fbpx Helsesykepleiere bør ikke skrive fraværsmeldinger for elever i videregående skole Hopp til hovedinnhold

Helsesykepleiere bør ikke skrive fraværsmeldinger for elever i videregående skole

Det er flere grunner til at NSFs Landsgruppe av helsesykepleiere ikke synes det er et godt forslag at helsesykepleiere skal skrive fraværsmeldinger …

Sommeren 2019 vedtok bystyret i Oslo et prøveprosjekt der helsesykepleiere skulle skrive fraværsmeldinger for elever i videregående skole. Vedtaket møtte sterk motstand fra helsesykepleiere og tillitsvalgte i Oslo kommune og bystyret fikk vedtaket i retur. Dette førte til at det ikke ble vedtatt i første omgang.

På bakgrunn av den sterke motstanden blant dem som skulle være sentrale samarbeidspartnere i forsøket, og at forsøket sannsynligvis vil være i strid med helselovgivningen, ble det foreløpig stoppet.

Så kommer stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H) med et forslag om å ta dette inn i forslag til ny politikk på området psykisk uhelse blant barn og unge i Høyres program, slik NRK meldte 19. februar.

Helsesykepleiere skal ikke diagnostisere

Fraværsmeldinger innebærer en vurdering av helsetilstand som faller inn under området diagnostisering. Dette ligger utenfor helsesykepleiers kompetanseområde. Vi stiller ikke diagnoser og vi behandler ikke.

Det er viktig for oss å være et lavterskeltilbud der man kan komme inn uten å være syk eller ha en diagnose og å kunne gå ut også, uten å ha fått en diagnose.

Det vil være svært ressurskrevende

Det argumenteres for at vi skal skrive fraværsmeldinger for å avlaste fastlegene. Det er ikke vår oppgave å avlaste fastlegene. Vårt hovedmandat er å drive helsefremmende og forebyggende arbeid. Vi har mange lovpålagte oppgaver i skolehelsetjenesten. Vi er langt unna de normtallene Helsedirektoratet mener vi skal være på, for å rekke de lovpålagte oppgavene.

Dette forslaget kan være direkte ødeleggende for skolehelsetjenesten og muligens også lovstridig.

I tillegg er det viktig å ha en åpen dør og være til stede i skolemiljøet. De universelle tiltakene er ofte taperen når alt det andre skal gjøres. Å foreslå at vi skal avlaste legene (som mener de har fått 30 prosent økning i konsultasjoner på aldersgruppen i videregående skole) uten at det foreslås ekstra ressurser til dette, er helt utrolig. Dette forslaget kan være direkte ødeleggende for skolehelsetjenesten og muligens også lovstridig.

Midlene til helsesykepleiere er ikke øremerket

Stensland (og andre politikere fra regjeringen) sier også at det har vært en satsing på vår tjeneste over flere år og at vi derfor er godt bemannet ute i kommunene. Det er feil. Regjeringen har gitt midler over flere år og gir i år over 900 millioner til kommunene for å styrke tjenesten vår, men ønsker ikke å øremerke midlene.

Så hvor mye av dette blir faktisk brukt til å styrke vår tjeneste? Det er det ingen som vet. Man bare «kaster ut» disse pengene uten å etterspørre hva de faktisk brukes til. Vi har bedt om øremerking i flere år uten å bli hørt. Vi vet at veldig mange kommuner bruker disse pengene til helt andre ting.

Det er uheldig for relasjonen mellom elev og helsesykepleier

Vi ønsker ikke å verifisere en mulig sykdom for en elev. Vi skal være et lavterskeltilbud til barn og unge. Vi skal være til stede for ALLE barn og unge. Helsesykepleiere har ikke «råd» til å fremstå som en «good cop/bad cop» ovenfor ungdommene.

Om den som oppsøker helsesykepleier for legitimering av sykdom skulle få «avslag» på sykdomslegitimering, vil helsesykepleier muligens ha vanskelig for å fremstå som en person å oppsøke på et annet tidspunkt. Vi har stor tillit blant elevene, og den er vi avhengig av.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse