fbpx Koronapass: – Det gir lite mening å beskytte de beskyttede Hopp til hovedinnhold

Koronapass: – Det gir lite mening å beskytte de beskyttede

Bildet viser en kvinne med en koffert som viser, med mobilen sin, at hun er vaksinert for covid-19

– Dersom vi bruker koronapass til å skille de vaksinerte fra de uvaksinerte, vil vi ende opp med et høyere nivå av smitteverntiltak enn hva som ellers ville vært nødvendig. Det vil gjøre mer skade enn nytte, skriver sykepleieren.

For hvert eneste vaksinestikk vi setter, vil det bli lettere for oss å kontrollere smitten ettersom vi får flere og flere immune som fungerer som barrierer mot smittespredning i samfunnet.

Det er derfor bekymringsfullt at det tas til orde for at de som er vaksinerte, skal kunne benytte seg av koronapass for å komme inn på egne restauranter, kinoer og andre steder.

En slik praksis vil medføre at andelen vaksinerte blant resten av befolkningen blir lavere. Det vil gjøre det vanskeligere for oss å begrense smittespredningen. Dermed vil koronapass føre til at smitteverntiltakene må økes hos dem som fortsatt er uvaksinerte. Er det en riktig vei å gå?

Vi mangler en smittefaglig redegjørelse

Krav om fremvisning av koronapass for å kunne bevege seg fritt i det offentlige rom reiser helt grunnleggende og prinsipielle spørsmål om hvilket samfunn vi ønsker å leve i. Men vi må også spørre oss: Hvor lurt er det egentlig å skille de vaksinerte fra de uvaksinerte?

Da Helse- og omsorgsdepartementet ba om en utredning av koronapass (da med begrepet «vaksinepass»), ba de om en utredning av «de juridiske, administrative og økonomiske konsekvenser». De ba altså ikke om en vurdering av de medisinskfaglige og etiske aspektene ved tiltaket.

Vi har fortsatt ingen smittefaglig redegjørelse for bruk av koronapass.

Dermed har vi fortsatt ingen smittefaglig redegjørelse for hvordan en slik bruk av koronapass vil påvirke smittesituasjonen.

Koronapass vil først kunne stå klart i slutten av juni. Innen den tid vil vi være omtrent halvveis i vaksineringen, og vi nyttiggjør oss da allerede av en veldig stor grad av beskyttelse gjennom alle dem som er blitt vaksinerte. Denne beskyttelsen må vi ikke gi slipp på.

Vi kan ikke skille ut de vaksinerte fra de uvaksinerte

Vi fikk god erfaring i fjor sommer med hvordan relativt enkle smitteverntiltak fikk hindret smitten i å blusse opp igjen. Med en ny sommer, og en halvveis vaksinert befolkning, vil vi forhåpentlig kunne ha enda flere tiltakslettelser denne sommeren.

Men da kan vi ikke begynne å skille ut de vaksinerte fra de uvaksinerte. Det gir lite mening å «beskytte de beskyttede» på denne måten.

De vaksinerte er allerede blitt prioritert til å bli beskyttet mot smitte. Jeg er også én av de heldige som har fått vaksine. Til gjengjeld vil jeg nå delta i samfunnet på lik linje med alle andre. På den måten kan jeg fortsatt bidra til å redusere smittespredning.

Dersom jeg hadde oppholdt meg på steder som krevde koronapass, ville jeg ikke lenger vært til nytte for fellesskapet. Det kommer jeg derfor ikke til å gjøre.

Vi bør stå samlet ut av pandemien

I stedet for å ha ingen tiltak for vaksinerte, og dermed sterke tiltak for uvaksinerte, vil vi få både en bedre, mer inkluderende og tryggere sommer ved at vi alle forholder oss til middels tiltak i de få ukene det tar før alle som ønsker det har fått sine første vaksinestikk. Det skal skje allerede i slutten av august.

Vi trenger helt klart et koronapass ettersom mange land trolig vil kreve det ved innreise.

Vi trenger helt klart et koronapass ettersom mange land trolig vil kreve det ved innreise. Kanskje vil det være hensiktsmessig at vi også krever det ved grensepassering inn til Norge for en periode.

Men dersom vi bruker koronapass til å skille de vaksinerte fra de uvaksinerte innad i befolkningen, vil vi ende opp med et høyere nivå av smitteverntiltak enn hva som ellers ville vært nødvendig. Det vil gjøre mer skade enn nytte.

Det klokeste nå er derfor at vi står samlet også på vei ut av pandemien.

Dette innlegget ble først publisert av Aftenposten.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse