fbpx – Snakk om seksuell helse Hopp til hovedinnhold

– Snakk om seksuell helse

Bildet viser silhuetten av to mennesker som står ovenfor hverandre. I bakgrunnen kan man skimte en labyrint.

– Sexolog bør være en beskyttet tittel som krever fagkompetanse, men vi må ikke gjøre seksualitet enda skumlere enn det er ved å begrense åpenhet og hjelp fra helsepersonell, skriver Solberg og Hansen.

I det siste har det pågått en debatt om sexologisk kompetanse hos helsepersonell. Det er åpenbart et stort behov for mer kompetanse på området, og seksualitet må utvilsomt på dagsordenen. Men hva er seksualitet? Verdens helseorganisasjon definerer det som «et grunnleggende behov og et aspekt ved det å være menneske, som ikke kan skilles fra andre aspekter i livet».

Seksualitet er ikke synonymt med samleie og dermed ikke like skummelt som mange tror. Videre er det nødvendig å slå fast at også seksuell helse er en grunnleggende menneskerett.

Må tørre å prate om seksualitet

Nylig lanserte Likestillingssenteret og Unge funksjonshemmede veiledere om seksualtekniske hjelpemidler rettet mot helsepersonell og unge funksjonshemmede. Erfaringen fra arbeidet er at flere i helsevesenet må tørre å snakke om seksualitet. Vi mener helsepersonell ikke bare bør, men er pliktig til å stille spørsmål rundt pasientens seksuelle helse.

Vi vet – gjennom våre studier og arbeid de siste årene – at helsepersonell ikke tar opp temaet seksualitet med sine pasienter, og da er det vanskelig for pasienten selv å ta det opp. Som en av ungdommene vi intervjuet i prosjektet «Hva skal jeg si?» fortalte:

«Jeg har aldri opplevd at en lege eller helsepersonell har tatt opp seksualitet med meg, og jeg har blitt avvist når jeg har gjort det.»

Viktig å stille spørsmål

Regjeringens strategi for seksuell helse – Snakk om det! – fremhever at helsepersonell skal kunne snakke om seksuell helse og at det skal være like normalt å snakke om den seksuelle helsen som andre helseutfordringer. Det oppnår vi ikke hvis helsepersonell skal ha lov til å vegre seg for å ta opp tematikken fordi de ikke er sexologer eller kan gi alle svar.

Det viktigste er å stille spørsmål og være åpen.

Fastleger har for eksempel ansvar for tildeling av seksualtekniske hjelpemidler dekket av Nav, men våre kartlegginger viser at få fastleger og pasienter har kjennskap til ordningen. Det viktigste er derfor å stille spørsmål og være åpen, ikke nødvendigvis å kunne gi svar. Hvis fastlegen ikke stiller spørsmål om seksuell helse, blir for få henvist til sexologer eller får den hjelpen de trenger.

Ønsker å spre kunnskap

Vi vet at mange ansatte i helsesektoren føler seg alene og opplever lite støtte fra kolleger og ledere i arbeid og samtaler som dreier seg om seksualitet. Mange synes også at seksualitet er et vanskelig tema å snakke om og opplever at det er «tabu». Hvorfor de gjør det, kan vi stille spørsmål om.

Kanskje fordi de tenker tradisjonelt på seksualitet som samleie med penetrering, eller legger personlige erfaringer til grunn, men seksualitet handler om så mye mer. For, seksuell helse handler ikke bare om å arbeide klinisk, men også om å skape et trygt rom for å lytte, snakke om følelser og gi enkel seksualitetsundervisning.

Vi ønsker å spre god seksualitetskunnskap og øke kompetansen til alt helsepersonell og ikke bare begrense det til noen få. Mer kunnskap om seksualitet vil gi helsepersonell trygghet til å stille spørsmål.

Kan ikke ignoreres

I arbeid med seksuell helse er den sexologiske rådgivningsmodellen PLISSIT ett nyttig verktøy for å forstå hvilket kunnskapsnivå du befinner deg på. Det gir helsepersonell økt trygghet både for hva de kan, men også hva de ikke kan. Alle med treårig helseutdannelse bør ligge på det første trinnet hvor det handler om å gi tillatelse til å snakke om seksuell helse. 

Snakk om seksuell helse uansett om du er sexolog eller ikke.

Det er viktig at helsepersonell trygges på at seksuell helse er en del av det å være menneske, og at seksualitet er et grunnleggende behov på lik linje med mat og husly. Seksuell helse kan ikke velges bort fra våre liv, og det skal heller ikke være mulig å ignorere. Vi må derfor møte pasientene med respekt og åpenhet om en av de mest naturlige tingene som finnes. Ikke tie, men snakk om seksuell helse uansett om du er sexolog eller ikke.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse