fbpx Medikamentregning: – Vi senker ikke kravene, vi øker bevisstheten Hopp til hovedinnhold

Medikamentregning: – Vi senker ikke kravene, vi øker bevisstheten

Bildet viser en sykepleier som studerer medikamenter

– Målet med legemiddelregning er ikke at studentene får 100 prosent rett på én prøve, men at de alltid vet at alt er rett – før de gir legemidler til pasienten, skriver Medby og Olsen.

I artikkelen «Tre skoler dropper kravet om null feil i Legemiddelregning» publisert 19. januar blir det opplyst at bachelor i sykepleie ved NTNU ikke lengre har et slikt krav til prøve i legemiddelregning. Studieprogramledelsen ønsker å utdype opplysningene som fremkommer i artikkelen.

En mer helhetlig tilnærming

Når vi ikke lenger har én enkelt prøve i «legemiddelregning» er ikke det ensbetydende med at vi senker kravene til kunnskaper i legemiddelregning og legemiddelhåndtering. I den nye studieplanen ønsker vi å knytte legemiddelregning sterkere til konteksten utregningene skjer i.

Studentene få en helhetlig innføring i legemiddelhåndteringsprosessen, hvor legemiddelregning inngår.

Gjennom et treårig studieforløp skal studentene få en helhetlig innføring i legemiddelhåndteringsprosessen, hvor legemiddelregning inngår. Det legges opp til en progresjon i kunnskaps- og ferdighetsnivå i både teoretiske og praktiske studier. Målet er å øke studentens bevissthet om egen kompetanse i å håndtere legemidler og hvordan yte god sykepleie til pasienter i medikamentell behandling.

Skal bygge kompetanse

Når det gjelder legemiddelhåndtering legger vi – i 1. studieår – vekt på den grunnleggende forståelsen for sykepleierens funksjons- og ansvarsområde med særlig vekt på rutiner for egenkontroll. Her blir studentene vurdert i legemiddelregning knyttet til simulering i injeksjonsteknikk og tar for seg utregning av dose, styrke og mengde ved administrasjon av enkeltlegemidler.

Legemiddelregning blir også testet i 2. og 3. studieår via obligatoriske arbeidskrav og et e-læringskurs i legemiddelregning. Kurset er beregnet for sykepleiere i Helse Midt-Norge. I tillegg innfører vi et studentstyrt læringsverktøy (kompetanseprofil i legemiddelhåndtering) som er et digitalt verktøy som skal hjelpe studenten med å bygge opp kompetansen som trengs for å håndtere legemidler på en trygg og forsvarlig måte.

0 Kommentarer