fbpx Sykepleierne i kommunene streiker Hopp til hovedinnhold

Streik i kommunene fra nord til sør

Streikevest

Unio har tatt ut 7390 i streik i kommunene fra Alta i nord til Kristiansand i sør. – Lønnstilbudet var altfor dårlig, og avstanden mellom oss og KS var for stor, sier forhandlingsleder i Unio kommune, Steffen Handal.

Etter fem timer på overtid ble det klart at meklingen mellom Unio og KS ikke førte frem.

Over 7000 lærere, sykepleiere og andre yrkesgrupper i Unio er dermed nå i streik. Streiken berører i første omgang 13 kommuner og 9 fylkeskommuner.

LO, YS og Akademikerne kom derimot til enighet med arbeidsgivermotparten KS.

Her er oversikten over steder og ansatte Unio-medlemmer som er med i første streikeuttak i KS-området.

Den største andelen av de 7390 er lærere. Rundt 700 er sykepleiere.

Les mer om streikeuttakene: Rundt 700 kommune­sykepleiere i første streikeuttak

– KS klarer ikke å løse samfunnsproblemet

– Lønnstilbudet som lå i skissen fra mekler, var altfor dårlig, og avstanden mellom oss og KS var for stor. Det mangler både helsepersonell og lærere i kommunesektoren. Vi må erkjenne at KS som arbeidsgiver ikke klarer å løse dette store samfunnsproblemet, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Handal er leder i Utdanningsforbundet.

– Beklagelig at vi måtte gå til streik

– Det er beklagelig at vi måtte gå til streik i et vanskelig år, der mange allerede har ofret mye, men arbeidsgiver ga oss ikke noe annet valg. Vi har ingen tid å miste, sier Handal på Unios nettside.

– Lønnsnivået for universitets- og høyskoleutdannede må bidra til at unge faktisk velger å utdanne seg til kommunens velferdsyrker. Det er store rekrutteringsproblemer, og situasjonen kan fort bli dramatisk hvis ikke flere søker seg til og velger å bli i disse yrkene. Lønn er et av flere virkemidler for å løse dette, sier Handal.

Alle som er tatt ut i streik, skal ha blitt varslet på forhånd. De som er tatt ut, skal ikke møte på jobb.

NSF: – Takknemlige for at medlemmer vil streike

– Tilbudet var 2,8 prosent i lønnsvekst. det var ganske langt fra det vi trenger for å starte på jobben med på sikre kompetent arbeidskraft, sier Silje Naustvik, nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), til Sykepleien.

Hun har deltatt under meklingen i KS-området, som nestleder i Unio kommunes forhandlingsutvalg.

– Vi ønsket en profil som viste en klar prioritering. vi mangler for eksempel veldig mange sykepleiere. Skal man løse de store utfordringene i fellesskap, må man bruke lønnsoppgjøret bedre, rett og slett, sier Naustvik.

– Hva vil du si til de streikende?

– Vi er takknemlige for at vi har medlemmer som vil ta oss ut i streik når det er nødvendig. Dette er en viktig markering av behovet for å investere i livsnødvendig kompetanse, sier Naustvik.

– De andre takket ja til et tillegg på mellom 10 000 og 22 000. Hva ville dere ha?

–Det utgjorde 2,8 prosent, det vil si rammen til frontfaget. Vi mener det er nødvendig med mer for å løse de store utforingene med å rekruttere og beholde, sier Naustvik.

KS: – Unios krav var umulige å innfri

Dette sier motparten, som altså ble enige med de andre hovedorganisasjonene:

– KS er glad for en løsning som sikrer kjøpekraften for kommunalt ansatte. Unio takket nei til dette og velger å gå til streik i en krevende situasjon for landet. Deres krav var umulige å innfri, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø på nettsiden til KS.

Mekler videre i stat og kommune

Meklingene pågår fortsatt på overtid i stat og Oslo kommune.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse