fbpx – Sykepleiere kan hindre vold mot spedbarn Hopp til hovedinnhold

– Sykepleiere kan hindre vold mot spedbarn

Det er vanskelig å se og enda vanskeligere å tro at spedbarn utsettes for grov vold. Løsningen er ikke enkel, men helsepersonell er en viktig del av den, skriver barnesykepleieren.

1. september 2019 lanserte Kripos rapporten «Alvorlig vold mot små barn». Budskapet var både vondt og viktig: Små barn som utsettes for vold får alvorlige skader, varige mén eller dør. Vi ser at den grove volden skjer i hjemmet og i affekt. 

Rapporten er skremmende, men den forteller også hvor viktig det er å jobbe med forebygging. Selv om det er noen år siden jeg selv jobbet fast som barnesykepleier på sykehus, er det mange menneskemøter som har satt varige spor og som jeg har tatt med meg videre i min jobb i Stine Sofies Stiftelse. I hodet har jeg bilder av små kropper, fulle av skader, påført av dem som skulle gi trygghet. Det minner meg på hvor viktig det er å gi foreldrene kunnskap og strategier for å håndtere det som er krevende.

Helsepersonell er nøkkelen

Samtidig som Kripos lanserte sin rapport, lanserte vi «Stine Sofie Foreldrepakke». Informasjonsprogrammet er utviklet i samarbeid med en rekke fagfolk og har som mål å gi både barn og foreldre en trygg og god start på det nye livet.

Sykepleieryrket innehar mange roller. Jeg sier det selv og hører ofte andre si det: «Jeg er sykepleier i bunnen, men har videreutdanning innen […]» For selv om vi jobber som jordmor, helsesykepleier eller som spesialsykepleier på nyfødtintensiv, så har vi en viktig rolle i å forhindre vold mot de aller minste barna. Samtalene med foreldre i svangerskapsomsorgen, på sykehus og på helsestasjonen kan bidra til å forebygge vold. Det er det som gjør sykepleieren og annet helsepersonell så viktig.

Vi vet at mange synes det er vanskelig å snakke med blivende og nybakte foreldre om hva som kan utløse vold og om vonde erfaringer fra egen barndom. Målet er at materiellet, filmene og en egen veileder for helsepersonell skal gjøre det litt lettere. For å gi foreldrene støtte i hverdagen, har vi også laget appen «10 smarte tips til alle småbarnsforeldre». Der finner de enkle og lett tilgjengelige tips og råd som skal hjelpe dem å beholde kontrollen når det røyner på med mye gråt, lite søvn eller andre bekymringer og krevende situasjoner.

Foreldre trenger hjelp

Blivende og nybakte foreldre trenger ikke dyster og tung informasjon om vold. Ei heller trenger de en moralsk pekefinger. De trenger å snakke om søvn, om gråt, om forventninger, frustrasjon og hjernebygging og om hvordan egen barndom påvirker dem som forelder. Det er ting som angår absolutt alle småbarnsforeldre – ikke bare de i den såkalte risikogruppen. Og det er nettopp fordi det er relevant for alle småbarnsforeldre, at vi har utviklet «Stine Sofie Foreldrepakke».

Hittil er 440 ulike institusjoner med – helt uten kostnader. Programmet brukes av jordmødre og helsesykepleiere på helsestasjoner, men også på barsel, nyfødtintensiv, familiesentre og andre steder.

Foreldre trenger å vite hvor og hvem de kan kontakte hvis de trenger hjelp eller veiledning.

Vi har sendt ut 85 000 eksemplarer av Foreldreboka – 10 smarte tips, og 13 000 har lastet ned foreldreappen siden oppstarten høsten 2019. I tillegg har vi gjennomført en pilotevaluering ved enkelte helseforetak og helsestasjoner. Over 700 foreldre har svart på en egen spørreundersøkelse, og tilbakemeldingen er så langt veldig positive. Evalueringsrapporten ferdigstilles i løpet av høsten.

I prosessen har vi også lært at foreldre trenger å vite hvor og hvem de kan kontakte hvis de trenger hjelp eller veiledning. Derfor har vi sammen med Mental Helse hjelpetelefonen opprettet en egen døgnåpen chat og telefon – Foreldresupport 116 12 3 – der foreldre kan ta kontakt gratis og anonymt, hele døgnet.

Det er farlig å miste kontrollen

Kripos-rapporten baserer seg på 90 straffesaker om alvorlig vold mot barn under fire år i perioden 2015–2018. Av disse barna var over halvparten fem måneder gamle eller yngre da sakene deres ble registrert. Én fjerdedel var under to måneder. Bruddskader og hodeskader, antakelig på grunn av voldsom risting, gikk igjen. Løsningen er sammensatt, men rapporten slår fast at «forebyggende programmer kan gi foreldre gode verktøy for å håndtere gråt, søvnmangel og alt annet som følger med å bli foreldre, og hjelpe dem til å bli trygge omsorgspersoner». 

Barnets første leveuker og -måneder er en tøff periode for både barn og foreldre.

Barnets første leveuker og -måneder er en tøff periode for både barn og foreldre. Nye roller, mye gråt og lite søvn kan gjøre det krevende for mange nybakte mammaer og pappaer. Målet med Stine Sofie Foreldrepakke er å – nettopp – gi dem de verktøyene som Kripos etterlyser. Verktøyene som gjør at man er en trygg forelder som beholder kontrollen. Konsekvensene av det motsatte kan være fatale.

Sykepleiere kan utgjøre en stor forskjell, nettopp ved å forebygge gjennom gode og viktige samtaler – tidligst mulig.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse