhengig av. 70 prosent av befolkningen mener sykepleiere fortjener høyere lønn. Hva er det KS og Oslo kommune ikke forstår?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse