fbpx – Ja, det er et realistisk mål å arbeide kunnskapsbasert Hopp til hovedinnhold

– Ja, det er et realistisk mål å arbeide kunnskapsbasert

Bildet viser en sykepleier som sitter alene foran pc-en.

– Det kan ikke være opp til den enkelte sykepleier å tilegne seg fag- og forskningslitteratur. Pasientsikkerhet og kvalitet i tjenestene kan ivaretas ved å innføre nye metoder og kunnskap på en systematisk måte, skriver innleggsforfatterne.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen setter søkelyset på betydningen av en systematisk struktur for at sykepleiere skal kunne arbeide kunnskapsbasert. I et innlegg i Sykepleien 15. september skriver hun at sykepleierne må innarbeide arbeidsmåter der de «skanner» fag- og forskningslitteratur for å sikre pasientsikkerhet og kvalitet i tjenesten.

Er det hensiktsmessig å legge dette ansvaret til den individuelle sykepleier? Vi i VAR Healthcare mener ikke det.

Det er ikke opp til den enkelte sykepleier

Pasienter har krav på at tjenesten de møter er helhetlig og av god kvalitet. Det innebærer at sykepleietjenesten må innføre nye metoder og kunnskap på en systematisk måte, og det kan ikke være opp til den enkelte sykepleier uavhengig av resten av tjenesten.

Det er en av grunnene til at vi startet utviklingen av PPS (Praktiske Prosedyrer for Sykepleietjenesten) ved årtusenskiftet og ett av motivene for at Norsk Sykepleierforbund (NSF) gikk inn med eierskap og medvirkning i denne utviklingen.

PPS ble en faglig suksess og fortsetter å utvikle seg. NSF solgte PPS (nå VAR Healthcare) til Cappelen Damm i 2012 for å sikre en god videreutvikling av teknologi og innhold.

Det er krevende å tilegne seg all ny kunnskap

En annen bakgrunn for oppstarten av PPS for 20 år siden var at kunnskapstilfanget til faget vårt var stort. Det å lese, vurdere og skrive om forskningsresultater til praktisk anvendelige prosedyrer var krevende allerede den gang.

I dag er det enda mer krevende fordi kunnskapstilfanget har vokst eksponentielt.

I dag er det enda mer krevende fordi kunnskapstilfanget har vokst eksponentielt. Vår kunnskapsbase blir oppdatert kontinuerlig ettersom fag- og forskningskunnskapen utvikler seg. I VAR Healthcare har vi fulltidsansatte sykepleiere og egen forskningsbibliotekar som jobber systematisk med å utvikle og oppdatere anvendelige prosedyrer og kunnskapsstoff.

Vi samler og synliggjør god erfaringskunnskap

Vi har også knyttet til oss mange kliniske eksperter som bidrar til å lage innhold som er praktisk anvendelig og som også gir råd der det finnes lite forskning som vi kan bygge innholdet på.

Tilgang til validert erfaringskunnskap er en viktig del av kunnskapsbasert praksis. Spørsmål fra og diskusjoner med våre brukere er en annen viktig kilde til utvikling av VAR i utdanning og praksis. På denne måten bidrar VAR Healthcare til å samle og synliggjøre god praktisk erfaringskunnskap på tvers av avdelinger, virksomheter og land.

Ved at VAR også har innarbeidet ICNP, er databasen forsterket med kunnskaps- og beslutningsstøtte. Nå er VAR en unik plattform og tjeneste som samler sykepleierne og faget fordi vi gjør kunnskap anvendbar for praksis. Dette gir muligheter for forsterkning av sykepleiefaglig utvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Det må være en systematisk struktur i tjenestene

Det var viktig at NSF satset på PPS. Vi fortsetter videreutviklingen gjennom VAR Healthcare. I dette møter vi mange engasjerte sykepleiere og ledere, og det er til stor inspirasjon. Så vårt svar til Lill Sverresdatter Larsen er: Ja, det er realistisk å arbeide kunnskapsbasert. Men vi gir henne rett i at det må være en systematisk struktur i tjenesten og støttesystemer som sikrer dette.

Vi må ha ledere som kan og vil implementere kunnskapsbasert praksis. En god implementering av VAR gir en systematisk struktur for sykepleiernes individuelle og sykepleietjenestens kollektive faglige utvikling.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse