fbpx Tre skoler dropper krav om null feil i medikamentregning Hopp til hovedinnhold

Tre skoler dropper krav om null feil i medikament­regning

Kent Hanssen, studentnestleder, NSF

Er du sykepleierstudent ved Høgskolen på Vestlandet, Høgskolen i Innlandet eller NTNU? Ja, da slipper du å ta en medikamentregningseksamen som krever null feil.

I den gamle rammeplanen for sykepleierutdanningen har det vært et krav at sykepleierstudenter skal gjennomføre en medikamentregningsprøve uten feil. Strykprosenten har vært høy, og eksamenen har vært fryktet blant studentene.

Her kan du se strykprosent og prøve deg på medikamentregningsprøver fra de forskjellige utdanningsstedene.

Nye retningslinjer

Den nye forskriften trådte i kraft 1. juli 2019 og begynte å gjelde for studenter som ble tatt opp studieåret 2020–2021.

I den gamle rammeplanen §4, andre avsnitt står det:
Det skal gjennomføres minst en prøve i medikamentregning. For å bestå prøven må studenten ha levert en feilfri besvarelse.

I den nye forskriften står følgende krav under §6b):
(Kandidaten) kan planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder legemiddelregning, og kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk.

Det er altså ikke lenger et krav at sykepleierstudenter må bestå en medikamentregningsprøve med null feil.

I praksis betyr dette at skolene har større frihet til hvordan de vil teste sykepleierstudentenes kompetanse i legemiddelregning.

Tre utdanninger dropper legemiddelregningsprøve

Sykepleien har spurt studiestedene om de nå kutter ut legemiddelregningsprøven. Tre studiesteder sier til Sykepleien at de kutter ut den tradisjonelle testen. De tre studiestedene er Høgskolen Innlandet, Høgskolen på Vestlandet og NTNU. Nevnte studiesteder har altså gått bort fra den klassiske eksamenen alle sykepleiere kjenner – og velger nå andre måter å teste disse kunnskapene på.

– Hva tenker NSF Student om at noen studiesteder dropper denne testen?

– Her er vi litt delt, sier nestleder i NSF Student, Kent Hanssen.

Han mener dette er noe som må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

– Hvis utdanningsinstitusjonene sikrer god teoretisk og praktisk opplæring, samt god oppfølging og vurdering igjennom hele studieløpet, ser vi det som positivt.

Han legger til at NSF Student mener det er viktig at studentene må få forståelse for viktigheten av å gjøre rett legemiddelregning og -håndtering.

– Feil kan potensielt få konsekvenser for pasientens liv og helse. Å fjerne krav om 100 prosent rett besvarelse må ikke oppleves som en hvilepute for studentene, men være et ledd for å bedre kvalitetssikringen av opplæringen, sier Hanssen.

Urettferdig?

Noen studiesteder velger å opprettholde krav om feilfri prøve, mens andre nå går bort fra denne prøveformen.

– Er ikke det litt urettferdig at studentene testes forskjellig?

– Det er uheldig at det blir en slik forskjell i studiet. Men noen må være først ute i utarbeidelsen av et undervisnings- og opplæringsopplegg, sier Hanssen.

Han har sett på svarene fra de tre skolene som sier de vil kjøre alternative opplegg. Mye av det han ser disse skolene legge vekt på, er ting studentlederen liker.

– Vi ønsker at utdanningsinstitusjonene etter hvert enes om ett opplegg, som alle bruker i undervisningen. Målet må være at det blir et standardisert undervisnings- og opplæringstilbud i legemiddelhåndtering.

Innlandet lager virtuelt medisinrom

Høgskolen Innlandet er godt i gang med å utvikle et virtuelt medisinrom.

– I VR-rommet vil studentene få rask og automatisk tilbakemelding og øve på de 5 R-er i trygge rammer. Lærerrollen endres fra underviser til prosessveileder. Veiledningen kan foregå fra lærers kontor til flere studenter på ulike steder i samtid. Man kan delta i medisinrommet via VR-brille, PC, nettbrett eller telefon når man vil og hvor man vil, opplyser Frank R. Martinsen og Lucie Furulund i en e-post til Sykepleien.

NSF Student synes prosjektet Høgskolen i Innlandet nå utarbeider er interessant.

– Studentene får trening og vurdering i legemiddelhåndtering gjennom hele studiet, treningsrommet er mer tilgjengelig og fleksibelt enn tidligere, og studentene må uansett vise at de mestrer legemiddelhåndtering. NSF Student er spente på resultatet av dette pilotprosjektet, og håper at også flere høgskoler og universiteter vil benytte seg av dette opplegget, dersom man ser at dette gir gode resultater, sier Kent Hanssen.

Les også: Medikamentregning: Nulltoleranse for feil 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse